Kommunfullmäktige 29 feb

Det går nu att se kommunfullmäktigesammanträdet från den 29 februari efterhand. Sammanträdet hölls kl.13.00, Centrumhuset Robertsfors. Läs mer…

Senast uppdaterad: 29 februari 2016, 15:28:43

En grön äng under en solig sommardag

Var med och håll Robertsfors rent i vår!

Varje vår deltar Robertsfors i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp – både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. 2015 deltog 804 570 hjältar runt om i landet!

Från 15 februari är anmälningen öppen till Vi Håller Rent! Anmäl er på www.hsr.se/2016.  Alla anmälda deltagare får kostnadsfritt Håll Sverige Rent skräpplockarmaterial bestående av sopsäckar, soppåsar och klistermärken. I Robertsfors kommer vi distribuera materialet vecka 20. Anmälda deltagare hämtar materialet hos kommunen på samhällsbyggnadskontoret.

Ni tar själva hand om det skräp ni samlat in. Sortera och återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och plast och åk eventuellt till ÅVC om möjlighet finns. Skolor och förskolor kan beställa extra hämtning minst en vecka innan via Eva Glaas(egs [at] robertsfors [dot] se)

Var med du också i kampen mot skräpet! Vi håller rent är också ett bra tillfälle att arbeta pedagogiskt med frågor som nedskräpning, återvinning och konsumtion. Tillsammans visar vi att nedskräpning är onödigt och fel!

Senast uppdaterad: 22 februari 2016, 10:17:03

Arrendator till tullgården

Arrendator Tullgården

Tullgården i Ratan är en byggnad med anor från 1860-talet, pietetsfullt renoverad i tidstypisk charm. På bottenvåningen finns matsal och ett mindre kök, på övervåningen Kulturum Ratan som berättar om byns historia, bland annat stod det sista slaget på svensk mark här i samband med kriget 1808-1809. Här firas midsommar, bröllop och andra festligheter. Tullgården är en utpräglad sommarrestaurang med gott renommé och lönsamheten är god under de sommarmånader som restaurangen är öppen.

Låter det här intressant? Kontakta Ann Lindberg på
0934-141 11 eller ann [dot] lindberg [at] robertsfors [dot] se

Senast uppdaterad: 15 februari 2016, 16:29:53

En hög med soppsäckar

Återvinningscentralen

Från den 1 mars 2016, får avfall förpackat i färgade sopsäckar inte slängas på Fagerlidens återvinningscentral. Säckarna ska i fortsättningen vara genomskinliga/transparenta då avfall slängs från rampen i containrarna. Skälet är att kontrollen av felsorterat avfall underlättas. Om avfallet fortsättningsvis är i färgade säckar, måste kunden själv plocka ur avfallet ur säcken och lägga det på avsedd plats.

Trädgårdsavfall
När det gäller ris och kompost så kan färgade sopsäckar användas, men de ska tömmas av avlämnaren på rätt plats. De tömda säckarna läggs sedan i avsedd behållare eller i brännbart.

Gipsavfall
Gips i skivor, kan som förut lämnas i containern som är märkt: GIPS. Pulveriserat gips skall vara förpackat och sedan slängas i samma container som ovan. Skälet till denna ordning är att vi av arbetsmiljöskäl vill minska dammet vid avlastningen.

Senast uppdaterad: 15 februari 2016, 16:49:23

Information från Robertsfors kommun

Informationsmöte om snöröjning

Robertsfors kommun inbjuder intresserade entreprenörer till ett möte inför kommande upphandling av snöröjning. Vi håller en kort information om kommande upphandling och vill gärna ha in synpunkter från kommande anbudslämnare. Plats: Centrumhuset, Robertsfors. Datum och tid: 16 feb kl.10:30-12:00. Anmälan senast fre 12 feb till Johan Hedlund på johan [dot] hedlund [at] robertsfors [dot] se eller 0934-141 27. Vi bjuder på fika!

Senast uppdaterad: 8 februari 2016, 08:47:46

Vattenavstägning

Underhållsarbeten på vattenledningsnätet.

Under vecka 5 (1–5) feb kommer vi att göra underhållsarbeten på vattenledningsnätet i Sikeå och Sikeåhamn. Detta kan medföra varierat vattentryck under veckan. Läs mer…

Senast uppdaterad: 29 januari 2016, 13:49:06

Ta del av filmen från projektet brukskanalen

Webb-tv: Projekt Brukskanalen

För 200 år sedan handgrävdes och byggdes den så kallade Brukskanalen i Robertsfors. I ca 150 år togs kanalen omhand om tills den för ca 50 år sedan sakta men säkert började växa igen. Med orden ”Vi kan inte låta en äldre generations historia försvinna” tog Samhällsrådet i Robertsfors år 2014 tag i saken och initierade ett sammarbetsprojekt tillsammans med Robertsfors kommun, Länsstyrelsen och Västerbottens museum. Projektet ledde till att kanalen restaurerades och färdigställdes under sommaren 2015. Efter färdigställande producerades en kortare film om kanalen, projektet och dess historia som du kan ta del av nedanför.

 

Senast uppdaterad: 26 januari 2016, 11:35:59

Integration för alla - alla för integration!

Språkvän – Hjälp på olika sätt!

Vill du göra en insats för nyanlända ortsbor, men vet inte riktigt hur? Vad innebär det t ex att bli Språkvän? Vilka saker och kläder finns störst behov av hos Röda korset? Hur jobbar studieförbunden med flyktingar och invandrare? Torsdag den 21/1 kl.18.30 är du välkommen att lyssna, diskutera och fråga under en informationskväll på Robertsfors bibliotek. På plats finns Åsa Norin och Eva Gourie från Vän i Umeå som kommer att dela med sig av sina erfarenheter, samt representanter från ABF, Vuxenskolan, Röda korset och Robertsfors kommun. Vi bjuder också på fika. Välkommen!

 

 

Senast uppdaterad: 18 januari 2016, 09:07:24

Frg - friviliga resursgruppen

FRG – Vi behöver dig!

Tänk dig att det händer något allvarligt i vår kommun! En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Då kanske du skulle passa i FRG – en frivillig resursgrupp.

Civilförsvarsföreningen utbildar deltagare till FRG
Bl a ingår:

  • Krishantering
  • Kommunkunskap
  • Brandkundskap
  • Första hjälpen
  • Hjärt-Lungräddning m.m.

År du intresserad?

Kom till vår informationsträff i början av 2016 eller ring Anders Broberg 070-563 37 36, Mari Robertsson 076-126 90 45 eller Jeanette Sandström 070-354 54 51

Läs mer på http://www.civil.se/frg/

Senast uppdaterad: 12 januari 2016, 14:06:28

Sophämtning från 4/1 2016

Turerna ändras pga att 2015 har 53 veckor.

Abonnenter som haft tömning jämna veckor växlar om till ojämna veckor.

Abonnenter som haft tömning ojämna veckor växlar om till jämna veckor.

 

Senast uppdaterad: 7 januari 2016, 15:12:54