Kommunfullmäktige

Ni kan följa dagens kommunfullmäktige live på: https://www.youtube.com/watch?v=vPm9zpvPzGw

 

Senast uppdaterad: 7 juni 2016, 12:59:34

Vattenläcka i Bygdeå

Vattnet kommer att stängas av ca kl 21.30 och väntas åter under natten.
Berörda områden är Garvarvägen, Kyrkvägen, Prästmarken, Aluddensvattenförening,
Vattentank kommer att ställas ut vid Bygdegården, medtag egen dunk.

Robertsfors Kommun informerar att efter driftstörningen så kan vattnet upplevas grumligt/missfärgat. Spola i så fall kallvatten under uppsikt, upprepa vid behov.

Vid frågor. Kontakta Kommunens jourtelefon på nr 0934-14343

Senast uppdaterad: 2 juni 2016, 21:03:06

Möt polisen den 3:e juni utanför Coop Konsum

Kom och träffa polisen!

Vad får dig att känna dig trygg? Upplever du att det finns problem som skapar otrygghet i Robertsfors?

Sedan 1 januari 2015 har Sverige en nationell polismyndighet. I den nya styrningen av svensk polis sätts medborgarna i centrum. Polisen ska arbeta närmare medborgarna. Lokal polis skall vara med och skapa medborgarlöften ihop med kommunen. Medborgarlöften är konkreta aktiviteter som den lokala polisen tillsammans med kommunen lovar medborgarna att genomföra för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Ibland kan även andra aktörer kopplas på, t.ex. näringsliv, fastighetsägare, föreningar och andra frivilligorganisationer.

Därmed så skall lokala polisen hålla ett antal medborgardialoger. Där man ger medborgarna chansen och komma fram och ge förslag till åtgärder, tycka till om vad man tycker polisen skall jobba mot och med för att öka tryggheten och minska brottsligheten i lokal samhället.

Ett första sådant tillfälle där man kan få möta lokala polisen är utanför COOP i Robertsfors fredagen den 3 juni mellan kl. 16.00 till 19.00. Välkomna!

Senast uppdaterad: 25 maj 2016, 10:48:36

Femman ett av tågen på bruksmuset

Lär dig köra tåg!

Att åka med tågen på Bruksmuseet är en populär aktivitet, framför allt tågentusiaster och barn brukar uppskatta det. Vi behöver fler som kan ställa upp som tågförare och erbjuder intresserade att gå en kurs i tågkörning.

Kursen är uppdelad i två pass, ett teoripass om ca 2 timmar och ett praktikpass på ca 2 timmar. Vi kör teorin måndag 30/5 kl 19.00 och praktiken tisdag 31/5 kl 19.00.

Kursen är gratis och anmälan görs till Museet, Sören Nordgren på tel 070-678 00 45, senast torsdag 26/5.

OBS! Man måste vara minst 18 år. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Senast uppdaterad: 24 maj 2016, 14:01:46

Elever sitter och jobbar i bildsalen, Tundalsskolan

Olympia

Under veckan har Tundalsskolan haft internationellt besök på plats inom ramen för ”Olympia”. Ett tre årigt Erasmusplusprojekt som nu är inne på sitt andra år. Deltagande länder förutom Robertsfors, Sverige är Tyskland och Liechtenstein. Delegationen som har besökt Robertsfors och Tundalsskolan för projektets andra workshop består av 8 lärare och 12 elever. Där eleverna har fått bo hemma hos värdelever i åk.8.

Temat för workshopen i Robertsfors har varit teambuilding och att arbeta med att sätta upp egna mål när det gäller t.ex. skola, hälsa, fritid och sedan planera för hur man bäst når dessa.

Veckan har varit fylld av olika händelser. I söndags genomfördes bland annat en aktivitetsdag vid Siknästorpet där värdelever och deras familjer deltog tillsammans med gästerna och inblandade lärare från Tundalsskolan. Totalt deltog ca 85 personer i aktivitetsdagen. Under onsdag förmiddag arbetade eleverna med s.k. moodboards/målbilder där de fick sätta ihop ett kollage med bilder med olika mål som de har satt upp att uppnå. Bland de olika elevernas mål kan bland annat nämnas, ”Ta sig till länslaget i handboll”, ”Bli bättre handbollsspelare” och ”Få bättre betyg i skolan”. Under torsdag avslutas veckan med ett ”Fairwell-party” där deltagande elever kommer att få presentera sina målbilder för övriga deltagare.

Hemma hos värdfamiljerna har stämningen varit fantastisk! Längre middagar, mera prat vid middagsbordet och jakt för att få se älg kan nämnas som några grejer. På fritiden har ungdomarna själv ordnat olika aktiviteter för de gästande ungdomarna. Det har under veckan bland annat blivit sena grillkvällar, deltagande på fotbollsträningar och Laserdome i Umeå.

Nästa gång de möts blir i Tyskland och för projektets sista workshop. Då är det en delegation från Tundalsskolan som får lämna landet för ett besök som ger nya erfarenheter i livet.

Senast uppdaterad: 19 maj 2016, 10:26:33

Markarbeten på Fabriksvägen 3 i Robertsfors.

16 maj kommer markarbeten påbörjas på Fabriksvägen 3 i Robertsfors. Arbetet beräknas pågå till den 17 juni. Olika former av störningar kommer att uppstå då asfalt kommer att schaktas bort på de stora parkeringsplatserna utanför och i anslutning till de byggnader där hälsocentral, folktandvård, företagshälsovård samt dagligverksamhet är belägna. Uppmärkning av alternativa infarter kommer att ske och följ hänvisningsskyltar.

Vid frågor kontakta Carl-Johan Pettersson Samhällsbyggnadskontoret på telefon 0934-14124.

Senast uppdaterad: 12 maj 2016, 13:40:55

Panetoz och Musikskolan spelar i Robertsfors den 3 juni. Köp dina biljetter redan idag!

Panetoz och Musikskolan

Förbered er på kaoz! Den 3 juni invaderar Panetoz Robertsfors och Centrumhusparken för en utomhusspelning i sommarnatten. För att krydda det lite extra kastar vi också in vår fantastiskt duktiga musikskola på scen under kvällen. Tillsammans med Panetoz kommer de att skapa en energifull kväll med glädje och dans. En konsert för alla oavsett ålder!

För att försäkra dig om plats, köp dina biljetter i god tid innan det eventuellt blir slutsålt!
OBS! Ungdomar som går på balen köper sina biljetter separat i elevrummet. Arrangemanget är drogfritt.

Hålltider fredag 3 juni.

Ungefärliga hålltider för kvällen.

19.30-20.00 – Balgästerna anländer på röda mattan. Centrumhuset, Diamanten.
20.00 – Musikskolan värmer upp på utomhusscenen. Centrumhusparken.
20.45 – Panetoz. Centrumhusparken.

Biljetter

Till arrangemanget säljs biljetter över internet via Billetto (extern-länk). Tänk på att ta med din biljett och ha den tillgänglig vid entrén till konsertområdet där den kommer scannas av.

Biljettpriser:

Ungdomar 0-17 år: 50:- (Länk till Billetto)
Vuxna 18+: 100:- (Länk till Billetto)

Frågor:

Frågor om arrangemanget besvaras av Kim Nilsson, Utveckling & Information, Robertsfors kommun. 0934-14 114 eller kmnn [at] robertsfors [dot] se.

Senast uppdaterad: 16 maj 2016, 11:13:01

En tennisspelare slår bollen i luften

Föreningar – Ansök om sommarlovsbidrag!

Ansökan sommarlovsbidrag – NYTT FÖR 2016

Fram till den 20 maj kan föreningar söka bidrag för att ordna sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år. Aktivitetspengen kan sökas till olika typer av aktiviteter som riktar sig till målgruppen. Det är viktigt att aktiviteten är kostnadsfri. Aktiviteten ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Pengarna ska användas till att ordna nya aktiviteter eller till att utöka en redan befintlig aktivitet. Mer information och hur du ansöker finns på sidan, Sommarlovsaktiviteter 2016.

Ansökan Halltider

Det börjar bli dags att ansöka om halltider i våra sporthallar för hösten 2016 och våren 2017. Ansökan ska vara inlämnad till fritidskontoret senast 12 juni och en fördelning gällande Jennings- och Tundalshallen sker i samråd med berörda föreningar under juni månad. Definitiv fördelning ska vara klar 28 augusti. Ansökningsblankett finns på hemsidan under Lokaluthyrning.

Årsredovisning

Nu är det tid att skicka in kopior på årsredovisningen i form av verksamhetsberättelse, resultaträkning och revisionsberättelse för att kunna vara berättigade att söka bidrag under 2016. Handlingarna ska finnas hos Robertsfors kommun senast 12 juni.

Driftbidrag samlingslokaler

Bidrag utgår till förening/organisation som ansvarar för allmän samlingslokal inom kommunen. För att en lokal skall
klassas som samlingslokal krävs att den har en lokalyta som medger en större samling av människor. Lokalen skall vara ändamålsenligt utrustad samt vara tillgänglig för allmänheten. Ansökningsblankett finns på hemsidan under föreningsbidrag, Driftbidrag samlingslokaler. Sista ansökningsdag 20 maj.

 

Senast uppdaterad: 16 maj 2016, 11:13:40

Vattenavstängning Överklinten onsdag 4/5 kl 10-13

p.g.a. inkoppling av ny vattenledning kommer vi att stänga av vattnet
Detta kommer att beröra:
Västbanken Rislandet Långsjön Brattliden Smårödningen Överklinten norr om Folkets Hus
Störningar kan förekomma under hela dagen (10.00-16.00)

Grumligt vatten ?
Det har troligtvis varit en störning på VA-nätet i ditt område.
När vattnet kommer tillbaka efter ett driftavbrott
kan vattnet upplevas grumligt.
Det kan antingen vara rost eller mangan som lossnat från ledningarna.
Mangan är ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten.
Detta kan åtgärdas genom att spola kallvatten i cirka 15 minuter
under uppsikt. Upprepa vid behov.
Kontakta annars Robertsfors Kommun
0934-14127, 14126

Senast uppdaterad: 3 maj 2016, 09:06:17

En brasa brinner under valborgsmässoafton

Valborgsmässofirande

Idag firas valborgsmässoafton på olika platser inom kommunen. Bland annat uppträder Sika Superstars kl.18.00 på Träffpunkten, Sikeå. I Robertsfors sker traditionsenligt firande vid Strandvägen med sång och musik, vårbrasa vid Rickleån och fikaförsäljning. Start kl.20.00. Trevlig valborg!

Senast uppdaterad: 30 april 2016, 10:13:41