Panetoz och Musikskolan spelar i Robertsfors den 3 juni. Köp dina biljetter redan idag!

Panetoz och Musikskolan

Förbered er på kaoz! Den 3 juni invaderar Panetoz Robertsfors och Centrumhusparken för en utomhusspelning i sommarnatten. För att krydda det lite extra kastar vi också in vår fantastiskt duktiga musikskola på scen under kvällen. Tillsammans med Panetoz kommer de att skapa en energifull kväll med glädje och dans. En konsert för alla oavsett ålder!

För att försäkra dig om plats, köp dina biljetter i god tid innan det eventuellt blir slutsålt!
OBS! Ungdomar som går på balen köper sina biljetter separat i elevrummet. Arrangemanget är drogfritt.

Hålltider fredag 3 juni.

Ungefärliga hålltider för kvällen.

19.30-20.00 – Balgästerna anländer på röda mattan. Centrumhuset, Diamanten.
20.00 – Musikskolan värmer upp på utomhusscenen. Centrumhusparken.
20.45 – Panetoz. Centrumhusparken.

Biljetter

Till arrangemanget säljs biljetter över internet via Billetto (extern-länk). Tänk på att ta med din biljett och ha den tillgänglig vid entrén till konsertområdet där den kommer scannas av.

Biljettpriser:

Ungdomar 0-17 år: 50:- (Länk till Billetto)
Vuxna 18+: 100:- (Länk till Billetto)

Frågor:

Frågor om arrangemanget besvaras av Kim Nilsson, Utveckling & Information, Robertsfors kommun. 0934-14 114 eller kmnn [at] robertsfors [dot] se.

Senast uppdaterad: 16 maj 2016, 11:13:01

En tennisspelare slår bollen i luften

Föreningar – Ansök om sommarlovsbidrag!

Ansökan sommarlovsbidrag – NYTT FÖR 2016

Fram till den 20 maj kan föreningar söka bidrag för att ordna sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år. Aktivitetspengen kan sökas till olika typer av aktiviteter som riktar sig till målgruppen. Det är viktigt att aktiviteten är kostnadsfri. Aktiviteten ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Pengarna ska användas till att ordna nya aktiviteter eller till att utöka en redan befintlig aktivitet. Mer information och hur du ansöker finns på sidan, Sommarlovsaktiviteter 2016.

Ansökan Halltider

Det börjar bli dags att ansöka om halltider i våra sporthallar för hösten 2016 och våren 2017. Ansökan ska vara inlämnad till fritidskontoret senast 12 juni och en fördelning gällande Jennings- och Tundalshallen sker i samråd med berörda föreningar under juni månad. Definitiv fördelning ska vara klar 28 augusti. Ansökningsblankett finns på hemsidan under Lokaluthyrning.

Årsredovisning

Nu är det tid att skicka in kopior på årsredovisningen i form av verksamhetsberättelse, resultaträkning och revisionsberättelse för att kunna vara berättigade att söka bidrag under 2016. Handlingarna ska finnas hos Robertsfors kommun senast 12 juni.

Driftbidrag samlingslokaler

Bidrag utgår till förening/organisation som ansvarar för allmän samlingslokal inom kommunen. För att en lokal skall
klassas som samlingslokal krävs att den har en lokalyta som medger en större samling av människor. Lokalen skall vara ändamålsenligt utrustad samt vara tillgänglig för allmänheten. Ansökningsblankett finns på hemsidan under föreningsbidrag, Driftbidrag samlingslokaler. Sista ansökningsdag 20 maj.

 

Senast uppdaterad: 16 maj 2016, 11:13:40

Vattenavstängning Överklinten onsdag 4/5 kl 10-13

p.g.a. inkoppling av ny vattenledning kommer vi att stänga av vattnet
Detta kommer att beröra:
Västbanken Rislandet Långsjön Brattliden Smårödningen Överklinten norr om Folkets Hus
Störningar kan förekomma under hela dagen (10.00-16.00)

Grumligt vatten ?
Det har troligtvis varit en störning på VA-nätet i ditt område.
När vattnet kommer tillbaka efter ett driftavbrott
kan vattnet upplevas grumligt.
Det kan antingen vara rost eller mangan som lossnat från ledningarna.
Mangan är ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten.
Detta kan åtgärdas genom att spola kallvatten i cirka 15 minuter
under uppsikt. Upprepa vid behov.
Kontakta annars Robertsfors Kommun
0934-14127, 14126

Senast uppdaterad: 3 maj 2016, 09:06:17

En brasa brinner under valborgsmässoafton

Valborgsmässofirande

Idag firas valborgsmässoafton på olika platser inom kommunen. Bland annat uppträder Sika Superstars kl.18.00 på Träffpunkten, Sikeå. I Robertsfors sker traditionsenligt firande vid Strandvägen med sång och musik, vårbrasa vid Rickleån och fikaförsäljning. Start kl.20.00. Trevlig valborg!

Senast uppdaterad: 30 april 2016, 10:13:41

Upphandling för vinterväghållning

Upphandling: Vinterväghållning Robertsfors kommun

Nytt avtal ska upphandlas för vinterväghållning på kommunens gator och fastigheter. Upphandlingen avser snöröjning och halkbekämpning samt sandupptagning på kommunens gator och fastigheter samt Robertsfors bostäders fastigheter. Sista anbudsdag: 2016-06-02. Sista dag för frågor: 2016-05-26. Förfrågningsunderlag för upphandlingen finns på E-avrop (extern-länk).

Senast uppdaterad: 26 april 2016, 12:14:35

En bild över nya sammanträdesportalen

Sammanträdesportalen

Nu kan du lättare följa med i vad som beslutas i Robertsfors kommun! Under 2016 har Robertsfors kommun lanserat en ny lösning där du ska kunna ta del av både handlingar, bilagor och protokoll från samtliga sammanträden inom Robertsfors kommun. Tjänsten har sedan någon vecka tillbaka varit publicerad och innehåll håller på att publiceras successivt. Just nu finns handlingar publicerade för de allra senaste KS-sammanträdena samt protokoll från samtliga utskott. Förutom att ta del av protokoll och handlingar kan du också se vilka politiker som sitter i respektive utskott. Välkommen in för att ta dela vad som händer och beslutas inom Robertsfors kommun. Du finner sammanträdesportalen på http://sammantrade.robertsfors.se.

Senast uppdaterad: 22 april 2016, 10:10:32

Familjecentralen 10 år = sant!

Familjecentralen fyller 10 år och det firar vi onsdag den 27 april med tårta och öppet hus mellan kl. 13.00-14.30 samt föreläsningar mellan kl.15.00 -17.00.

Tema: Mänskliga möten – som ger och tar energi. Håkan Eriksson (Novum &partners).

Innehåll:
Alla är olika utom jag- Om hur jag påverkar och påverkas i möten med andra.
Grus i maskineriet -Hörs det vad jag säger? Är det någon som bryr sig? När vi har svårt att prata med varandra
Att prata- skall det vara så märkvärdigt?- Kommunikation- grunden för allt mänskligt samspel och utveckling.

En föreläsning som på ett lättsamt och igenkännande sätt ger dig ökad förmåga att identifiera situationer, kommunikationsmönster och medmänskliga beteenden.

Obs! Anmälan till föreläsningen senast 22/4 TILL mwm [at] robetsfors [dot] se eller telefon: 14290

Alla hjärtligt välkomna!
Hälsar vi på familjecentralen

Senast uppdaterad: 19 april 2016, 08:56:23

Kommunfullmäktige 2016-04-18

Missade du det senaste kommunfullmäktige från Tingshuset i Ånäset? Då har du möjlighet att se det i efterhand på: https://www.youtube.com/watch?v=fgxPc1KT-AU.

Senast uppdaterad: 19 april 2016, 08:58:14

Föräldramöte 19 april kl.19.00 Centrumhuset Robertsfors

Föräldramöte åk.7-9 – 19 april

Vet du vad ditt barn gör på fritiden? Vilka effekter har alkohol? Vilka droger är i omlopp i Västerbotten? Vilka varningssignaler finns det för droger/alkohol? Vad kan du göra i din viktiga föräldraroll, för att stödja, skapa trygghet samt uppmuntra din tonåring?

Den 19 april kl 19.00 kommer ett stort föräldramöte hållas på Centrumhuset i Robertsfors. Detta är ett samarbete mellan Robertsfors kommun – skolan, fritidsgårdarna, HVB-hemmen samt Länsstyrelsen.

Informationen om tobak, alkohol och droger kommer att hållas av ansvariga från polis, fältverksamhet etc. som idag jobbar ute bland unga helger och kvällar, med stor insyn i ungas värld!

Vi önskar att varje barn representeras av minst en vuxen, eftersom vi verkligen försöker att få till ett föräldramöte med ett oerhört viktigt innehåll. Vi vill också att det blir dialog och ett stärkande möte mellan föräldrar!

Välkommen!

Senast uppdaterad: 11 april 2016, 14:19:14

Ny kommunchef utsedd i Robertsfors Kommun

Kommunstyrelsen utsåg idag, den 5 april, Karin Ahnqvist som ny kommunchef för Robertsfors Kommun.

Karin är idag Planeringsdirektör för Västerbottens läns landsting och sitter i landstingets ledningsgrupp. Hon har tidigare arbetat som verksamhetsrevisor och gruppchef vid EY samt som kanslichef för Umeåregionen.

Karin är uppvuxen i Robertsfors och bor sedan några år tillbaka åter i kommunen med sin familj.

Hon tillträder tjänsten som kommunchef i mitten av juni 2016.

Robertsfors kommun är mycket nöjda med rekryteringen och fortsätter sitt arbete för att nå målsättningen: Sveriges bästa kommun 2020.

Med vänlig hälsning
Patrik Nilsson
Kommunstyrelsens Ordförande

Senast uppdaterad: 5 april 2016, 16:30:42