Elfel – Yttre Hertsånger

Vägbelysningen i Yttre Hertsånger har stängts av tillfälligt på grund av ett elfel som upptäckts under eftermiddagen. Reparation kommer att påbörjas imorgon torsdag den 6/12.

Senast uppdaterad: 5 december 2018, 15:44:00

(2) LOVA_liten

Kampanj för LOVA-bidrag

Länsstyrelsen Västerbotten jobbar just nu med att engagera kommuner och ideella grupper i frågor kring länets vattenmiljöer. För att vi ska uppnå god status och de miljömål som är kopplade till vatten behövs stora åtgärdsinsatser som rör bland annat fysisk påverkan och övergödning.

Länsstyrelsen gör idag en del egna åtgärdsinsatser kring just detta, men förhoppningen är att även kommuner och föreningar ska inspireras att genomföra förbättrande åtgärder i vatten där de har lokal kännedom. Genom Havs- och Vattenmyndigheten finns pengar att söka för att genomföra sådana insatser, så kallat LOVA-bidrag som söks genom Länsstyrelsen Västerbotten. 

Länsstyrelsen har gjort en informationsfilm om LOVA-bidrag, som en kan se genom följande länk: (Extern-länk)

Det går även att läsa mer om LOVA-bidrag på följande platser:
- Länsstyrelsen (Extern-länk)
- Havs- och Vattenmyndigheten (Extern-länk)

 

 

Senast uppdaterad: 1 december 2018, 14:33:52

Konsumentvägledning

Konsumentvägledning – En snabbintroduktion från Konsumentverket

Enligt en ny undersökning från Konsumentverket kostar misslyckade köp av varor och tjänster svenska konsumenter 50 miljarder kronor årligen. Av denna anledning har Konsumentverket tagit fram en animerad kortfilm som presenterar vanliga konsumentproblem och hur den kommunala konsumentvägledningen kan vara till hjälp.  Se videon här nedanför! Läs mer…

Senast uppdaterad: 27 november 2018, 13:48:07

Brandförsvaret gör hembesök

Under vecka 47 och 48 gör brandförsvaret hembesök för att undersöka hur det ser ut med brandskyddet hemma hos invånare. Vi besöker olika områden i Robertsfors, Holmsund Hörnefors, Botsmark och Umeå.

Besök på kvällstid

Brandmän från Umeåregionens brandförsvar knackar på i flerbostadshus på några orter den här veckan samt nästa vecka. Besöken sker kvällstid och för att det ska vara enkelt att känna igen oss har vi larmkläder på oss och parkerar brandbilen utanför. Det är inget krav att öppna när vi ringer på.

Vi kontrollerar att det finns brandvarnare i bostaden och att den fungerar. Vi har även med oss informationsmaterial och svarar gärna på frågor om brandskydd i hemmet.

Hembesök i olika områden varje år

Vi gör hembesök några veckor varje år för att öka medvetenheten om brandskydd i hemmet. Du kan göra mycket själv för att förebygga bränder och skydda dig själv och dina grannar. En brandvarnare gör att du upptäcker branden tidigt och har du dessutom släckutrustning kan du göra en viktig insats.

Senast uppdaterad: 20 november 2018, 10:01:39

european_elections-2019

Anmäl dig som röstmottagare!

Vill du arbeta som röstmottagare i Robertsfors kommun vid Europaparlamentsvalet 2019?
Anmäl dig senast 2 april.

Vill du vara en del av den demokratiska processen och hjälpa till vid Europaparlamentsvalet den 26 maj? Att arbeta som röstmottagare är en spännande och viktig roll. Du medverkar till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet och opartiskhet och kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt. Du måste ha fyllt 18 år och kunna genomgå en obligatorisk utbildning för helt nya röstmottagare vid ett (1) tillfälle innan valet. Information om utbildningar ges efter anmälan.

Arbeta på valdagen

Som röstmottagare under valdagen kommer få ingå i en större grupp med andra röstmottagare, som tillsammans fördelar arbetet över dagen och hjälps åt i vallokalen.  Du får ersättning för din arbetsinsats.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som röstmottagare ingår bland annat att:
• ta emot röster och pricka av i röstlängden
• hjälpa de väljare som ber om det
• Säkra valhemligheten för alla som röstar
• granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning

Vallokaler i Robertsfors kommun
• Centrumhuset, Robertsfors
• Överklintens folketshus, Överklinten
• Ostkusthallen, Ånäset (Preliminärt)
• Bygdegården, Bygdeå

Anmälan
Senast den 2 april 2019, anmäl så här:
E-post: clarence [dot] coulton [at] robertsfors [dot] org
Telefon: 070-270 36 75

Anmälningsblankett: finns hos Receptionen i Kommunhuset och här på webben (se nedanför). Den lämnar du till Receptionen eller skickar som brev till Robertsfors kommun: Storgatan 13, 915 81, Robertsfors.
Klicka på följande länk för att ladda ner anmälningsblanketten: (Anmälningsblankett – Röstmottagare)

Om anmälan sker över e-post (och inte är en skannad och signerad version av anmälan) ska följande information skickas med:
- Namn
- Adress
- Telefonnummer
- Mail
- Vilka vallokaler du kan tänka dig att vara i under valdagen.
(Kompletterande underskrift m.m. kommer insamlas vid ett senare tillfälle).

Mer information
För mer information, kontakta antingen kommunens valsamordnare genom mailadressen nedanför eller genom telefon. Det är även möjligt att hitta mer information om valet på Valmyndighetens hemsida genom följande länk (extern-länk).
• Kommunens valsamordnare: clarence [dot] coulton [at] robertsfors [dot] se070-270 36 75 .

Användning av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande Personuppgiftslag. Dessa kommer enbart användas för i samband med sammanställandet av röstmottagare till valet 2018. Om du väljer att dra tillbaka din anmälan eller om du inte kommer anställas som valmottagare så kommer dessa uppgifter förstöras. Vid oegentligheter kopplat till dina personuppgifter har du som registrerad rätt att ge in klagomål till Datainspektionen alternativt ansvarig dataskyddsombud (dataskyddsombud [at] robertsfors [dot] se). Som registrerad har du även rätt till registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandling samt dataportabilitet av de berörda personuppgifterna. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Personuppgiftsansvarig
Robertsfors kommun
91531 ROBERTSFORS
Tel. 0934-14000
epost: kommun [at] robertsfors [dot] se
Org.nr: 212000-2551

Senast uppdaterad: 15 november 2018, 13:58:04

Minska det farliga avfallet under Europa Minskar Avfallet-veckan!

Den 17–25 november pågår Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som uppmärksammar avfallsminskande initiativ runt om i unionen. Årets tema är ”Förebygg farligt avfall och avgifta kretsloppet”. Farlig avfall är till exempel: målarfärg, nagellack, hårspray med mera.

Många av oss lagrar produkter i våra garage, i badrumsskåpet och i köket som vi tillslut vill göra oss av med. Hur gör vi då på bästa vis? Här kommer tips i tre steg:

1. Återanvänd
Undersök om det finns rester kvar i produkten! Är målarfärgshinken eller hårsprayen halvfull? Fråga kompisen eller kollegan om hon eller han vill använda upp resten. Att använda upp produkten minimerar vårt spill, och minskar risken för att farliga ämnen hamnar på fel ställe.

2. Gör ingen skada
Om ingen är intresserad av dina produkter, se till att hantera dem varsamt. Släng dem inte i vanliga soppåsen och spola inte ner rester i avloppet.

3. Sortera rätt
Se till att ditt farliga avfall lämnas på närmsta återvinningscentral. Lämna avfallet i en hel och ordentligt stängd förpackning. Helst i originalförpackning, men om den saknas – se till att märka noggrant vad det är för typ av avfall. Farligt avfall behöver tas om hand under kontrollerade och säkrade former. Därför är det viktigt att det lämnas in på rätt sätt.

Om Europa minskar avfallet

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Syftet med Europa Minskar Avfallet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall. Mellan den 17 och 25 november kommer över 10 000 aktiviteter att anordnas runt om i Europa.

miljönär.se

Senast uppdaterad: 15 november 2018, 09:31:50

heropuff-basta-skolkommun

Stark förbättring för Robertsfors i ”Bästa skolkommun”!

I Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun sätter de fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. De utser ”Sveriges bästa skolkommuner” för att uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar.

I årets ranking har Robertsfors kommun ökat med hela 25 placeringar, och nått 86:e plats i landet. Robertsfors är även bland landets bästa kommunerna när det kommer till andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år, med en placering på plats 9!

Även i andelen med högskolebehörighet så har Robertsfors kommun ökat från placering 282 till 153, alltså en ökning på 129 placeringar!

Mer om dessa resultat och rankingen hittar ni på Lärarförbundets hemsida genom följande länk:  (extern-länk)

 

Senast uppdaterad: 8 november 2018, 16:07:10

Kommunfullmäktige 2018-11-05

Idag sammanträder Kommunfullmäktige du kan följa sändningen från kl.13.00 på https://www.youtube.com/watch?v=qch4eOuUxHw

Senast uppdaterad: 5 november 2018, 12:45:35

Deltagare ur kursen

Genomförd säljutbildning

Inom ramen för stöd till näringslivsutveckling, ett samverkansprojekt mellan kranskommunerna, har en säljutbildning genomförts för våra företagare i kommunen. Målet med utbildning har varit att bland annat ge fördjupade kunskaper i bra bemötande, visuell försäljning, manuell försäljning, framtidens detaljhandel och att skapa nöjda kunder. Utbildningen har största del genomförts kvällstid och har ägt rum under tre tillfällen. Utöver detta har Claes Lundgren från Kommunicera Mera (ansvarig för utbildningen) åkt ut och besökt deltagande butiker för personlig rådgivning.

På bilden övre raden från vänster:
Claes Lundgren kursledare, Olof Karlsson Norrlans fruktvin AB, Joakim Degerfält Degerfält Bygg, Mattias Degerfälj Järnaffärn i Flarken & Robertsfors, Niklas Bäckström (skymd) Bäckströms Radio & TV AB, Benjamin Edström Grisbilen,

Nedre raden från vänster:
Malin Lindmark, Malin i Ratan AB, Kerstin Andersson SIkeåHus AB, Andreas Resolut Lely Center, Carola Nilsson Carola & Lottas AB, Anniqa E Nygård Grisbilen, Ann-Britt Andersson SikeåHus AB.

På bilden saknas Jörgen Andersson Coop Nord Robertsfors.

Senast uppdaterad: 1 november 2018, 16:17:09

Programblad för Kulturlovet 2018

Kulturlovet v.44 – 2018

Under v.44 pågår Kulturlovet. Under veckan arrangeras olika aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar mellan 6-15 år. Du kan ladda hem programmet för hela veckan här, Kulturlovet 2018 (pdf-dokument). Läs mer…

Senast uppdaterad: 29 oktober 2018, 15:04:19