20170915_134350

Ny extratjänst i Robertsfors kommun

Från och med den 28 augusti har Biblioteket i Robertsfors kommun fått en extratjänst, något som förväntas innebära en möjlig förstärkning av kommunens kulturarbete. Läs mer…

Senast uppdaterad: 20 september 2017, 16:53:10

Hållbarhetsmässa

Tre timmar om vår framtid! Lördag den 23/9 mellan kl.12-15 arrangeras en Hållbarhetsmässa på Centrumhuset i Robertsfors. Om hur vi kan vara med och skapa ett hållbart samhälle och en hållbar miljö. Vi kommer under dagen diskutera agenda 2030, äggoljemålning, vattendragen, fritidsbanken, energi, klimathotet, byggnadsteknik, linoljefärg, poesins roll, mm. Välkommen på en inspirerande dag!

Montrar:

Centern. Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vuxenskolan, Älvräddarna, Äggoljetempera, Linoljefärg, Energirådgivning.

Hållpunkter:

12:00 Mässa startar.
12:05 Frånvarons Speglar. Poesi och musik med Mansouir Salti och Douglas Soares Feitoza
12:15 Elin Söderberg om klimatet och vår påverkan på miljön.
12:45 Johannes Hedlund om idén om en Fritidsbank.
13:05 Katarina Fritzén om miljövänlig målning med ägg och olja.
13:40 Marcel Berkelder om hållbart byggande.
13:55 Anna-Lena Bergman. Hur handlar FN:s Agenda 23 ihop med vad vi gör i Robertsfors
14:20 Marcel Berkelder om energialternativen.
14:40 Panelsamtal om vad vi som enskilda individer kan göra för att skapa en hållbarare
värld. Avslutning med Mansouir Salti och Douglas Feitoza.

Medverkande:

Katarina Fritzén, Jari Toivonen, Elin Söderberg, Anna-Lena Bergman, Marcel Berkelder, Mansouir Salti, Douglas Soares Feitoza, Richard Löwall, Johannes Hedlund samt representanter för de politiska partierna i Robertsfors.

Ett tillfälle då vi lyfter fram kreativa, livskraftiga och goda exempel på social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

Senast uppdaterad: 19 september 2017, 17:06:02

Deltgarna i kommungruppen sitter runt ett runt bord

Samverkan för bästa skola

I fredags (2017-09-15) deltog barn- och utbildningschef tillsammans med samtliga rektorer från grundskolan och barn- och utbildningsutskottets vice ordförande i Skolverkets uppföljningskonferens inom ”Samverkan för bästa skola”. Syftet med dagen var att utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och med ett nyfiket och prestigelöst förhållningssätt:

 • öka kunskapen om förbättringsarbete i skolan
 • dela lärande exempel, belysa utmaningar och hur dessa hanterats
 • få med sig nya insikter och lärdomar
 • synliggöra den egna förbättringsprocessen.

Dagen började med ett inledande anförande av utbildningsminister Gustav Fridolin och fortsatte sedan med dialogseminarier.

Efter lunch blev det samling i kommun­grupper där Robertsfors kommungrupp fick besök av utbildningsminister Gustav Fridolin som satt med hela tiden fram till nästa pass. Vi passade på och lyfte olika frågor – allt från rekrytering och lärarutbildningens utformning till genomförande av nationella prov och en mängd andra frågor. Utbildningsministern visade på engagemang och intresse för de frågeställningar vi lyfte.

Sammanfattningsvis var det en givande dag med många intryck och nya tankar. Av de saker vi tog med oss hem fanns:

 • alternativa sätt att arbeta med och organisera elevhälsoarbetet
 • vikten av ledarskap på alla nivåer – från klassrummet till politiken
 • olika sätt att organisera för att förstärka ett distribuerat ledarskap på skolan
 • olika sätt att förtydliga förstelärararnas uppdrag
 • olika sätt att arbeta med att motivera elevernas närvaro i skolan
 • vikten av att kontinuerligt föra ett kollegialt samtal kring betyg och bedömning för att säkra likvärdighet och rättssäkerhet
 • och sist men inte minst viktigt att ”hålla i och hålla ut” för påbörjade insatser ska ge effekt

Vi som deltog var:
Hilda Vidmark, rektor
Anna-Lena Göttfert, rektor
Anna Maria Nilsson, rektor
Anders Heldebro, rektor
Carin Elofsson, barn- och utbildningschef
Elisabeth Tängdén, vice ordf barn-och utbildningsutskottet

Senast uppdaterad: 19 september 2017, 09:15:54

Ett hus står vid vattnet

Hyr ut – vi fixar bostadsbristen!?

Det råder brist på bostäder i Robertsfors kommun. Fram till år 2030 räknar vi med att det kommer att behövas 200 nya bostäder, både lägenheter och villor. Det finns tomma hus och outnyttjade möjligheter lite var stans i kommunen som skulle kunna bidra till några av dessa bostäder!

Vi kommer att ge information om hur man kan gå tillväga för att som privatperson hyra ut. Vad säger bygglagstiftningen om så kallade Attefallare, inreda ytterligare en bostad mm? Vi går även igenom vilka skattemässiga fördelar som en uthyrning kan ge. Eva Olsson, regionansvarig på Villaägarna, berättar om vilka skador som kan uppkomma om tomma hus inte hålls uppvärmda och tas omhand.

Välkommen på någon av våra informationsträffar – vi bjuder på kaffe/te och kaka.
Ånäset – Tingshuset, måndag 25/9, kl 18.30
Robertsfors – Centrumhuset, måndag 2/10, kl 18.30
Bygdeå – Församlingsgården, måndag 9/10, kl 18.30

Senast uppdaterad: 18 september 2017, 10:25:07

Berörda områden Bygdeå

Vattenavstängning i Bygdeå 18/9

Måndag den 18/9 kommer ett planerat underhållsarbete av VA-ledningen att utföras i Bygdeå. Vattnet kommer att stängas av mellan kl 09.00 till ca 18.00. Berörda områden är delar av Sundmarksvägen, delar av Kustlandsvägen samt Bergvägen. Vattentank kommer att ställas upp vid Sundmarksvägen 34.

Vid frågor kontakta Örjan Persson på telefon, 0934-14123.

Berörda hushåll finns markerade på kartan ovanför.

Senast uppdaterad: 15 september 2017, 09:16:24

business-2717063_1920

Utveckling och digitalisering inom äldreomsorgen

I samband med Lövlundens 10 års jubileum och vårt systematiska kvalitetsarbete, fäster Robertsfors kommun också blickarna framåt mot framtiden. Läs mer…

Senast uppdaterad: 15 september 2017, 09:17:29

20170911_135808

Värdegrundsveckan i Nybyskolan

Sedan några år tillbaka har Nybyskolan i Ånäset arbetat med något de kallar för Värdegrundsveckan.
Värdegrundsveckan är en gång per läsårstart och syftar till att stärka tryggheten i skolan. Det finns ett genomgående fokus på att främja hälsan och måendet bland eleverna, samtidigt som kamratskapet mellan eleverna förbättras. Läs mer…

Senast uppdaterad: 15 september 2017, 09:17:40

lovlunden_1

10 års jubileum och utveckling inom äldreomsorgen

I år är det 10 års jubileum för Lövlunden, som är ett av Robertsfors kommuns särskilda boenden. Läs mer…

Senast uppdaterad: 11 september 2017, 18:05:20

Robertsfors kommun undertecknar avtal

Undertecknat avtal för ett nytt flerfamiljshus

Den 30 augusti undertecknade ROBOs styrelse och JSB ett avtal om ett nytt hyreshus i Robertsfors, på Storgatan 34.

Det undertecknade avtalet mellan ROBOs styrelse och JSB innebär inledningsvis att den befintliga fastigheten på Storgatan 34 ska rivas, samt att en grund skall gjutas på plats. Detta arbete påbörjas under september och avslutas under december 2017.

Till våren 2018 inleds arbetet med att bygga det faktiska flerfamiljhuset, varpå allt förväntas vara färdigställt 2018-10-31. Det första spadtaget för detta projekt kommer att tas under september, och mer information om detta kommer Robertsfors kommun återkomma med.

Den fastighet som ska byggas kommer innehålla 16 hyresrätter. Av dessa är 8 stycken ”2:or”och 8 stycken ”3:or”. Byggnaden kommer ha 4 våningar och kontraktsumman ligger på 21,16 miljoner exkl. moms.

Samtliga lägenheter kommer ha följande boendestandard:

 • Kakel och klinker i badrum
 • Eklamell i alla rum, delvis klinker i hall och klinker utmed köksbänk
 • Tvättutrustning i badrum med avlastningsbänk och överskåp
 • Diskmaskin i alla lägenheter
 • Trådbunden porttelefon
 • Nätverksuttag i alla rum för internet m.m.

Senast uppdaterad: 6 september 2017, 10:57:01

robertsforsiniativet-energi

Frukostmöte – Energi & Klimatrådgivning

Robertsfors kommun med samverkanspartner LRF Konsult, Bokföring och Administrativ service i Ånäset AB, Redovisningsbyrån Öhman & Karlsson AB och i samarbete Region Västerbotten bjuder in företagare samt medverkande i nyföretagarrådgivning till dialogmöte.

Träffen hålls i Gillestugan, Centrumhuset den 31:a augusti klockan 07:30 till 09:30. Vi bjuder på frukost.

Tema: Energi & Klimatrådgivning

Energirådgivningen finns som kostnadsfri tjänst från kommunen. Genom rådgivningen kan du få svar på dina frågor kring exempelvis energisparande, energieffektivisering, val av värmesystem med mera. Du kan också få upplysningar om olika produkter inom energiområdet.

Robertsfors kommuns Energi- och klimatrådgivare Marcel Berkelder besöker oss och informerar om det uppdrag han har och hur han kostnadsfritt kan hjälpa kommunens företagare i dessa frågor.

Elin Söderberg, klimat och energisamordnare vid Länsstyrelsen, informerar om stöd och bidrag som kan sökas för investeringar gällande energi och miljö effektivisering

Politiker och tjänstemän finns på plats för dialog och frågor.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2017, 15:55:22