Åkullsjön dåligt vattentryck

Boende i Åkullsjön  med kommunalt vatten ombeds vara återhållsamma med användning av vatten tills problemet är åtgärdat.

Senast uppdaterad: 12 juli 2019, 13:41:01

BEVATTNINGSFÖRBUD

Den senaste månadens torra väder och höga vattenförbrukning gör att Robertsfors kommun måste gå ut med ett bevattningsförbud. Gräsmattor får inte vattnas och poler får inte fyllas med vatten. För att kunna hålla vattenförsörjningen resten av sommaren måste förbrukningen minska.

Bevattningsförbudet gäller: mot att bevattna gräsmattor, mot att använda vattenspridare, mot att fylla pooler samt tvätta bil med slang.

Senast uppdaterad: 4 augusti 2019, 18:16:04

Ny sida för om eldningsförbud gäller eller ej

Umeåregionens brandförsvar har upprättat en ny permanent webbsida om eldningsförbud.  Där meddelas det om förbud råder eller inte och det gäller även Robertsfors kommun. För att få reda på om eldningsförbud råder kan ni hitta information dygnet runt på följande hemsida: (extern länk)

Om ni vill ha information och rådgivning om eldning  så kan ni nå Umeåregionens brandförsvar på
telefonnummer: 090-16 22 00 (kontorstid).

Brandriskprognosen som gäller är för Västerbotten och det är en generell svepning över länet.  För att se brandriskkartan kan man gå in på (extern-länk)

 

Senast uppdaterad: 3 juli 2019, 14:25:09

Vattenläcka Valsfäboda/Rickleå lagad

Det kan förekomma missfärgat vatten  i trakten kring Bygdeå.

Vi rekommenderar att ni  spolar med kallvatten ifall vattnet verkar grumligt.

Senast uppdaterad: 12 juli 2019, 13:30:36

Skärmdump på Robertsfors kommuns nya E-tjänstsida

Nu kan du göra kommunala ärenden digitalt!

Tillsammans med flera andra kommuner i länet ingår Robertsfors kommun i ett projekt för att ta fram E-tjänster, eller tjänster för självservice som de också kallas. Via dessa kan du skicka in dina ärenden till kommunen signerat och klart, allt digitalt och sedan också följa ärendets gång via “Mina sidor”.

Arbetet med att ta fram E-tjänster sker löpande och vi arbetar för att samla flera olika typer av digital service under samma sida för att de ska vara enkla att hitta till och söka efter.

Med det nya E-tjänstesystemet hoppas vi att det ska bli lättare för dig som ansöker, att du enklare ska kunna följa ditt ärende och hålla kontakt med tilldelad handläggare ifall något behöver kompletteras eller ändras. Systemet ger också möjlighet till dig som användare att aktivera notiser både genom e-post och sms. Det innebär att så fort något händer kring ditt ärende, om det ändrar status, om något behöver kompletteras etc. så kommer du också veta om det och du har chans att agera snabbare.

Hur loggar du in på Mina sidor?

För att kunna logga in på Mina sidor, följa ditt ärende och lämna underskrift i vissa tjänster, så måste du logga in med e-legitimation, till exempel bankID. Du kommer fortfarande att ha möjlighet att hämta pappersblanketter hos vissa verksamheter eller skriva ut en blankett som PDF om du inte har möjlighet att skaffa e-legitimation men notera då också att du inte får tillgång till dessa funktioner.

Skaffa E-legitimation

Skatteverket har bra information för dig som ännu inte har e-legitimation men som gärna vill skaffa det. Besök skatteverket.se för att mer information.

Den gamla sidan för blanketter stängs

I nuläget har Robertsfors kommun en gammal sida för blanketter, precis som flera andra kommuner i länet har. Den sidan kommer att stängas 30 juni och ersättas av det nya e-tjänstesystemet. Arbetet med att skapa E-tjänster av de blanketter som finns är pågående och kommer att färdigställas inom kort.

Välkommen att besöka den nya e-tjänstesidan från och med den 30 juni på:

https://minasidor.robertsfors.se

Senast uppdaterad: 28 juni 2019, 15:23:48

Gemensam insats på återvinningsstationerna

Gemensam insats på återvinningsstationerna denna sommar för en trevligare miljö -
Förpacknings-och tidningsinsamlingen (FTI) har fem återvinningsstationer i Robertsfors kommun. Årligen inkommer samtal gällande nedskräpningar på dessa stationer, kommunen har ingenting med FTI:s städrutiner att göra utan dessa frågor ska vändas direkt till dem. Vi vill såklart att återvinningsstationerna ska bidra till ett gott intryck i vår kommun och informerar om vart dessa frågor ska vändas. På deras hemsida www.ftiab.se kan man gå in både för att göra en felanmälan gällande att stationen behöver tömmas eller att stationen behöver städas.

Har ingenting hänt trots att FTI har meddelat att ärendet är åtgärdat kan man vända sig till samhällsbyggnadskontoret/miljö, miljokontoret [at] robertsfors [dot] se.

Vi hoppas att vi denna sommar kan hjälpas åt att anmäla observationer till FTI för en trevligare miljö i kommunen.

Senast uppdaterad: 28 juni 2019, 15:18:07

Information från Skellefteå Kraft Fjärrvärme

Vi vill tacka för ert tålamod i samband med driftstörningen som uppstod i början av året. Vi har vidtagit åtgärder för att förhindra att det ska hända igen.

Med önskan om en riktigt skön sommar!

Senast uppdaterad: 19 juni 2019, 09:34:34

13 juni – Ändrad spelplats

Konserten den 13 juni med Lisa Ajax och Chris Kläfford byter spelplats!

Efter överläggning fram och tillbaka har vi på grund av väderprognoser som under eftermiddagen har visat regn och kyla imorgon den 13 juni fattat beslut om att flytta kvällens konsert med Lisa Ajax och Chris Kläfford in under tak i Jenningshallen.

Anledningen bakom beslutet är att vi vill ge både besökare och artister de absolut bästa förutsättningar till en bra, varm och underbar kväll vilket gör att vi inte vågar chansa och vara ute med de väderprognoser som vi fått till oss under eftermiddagen.

E-postmeddelande om ändring av lokal kommer att skickas ut till samtliga som idag har biljett till arrangemanget.

Vi börjar ikväll bygga upp Jenningshallen för att imorgon leverera en fantastisk kväll och en bra start på sommarlovet 2019! :)

Jenningshallen finner ni på Yttre Ringvägen 4. 650 meter från tidigare tänkt spelplats. I arenan kommer sittplatser samt ståplatser att finnas. Fri placering gäller.

Har du inte biljett så finns ett fåtal kvar på www.13juni.se

Senast uppdaterad: 12 juni 2019, 17:45:16

Information från trafikverket

Sommarens vägarbeten, väg 764 till Bjuröklubb

Under sommaren 2019 kommer Trafikverket i samarbete med NCC att genomföra flera förbättringsåtgärder på väg 764 till Bjuröklubb. De kan innebära tillfälligt försämrad framkomlighet, men vägen kommer att vara öppen för trafik.

Först kommer vägen att stenplockas och avvattnas. Med avvattning menas dikesrensning som kommer att ske längs ungefär hälften av sträckan, där behov finns. Sedan kommer hela sträckan att asfalteras.

Då flera av arbetena är rörliga kan markeringar och skyltar flyttas från dag till dag. Var därför extra vaksam när du kör på sträckan. Tack för att du visar hänsyn och gör vår arbetsplats säker!

Senast uppdaterad: 29 maj 2019, 10:54:12

Krav på E-faktura

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna ska faktureras med e-faktura.

Sedan 1 april 2019 måste du som är leverantör skicka e-faktura till alla upphandlande myndigheter, inklusive Robertsfors kommun. Det är inte detsamma som att sända en faktura som PDF.

Du kan läsa mer om vad som gäller när du ska fakturera Robertsfors kommun på sidan: Skicka e-fakturor till Robertsfors kommun (intern-länk)

Senast uppdaterad: 20 maj 2019, 11:45:36