sand_avc

Sand att hämta

I den halka som just nu råder vill vi tipsa om att det finns det sand att hämta för alla medborgare i Robertsfors kommun! Ni hittar sanden vid återvinningsstationerna i Robertsfors och Bygdeå samt vid brandstationen i Ånäset. Kom ihåg att ta med egen hink att fylla.

 

Senast uppdaterad: 22 januari 2020, 11:09:33

Entrén på kommunkontoret

Förändrade besöksrutiner på kommunkontoret

Fr.o.m 7/1 -20 gäller förändrade besöksrutiner och den tidigare fasta receptionen är numera borttagen. Läs mer…

Senast uppdaterad: 7 januari 2020, 17:14:27

Bruna tunnan har anlänt

Måndag 27 januari räknar vi med att ställa ut de sista matavfallstunnorna till boende, under vecka 9 sker kompletteringar.  Tömning av matavfall startar 1:a mars, den kommer att tömmas samtidigt som den gröna tunnan av en sidlastare med två fack.

Hos kunder som fått godkänd kompost kommer vi att återta tunnan allt eftersom.

V 7 kommer alla att få ett utskick med information.

Taxa från 1 mars finner ni här,

http://www.robertsfors.se/bo-bygga-miljo/avfall-och-atervinning/avgifter-och-regler-abonnemang/renhallningstaxa

Taxa 2020-03-01

Avfall och återvinning / Matavfall

Ni kan också kontakta avfall [at] robertsfors [dot] se

 

 

Senast uppdaterad: 24 januari 2020, 19:47:34

ANMÄLAN KOMPOSTERING

Anmälan om hemkomst görs lämpligast via e-tjänster, den finner ni högst upp till höger på hemsidan.

Godkända komposter meddelas till Renhållningen, utställa tunnor på de fastigheterna som berörs kommer att hämtas åter allt eftersom.

Senast uppdaterad: 14 januari 2020, 08:20:29

Öppettider Fagerliden under jul/nyår

Återvinningscentralen Fagerliden håller stängt 23 dec, juldagen, annandag jul samt nyårsdagen. Öppet mån 30/12 kl.07.30-15.

Senast uppdaterad: 20 december 2019, 14:55:32

Ändrade öppettider på Kommunkontoret

Öppettider jul/nyår

Under perioden 23/12 – 6/1 -20 kommer kommunkontoret att ha begränsade öppettider för besök.

Öppet vardagar
23-27/12, 30/12 kl.08-12
Röda dagar – Stängt
2-6 jan – Stängt (Endast bokade besök.)

Senast uppdaterad: 20 december 2019, 14:21:53

Vattenläcka

En vattenläcka har påträffats som innebär att vi imorgon onsdag den 18/12 måste stänga av vattenleveransen mellan kl.08-22. Området som berörs av avstängning är delar av Petersens väg, Rickleåvägen, Berglund, Yttre Storbäcken samt delar av Laxbacken. Dåligt tryck kan förekomma i Laxbacken, Rickleå samt Valsfäboda.

Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola kallvatten för att snabbare få rent vatten.

Senast uppdaterad: 17 december 2019, 15:16:48

En person håller matjord i sin hand

Information om kompostering

Efter att informationen angående den bruna tunnan avsedd för matavfall har nått kommunens invånare har vi fått in ett flertal förfrågningar om hur man går tillväga om man inte behöver den bruna tunnan.

Det alternativ som finns är att du som fastighetsägare/nyttjanderättshavare istället skickar in en anmälan om att du har en kompost och själv tar hand om matavfallet. För att få kompostera matavfall måste du skicka in en anmälan till Samhällsbyggnadskontoret/Miljö, e-tjänst för anmälan hittar du på https://minasidor.robertsfors.se/kompostering.

Tillsammans med anmälan ska det även medfölja en situationsplan om var på tomten/fastigheten som komposten är placerad. För att anmälan ska bli beviljad måste nedanstående punkter vara uppfyllda:

  • Komposten ska konstrueras så att lufttillförseln är tillräcklig för att biologisk nedbrytning kan ske.
  • Komposten ska ha tätt lock och för övrigt inte ha större hål/öppningar än 5 mm och vara motståndskraftig mot råttor och andra skadedjur.
  • Komposten ska vara lätt att fylla och tömma
  • Komposteringsvolymen ska uppgå till 50 liter eller mer, dock minst 25 liter per person. Om trädgårdsavfall komposteras i samma behållare ska den utökas med 10 liter per 10 m2 tomtyta.
  • Komposten bör vara isolerad, om komposten är oisolerad ska volymen utökas med minst 45 liter per person för att infrysning ska kunna ske.
  • Komposten ska vid inomhuskompostering stå i ett väl ventilerat utrymme. Vid inomhuskompostering ska komposten ha tät botten och konstruerad för lakvattenuppsamling.

Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden och du ska även se till att behållaren underhålls utan att någon störs.

När du anmält din kompost till Samhällsbyggnadskontoret/Miljö och fått din anmälan beviljad, kommer Samhällsbyggnadskontoret/Miljö att kommunicera detta med den som ansvarar för hämtningen av ditt avfall, du behöver alltså inte meddela detta själv.

För mer information om matavfall och den bruna tunnan, besök sidan om matavfall (intern-länk).

Senast uppdaterad: 7 januari 2020, 10:55:20

Berörda områden vattenavstängning Sikeå 5/12

Vattenläcka Sikeå

En större vattenläcka gör att vi måste stänga av vattentillförseln i delar av Sikeå samt Sikeåhamnsområdet med tillhörande stugområden torsdag den 5/12 kl.08.00 till ca 22.00 för att utföra reparationsarbete.

Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola kallvatten för att snabbare få rent vatten.

Vattentank finns uppställd vid Sikeå Hamn 87 Samt vid Träffpunkten.

Berörda områden är markerade på kartan.

Senast uppdaterad: 3 december 2019, 10:56:20

En blå nätverkskabel som ligger på golvet

Nya tjänsteleverantörer i Robnet.

Med start 16/12 2019 har vi 5st nya tjänsteleverantörer i vårt stadsnät som kan leverera internettjänster. Med start 16/12 finns även möjligheter till högre hastigheter i nätet, upp till 1 000mbit går att beställa via tjänsteleverantörerna. Läs mer på sidan om It & Bredband.
Läs mer…

Senast uppdaterad: 19 november 2019, 08:57:07