Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information
Graf visande antalet sjukdomsfall totalt i RObertsfors 152 stycken hittills.

Coronainformation v. 8

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Coronarapportering i länet

Siffrorna hämtas varje torsdag från Region Västerbotten (förra veckans siffror inom parentes)
Bekräftad covid-19: 14 237 (13 023)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 58 (47)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 14 (8)
Avlidna: 131 (125)

Antal smittade i Robertsfors kommun: 152 (149)

Antal vaccinerade
Siffrorna hämtas varje torsdag från Folkhälsomyndigheten. Det finns en viss eftersläpning. (Förra veckans siffror inom parentes).

Vaccinerade med dos 1 i länet: 12 017 (10 812)
Vaccinerade med dos 2 i länet: 4 551 (2 672)

Vaccinerade med dos 1 i kommunen: 291 (279)
Vaccinerade med dos 2 i kommunen: 159 (157)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Det finns ingen konstaterad smitta inom någon av kommunens verksamheter. Men läget inom länet är allvarligt och smittspridningen hög i stora delar av Västerbotten. En stark bidragande orsak till den ökade smittspridningen är den brittiska varianten av viruset som är mycket mer smittsamt än den som tidigare florerat. Den förekommer Bland annat i Skellefteå där smittspridningen är fortsatt hög.

Närheten till både Skellefteå och Umeå (där antalet smittade också ökar) gör att vi som bor i Robertsfors kommun får vara extra vaksamma. Det är därför av yttersta vikt att vi alla fortsätter att följa rådande rekommendationer. Det är allas ansvar att skydda sig själv och andra från att smittas av covid-19.

Robertsfors kommun har vidtagit åtgärder för att motverka spridning av coronaviruset. De verksamheter som berörs kan du läsa om här: http://www.robertsfors.se/vidtagna-atgarder-

 Vaccinering

Vaccineringen i kommunen har flutit på bra och gått enligt planerna. Alla särskilda boenden i kommunen kommer nästa vecka att ha fått dos 2.

Aktuellt i länet

Rekordmånga vårdas för covid-19 på sjukhusen i Västerbotten och läget är mycket allvarligt. Region Västerbotten gick med anledning av detta i måndags ut med nya skärpta och förlängda rekommendationer som ska gälla fram till 21 mars. Dessa kan du läsa i sin helhet här.

Västerbotten har flest rapporterade fall per 100 000 invånare i landet just nu. Regionen påpekar att det behövs en extrem följsamhet av rekommendationerna för att få en vändning. Undvik onödiga resor inom eller utanför regionen under den här perioden, uppmanar smittskydd.

Rekommendationerna från Region Västerbotten är allas personliga ansvar att följa. Alla är skyldiga, enligt smittskyddslagen, att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot sjukdomen covid-19. Detta betonades på Region Västerbottens presskonferens i onsdags. Fokus för rekommendationerna är bland annat:

 • Träffa få människor
 • Håll avstånd
 • Undvik situationer med risk för trängsel

Se Region Västerbottens presskonferens från i onsdags här:

 Vaccinering

I regionen är snart alla SÄBO färdigvaccinerade. Vaccination av alla med hemsjukvård eller hemtjänst, personal inom dessa och deras sammanboende har påbörjats. Inom kort påbörjas fas två där alla födda 1956 och tidigare ingår. Nästa vecka kommer alla födda 1941 och tidigare att få brev med information om hur de ska boka sin tid för vaccination.
Frågor och svar om vaccination mot covid-19 hos 1177 Västerbotten

Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Detta är vad som gäller just nu. 

Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.

 

Senast uppdaterad: 25 februari 2021, 15:53:27

Telefon med färglada nollor och ettor strömmande ur den.

Dialogmöte för företagare – Att nå ut i en överfull digital värld

I samarbete med Region Västerbotten bjuder Robertsfors kommun in företagare i kommunen till ett digitalt dialogmöte under temat ”Att nå ut i en överfull digital värld”.

PR-konsulten, bloggaren och poddaren Jakob Mjöbring från Punkt PR i Umeå berättar om hur man kan nå ut med sitt budskap och till sin målgrupp i en överfull digital värld och hur du får målgruppen att hitta till dig.

Det kan tyckas hopplöst att nå ut idag. De sociala medierna är överfulla av reklam och allt fler säger att de inte kan använda dem. Ingen ser på reklam-TV och ingen läser lokaltidningarna. Ändå verkar alla på något konstigt vis hänga med i vad som händer. Nej, det är förstås inte omöjligt att nå ut. Men många behöver uppdatera både kunskapen och hantverket. PR-konsulten, bloggaren, och poddaren Jakob Mjöbring hjälper dig att ta första steget in i en värld där kunskap och struktur gör att dina insatser kan få effekt igen.

 Datum: 4 mars kl. 18.00-19.00
Plats: Digitalt. Efter anmälan får du en TEAMS-länk.
Anmälan: senast 2 mars via länk https://www.simplesignup.se/event/177099

 

Dialogmötet anordnas av projektet Näringsliv i samverkan (NIS 6.0) i samarbete med Region Västerbotten.

Logga Region Västerbotten

       Logga Europeiska Utvecklingsfonden

Senast uppdaterad: 23 februari 2021, 16:49:17

Karta som visar omledning av E4 mellan Bygdeå-Sävar som leds via Bullmark.

Tillfällig omledning av E4 v. 9

Uppdatering 24 februari

Information från Trafikverket och entreprenör:

Enligt önskemål från Länstrafiken stängs E4 kl. 07.15 den 1 mars och öppnas kl. 06.00 den 3 mars. Bild för hur avstängningarna kommer att placeras nedan.

Läs mer…

Senast uppdaterad: 24 februari 2021, 10:00:44

Graf som visar sjukdomsfall i Robertsfors kommun. Efter brant stigning övergång till platåfas.

Coronainformation v. 7

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Coronarapportering i länet

Uppdaterad: 2020-02-18 (Förra veckans siffror inom parentes) https://coronarapportering.regionvasterbotten.se/

Läs mer…

Senast uppdaterad: 19 februari 2021, 13:49:20

Robertsfors kommunvapen svart fågel mot guldig bakgrund. Under texten RObertsfors kommun.

Angående E4-bygget i södra kommundelen  

Under avslutet av 2020 och inledning av 2021 har vi haft ett flertal störningar i södra delen av vår kommun i samband med Trafikverkets ombyggnation av E4 sträckan Bygdeå – Djäkneboda.

Ombyggnationen, som är en viktig del för bättre och säkrare trafik i Robertsfors kommun, har orsakat stora störningar för kommuninvånarna när det bland annat gäller kollektivtrafik, vattenförsörjning samt bredband.

Robertsfors kommun arbetar aktivt med frågorna och har regelbundna kontakter med Trafikverket, länstrafiken och andra aktörer där vi bevakar Robertsfors kommuns medborgares intressen och försöker underlätta för samtliga som drabbats.

Vattenförsörjningen är åtgärdad vid flertal tillfällen och gällande bredband så har Telias kabel ett flertal gånger blivit avgrävd eller skadad av vägbygget vilket medfört att även Robnet, som hyr trafik av Telia, fått problem.

Robertsfors kommun anser att det ytterst är Trafikverkets fråga att se till att skador och störningar orsakade av ombyggnationen åtgärdas och kommuniceras till de som drabbas. Robertsfors kommun kommer intensifiera kontakterna med Trafikverket för att säkerställa våra medborgares intressen samt utröna vilken part som bär det formella ansvaret.

Senast uppdaterad: 19 februari 2021, 08:52:41

Annika har mörkt uppsatt hår och svart jacka. Vintersol lyser upp henne och tegelväggen i bakgrunden.

Stödpedagog med fokus på utveckling

I december 2019 öppnades serviceboendet Inre Ringvägen i Robertsfors och fem vuxna med olika funktionsvariationer kunde flytta in i varsin egen lägenhet. Två månader tidigare hade stödpedagogen Annika Sigvardsdotter anställts inom äldre- och funktionshindersomsorgen i Robertsfors kommun. Nu arbetar hon med att stödja både boendehandledare och boende på serviceboendet Inre Ringvägen samt personal och individer inom boendestöd i hemmet.
– Det absolut bästa med mitt jobb är att umgås och lära känna dem vi hjälper och se dem utvecklas steg för steg, säger Annika.

Till serviceboendet på Inre Ringvägen flytta de som har en intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska svårigheter och känner att steget till eget boende känns för svårt. De som bor här är 18 år och äldre.

Annika Sigvardsdotter stöttar de boendes väg mot ett självständigare liv genom pedagogisk utveckling. I sin yrkesroll lägger hon, tillsammans med de boende och handledarna, upp tydliga planer och strategier för att nå mål som de boende själva vill klara. Det kan till exempel handla om att någon vill promenera några gånger i veckan.
– Då gör vi en väldigt tydlig planering om vilka dagar och vilken tid promenaden ska göras och hur länge man ska gå. Sedan följer vi upp det och samtalar om hur det går, berättar Annika som ett konkret exempel på vad hon gör som stödpedagog.

Det handlar om små steg för att utvecklas inom olika områden. Ibland får Annika hjälpa de boende att se sin egen utveckling.
– Det är härligt när man tillsammans ser tillbaka. ”kommer du ihåg när du flyttade hit? Sedan dess har du lärt dig det här och nu är vi här”, berättar Annika.

Som stödpedagog är hon även samordningsansvarig. Det innebär att hon samarbetar med anhöriga, gode män, hälso- och sjukvård, habilitering, handläggare: LSS och socialtjänst. I stödpedagoguppdraget ingår även att bevaka nya arbetssätt och med stöd av boendehandledare implementera dessa i kommunen och verksamheterna.
– Stödpedagogens roll är viktig på flera sätt. Annika är en resursperson med specialistkunskap gällande det pedagogiska arbetet och säkrar att brukarna blir delaktiga och får komma till tals, säger Ulrika Hjonequist som är enhetschef för funktionshinderomsorgen.

Som stödpedagog har Annika en samlad lägesbild för varje individ och kan lägga upp en realistisk genomförandeplan som boendehandledare på plats kan arbeta utifrån.
– Men jag går även in i handledarrollen emellanåt, det måste jag för att lära känna individerna och för att de ska få förtroende för mig, säger Annika Sigvardsdotter.

 

Annika har mörkt uppsatt hår, jeans och grå stickad tröja och bär svart munskydd. Hon stödjer sig mot ett sideboard med kaffebryggare, muggar och micro på.
AUnder pandemin bär Annika Sigvardsdotter  munskydd
när hon vistas bland boemde på Inre Ringvägen
 
 

 

Senast uppdaterad: 18 februari 2021, 09:11:00

Anna har rosa jacka och blont uppsatt hår.

Anna Falk blir ny ekonomichef i Robertsfors kommun

Anna Falk blir ny ekonomichef i Robertsfors kommun. Hon är en engagerad ledare med bred erfarenhet som chef och har verkat inom privat, offentlig och statlig sektor. Anna är utbildad civilekonom och arbetade senast på Indexator Rotator Systems AB där hon bland annat ansvarade för bolagets ekonomiprocesser. Hon har även arbetat som ekonomichef på Vindelns kommun under en kortare period.

Anna Falk är född och uppvuxen i Stockholm och flyttade till Vindeln 2017. Före flytten arbetade hon bland annat som controller och ekonomichef på Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad. Hon ser fram emot sitt nya uppdrag på Robertsfors kommun och att få arbeta med bland annat processförändringar och organisationsutveckling.

– Det finns många fördelar med att arbeta i en liten kommun och det känns spännande med de stora utmaningar som Robertsfors kommun står inför, säger Anna Falk.

– Det är med glädje vi kan hälsa Anna Falk välkommen till Robertsfors kommun som ny ekonomichef. Annas breda bakgrund inom både privata och offentliga verksamheter samt erfarenheter av utvecklingsarbete på olika nivåer kommer bli en stor tillgång för det utvecklingsarbete Robertsfors kommun nu står inför, säger Anders Persson, kommunchef, Robertsfors kommun.

Anna Falk tillträder tjänsten som ekonomichef i Robertsfors kommun den 1 mars.

Senast uppdaterad: 17 februari 2021, 09:39:05

Rödmarkerat område längs E4 på karta.

Uppdatering vattenavbrott p.g.a. läcka

Uppdatering kl11.00 17/2:
Tidigare meddelad vattenläcka är nu åtgärdad och vattnet släpps på försiktigt. När vattnet kommer tillbaka kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola kallvatten för att snabbare få rent vatten.

 

På grund av en ny vattenläcka planeras vattnet att stängas av till berörda fastigheter i morgon den 17 februari, mellan klockan 08:00 och 15:00. Området som berörs är södra Dalkarlså ner till norra änden av Djäknebodasjön (se markerat område på karta).

Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart. Vattenvagn kommer att ställas ut mitt emot fastigheten, Dalkarlså 58.

Information till fastighetsägare har gått ut via SMS/talsvar.

Senast uppdaterad: 17 februari 2021, 11:03:00

heart-3147976_1920

Vikarier till Hälso- och sjukvårdsenheten

Nu söker vi bland annat vikarierande fysioterapeut, vikarierande arbetsterapeut, vikarierande sjuksköterska samt semestervikarierande sjuksköterskestudent. Mer information om dessa tjänster samt andra lediga jobb inom kommunen hittar du här.

http://www.robertsfors.se/kommun-politik/lediga-jobb/

Senast uppdaterad: 15 februari 2021, 14:06:45

Visar graf över antalet sjukdomsfall totalt i kommunen. Har ökat brant men platåfas på slutet.

Coronainformation v. 6

Med anledning av smittspridningen av covid-19 publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida. Coronarapportering i länet Uppdaterad: 2020-02-11 (Förra veckans siffror inom parentes) https://coronarapportering.regionvasterbotten.se/ Bekräftad covid-19: 11 830 (10 870) Vårdas på sjukhus och har covid-19: 37 (21) Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 9 (6) Avlidna: 123 (119) Antal smittade i Robertsfors kommun: 147 (146) Vaccinering Se vaccinationsstatistik hos Folkhälsomyndighetens sida med data om vaccinationer covid-19. (Siffrorna hos FHM uppdaterades 2021-02-11 men har en viss eftersläpning.) Vaccinerade med dos 1 i länet: 9 432 (7 591) Vaccinerade med dos 2 i länet: 1 078 (250) Vaccinerade med dos 1 i kommunen: 273 (169) Vaccinerade med dos 2 i kommunen: 72 (0)

Aktuellt i Robertsfors kommun

De två anställda inom samhällsbyggnadskontorets verksamhet som bekräftats smittade med covid-19 har denna vecka varit friska och åter i arbete. Dock har de extra försiktighetsåtgärder som vidtagits på arbetsplatsen fortsatt att gälla även under denna vecka. Ingen konstaterad smitta inom någon av kommunens övriga verksamheter. Fortsatt låg smittspridning hos Robertsfors kommuninvånare, men det är extra viktigt att vi alla följer de särskilda rekommendationer som gäller i Västerbotten (se nedan) från och med i tisdags då ökningen av antalet smittade i länet dubblerades förra veckan. Extra viktigt att undvika att göra onödiga resor både inom och utanför länet för att bromsa smittspridningen. Vaccinering Vaccineringen i kommunen har flutit på bra och gått enligt planerna. Alla särskilda boenden har fått dos 1 och vaccinering med dos 2 pågår. Verksamheter i Robertsfors kommun som påverkas av pandemin:

 • Kommunkontoret är fortsatt stängt för alla obokade besök till och med 21 februari.
 • Biblioteket är öppet för inlämning/utlåning av böcker, men stängt som mötesplats. Klicka här för öppettider.
 • Bruksam returmarknads butik är stängd för obokade besök. Ring 070–239 50 82 för att boka tid. Bilder på varor till salu läggs upp på Bruksams Facebook sida.
 • Ungdomsgårdarna är stängda.
 • Sporthallar och simhall är öppna för föreningsdriven verksamhet. Detta gäller från och med 8 februari för barn- och unga födda 2002 och senare.
 • Både chaufför samt resenärer i kommunal färdtjänst ska bära munskydd som tillhandahålls av kommunen. Munskydd införs succesivt men ska finnas i alla bilar senast den 15 februari.
 • Dagcenters verksamhet är stängd till och med den 15 mars.
 • Uppehåll med lunchservering till äldre till och med den 15 mars.
 • Rörelseträning för äldre och träffpunkter hålls stängt tillsvidare tills förutsättningar finns att åter igen öppna upp dessa verksamheter.

Aktuellt i länet

Den senaste veckan har det varit en kraftig ökning av antalet fall inom länet och läget är allvarligt. Smittspårningen visar att de flesta fall smittats på arbetsplatser, inom familjen och sociala privata sammanhang. Ökningen är som störst i Skellefteå (tydlig koppling till Northvolt) och Lycksele (de flesta fall kopplade till högstadie- och gymnasieskola). Inom länet, framförallt i Skellefteå, har man även sett ett ökat antal fall av den brittiska virusvarianten. Lycksele – På en skola har 35 elever och 7 från personalen konstaterats smittade. På en annan skola får årskurs 1 distansundervisning denna vecka på grund av att 6 personer från personalen konstaterats smittade. Den ökande smittspridningen har ökat trycket på IVA i Skellefteå och Lycksele. Med anledning av detta har sjukvårdsledningen vid NUS i Umeå beslutat att åter gå upp i förstärkningsläge samt att öppna covid-IVA (IVA2). På grund av den accelererande smittspridningen i Västerbotten har Region Västerbotten i samråd med Folkhälsomyndigheten tagit fram särskilda rekommendationer för länet. Rekommendationerna gäller från och med den 9 februari till den 28 februari 2021

 •  res inte – varken inom eller utanför länet.
 •  verksamheter med ett pågående utbrott (i nuläget Northvolt) bör undvika att vistas ute i samhället – detta gäller även personer som bor med anställda i verksamheten.
 •  Huvudmännen för högstadie- och gymnasieskolorna i Skellefteå kommun uppmanas att övergå till fjärr- och distansundervisning.

Läs råden i sin helhet på 1177. Vaccinering Tidsplanen för vaccineringen i Västerbotten har reviderats under denna vecka bland annat på grund av förseningar i vaccinleveranser och förändringar i prioriteringsgrupper. Information om tidsplan för vaccinering hos 1177 Västerbotten Frågor och svar om vaccin hos Krisinformation.se Svårt att hålla reda på alla råd och rekommendationer? Detta är vad som gäller just nu. Bilden visar sjukdomsfall totalt per vecka i Robertsfors kommun Källa: Folkhälsomyndigheten Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här.

Senast uppdaterad: 11 februari 2021, 17:17:30