Robfors_logo_A_färg

Tillkännagivande om Kommunfullmäktige 24:e april

Under Kommunfullmäktige den 24:e april 2017 hanterades ett flertal frågor med en livfull debatt. Nedanför kan ni finna fyra av de större delarna som Kommunfullmäktige beslutade om. Läs mer…

Senast uppdaterad: 24 april 2017, 21:31:45

Ansökan halltider 2017 & 2018

Nu är det dags att ansöka om halltider i våra sporthallar i Robertsfors och Ånäset för hösten 2017 och våren
2018. Blankett finns att ladda hem, Ansökan Halltider 2017-2018 (pdf-dokument)

Fyll i blanketten och skicka den till Fritidskontoret, Robertsfors kommun, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors eller på mail: johan [dot] eriksson [at] robertsfors [dot] se

Ansökan ska vara fritidskontoret tillhanda senast 15 maj 2017.

Senast uppdaterad: 21 april 2017, 10:52:38

SMS-tjänst vid driftstörning

Vid driftstörningar använder kommunen en SMS-tjänst för att informera om planerade eller akuta vattenavstängningar.

Systemet skickar ett sms till din mobiltelefon eller talsvar till din fasta telefon.

Som abonnent behöver du inte göra något, meddelandet skickas via systemet till den som berörs av vattenavstängningen.

På hemsidan UMS (extern-länk) har du möjlighet att kontrollera dina uppgifter, ändra eller lägga till mobilnummer, nummer till fast telefon och adresser. Här kan du även ta bort uppgifter.

Robertsfors kommun är tacksam om du som har fritidsboende eller tillfälligt boende i vår kommun kontrollerar att du finns med i registret.

Kommunen har skyldighet att informera om störningar eller avbrott i vattenförsörjningen, som till exempel en planerad vattenavstängning eller vattenläcka.

Vårt register är baserat på data från Bisnode, uppgifterna lämnar vi inte ut till någon.

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Senast uppdaterad: 20 april 2017, 09:04:08

Störning av vattenleverans Sikeå

Torsdag 20 april 2017 stängs vattnet av i Sikeå, Sikeåhamn med närliggande stugområden mellan klockan 08.00 till ca 18.00.
Vatten finns att hämta vid träffpunkten, medtag eget kärl.

Efter ett avbrott kan vattnet i kranen upplevas grumligt eller brunaktigt eftersom beläggningar lossnar från insidan av ledningarna. Vi rekommenderar att man låter kranen närmast vattenmätaren rinna under uppsikt i ca 15 min.

Frågor kontakta Örjan på telefon 0934-14123

Senast uppdaterad: 19 april 2017, 15:02:03

Kungörelse av utställning

Kungörelse av utställning

Landsbygdsutveckling i strandnära läge, tillägg till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende strandskydd, LIS. Syftet med tillägget till översiktsplanen är att stärka landsbygden i Robertsfors kommun. I de områden som pekas ut i tillägget kan det bli lättare att få dispens från strandskyddet. Planen finns tillgänglig för påseende fr.o.m. onsdagen den 12 april på hemsida samt på Samhällsbyggnadskontoret under kontorstid.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 12, 915 81  ROBERTSFORS senast den 7 juni 2017.

Handlingar

Pb[G] Tematiskt tillägg obebyggda tomter Robertsfors kommun (pdf-dokument)
Samrådsredogörelse_TÖP_ LIS_tillägg_obebyggda tomter_Robertsfors kommun (pdf-dokument)

Senast uppdaterad: 12 april 2017, 11:17:42

En undersköterska håller i ett plasthjärta i sin hand

Sommarvikarier

Robertsfors kommun söker sommarvikarier inom bland annat äldreboende, hemtjänst, boendestöd, korttidsverksamhet, personlig assistans, HSL-enheten, nattpatrull inom hemtjänst samt boenden för ensamkommande barn under juni, juli och augusti.

Rekrytering sker löpande. Jobben finns att söka på HR-support (extern-länk) under lediga jobb.

Senast uppdaterad: 12 april 2017, 11:22:57

Tyck om Robertsfors kommun

Tyck om Robertsfors kommun

Under 2015 och 2017 har ett nytt utkast till omarbetad översiktsplan arbetats fram för samråd. Syftet med samrådet är att få synpunkter, ny kunskap och påpekande om felaktigheter så att den nya översiktsplanen blir ett bra beslutsunderlag för Robertsfors kommuns fortsatta planering. Dialogen om den nya översiktsplanen är viktig såväl för framtagande som implementering. Under samrådstiden finns översiktsplanen tillgänglig på kommunens hemsida (se längre ned), i kommunhusets reception samt på Robertsfors bibliotek. Vidare planeras fyra kvällsforum (Norr, Väst, Öst och Syd) med muntlig presentation av förslaget och med möjlighet att lämna in synpunkter. Du kan också enkelt lämna in dina synpunkter via ett formulär längre ned på sidan. Ta chansen och Tyck om Robertsfors kommun!

Vad är en översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om hur kommunen ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är därmed en vision om kommunens framtida utveckling. Planen är inte juridiskt bindande. På
Boverkets hemsida kan du läsa mer om Översiktsplanering.

Kommunens översiktsplan

Det övergripande syftet med Robertsfors kommuns översiktsplan är att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara lösningar för Robertsfors kommun utifrån en helhetssyn på ekonomiska, sociala och ekonomiska faktorer. Att skapa en kommun som är tillgänglig, trygg och öppen med förtätning och förnyelse av befintliga områden som en viktig del i det arbetet. Målbilden för Robertsfors kommun i ÖP för 2030 belyses utifrån fyra huvudaspekter; Infrastruktur, Attraktivt boende, Näringsliv och handel och God livsmiljö. De beskriver alla de framtida ställningstaganden som Robertsfors kommun bör arbeta utifrån. Målbilderna med tillhörande ställningstaganden och rekommendationer är framtagna av en tjänstemannagrupp i samarbete med allmänna utskottet som beredningsgrupp. Översiktsplanen för Robertsfors kommun bygger på en sammanvägning av mark och vattenanvändningen som beskrivs i temadelarna och ställningstaganden förtydligas även med ett kartmaterial för pedagogiskt syfte.

Ta del av planförslaget

Här kan du ladda hem planförslag till Översiktsplan Robertsfors kommun (pdf-dokument).

Välkommen till våra kvällsforum!

Väst 10 april – Överklintens Folkets Hus kl.18.00

Öst 11 april – Centrumhuset i Robertsfors kl.18.00

Norr 24 april – Tingshuset I Ånäset kl.18.00

Söder 25 april – Bygdeågården i Bygdeå 18.00

Lämna in dina synpunkter

Senast uppdaterad: 4 april 2017, 18:03:17

En glödlampa ligger på border

Sommarlovsföretagare 2017

Bor du i Robertsfors kommun och är mellan 16-18 år och vill starta eget i sommar? I så fall har du kommit rätt. Du kan bli en sommarlovsföretagare! Med stöd av lärare och rådgivning från näringslivet får du hjälp att utveckla din idé till ett miniföretag under sommaren 2017. Låter det intressant? Klicka här (intern-länk) för att läsa mer och komma igång med en ansökan redan idag. Sista ansökningsdag är 30 april

Senast uppdaterad: 4 april 2017, 09:34:24

Omslaget till tidningen samhällsdagar

Samhällsgalan

Robertsfors kommun ska vara attraktivt att leva i. En del i detta är det fantastiska närings- och föreningsliv vi har i kommunen. Visste du att vi har ungefär 240 aktiebolag och 170 föreningar registrerade i Robertsfors kommun?
Helt otroligt hur många som gör saker för att Robertsfors ska blomstra!

Samhällsgalan

Samhällsgalan som arrangeras för första gången i år, 2017 är svaret på en motion som skrevs under 2015 av Lars Bäckström. En enig kommunstyrelse ställde sig bakom motionen och beslutade att göra ett försök att arrangera
en gala. Galans syfte är att sätta fokus på, lyfta och visa alla de goda krafter som finns; Näringslivet, Kulturen, De ideella krafterna, Föreningarna, Eldsjälar samt Prestationer som genomförts under 2016. Därför kallas den
Samhällsgalan! Målet är att galan ska bli återkommande. Den grupp som arbetat fram galan samt aktiviteter runt denna är delar av Robertsfors kommuns utvecklingsavdelning, Robertsfors Lions Club, Köpmännen i Ånäset och Robertsfors, företagarna i Robertsfors Kommun samt Centrumhusföreningen. Galan går av stapeln den 7/4. Inbjudna till årets gala är föreningar och aktiebolag i Robertsfors kommun.

Samhällsdagar 5/4 – 7/4

Förutom galan arrangeras också andra aktiviteter under perioden 5/4 – 7/4.

5/4 – Teater för förskolorna i Ånäset
5/4 Frukostmöte för företagarna i Robertsfors kommun
6/4 Kvällsöppet köpmännen Robertsfors

FINAL 7/4
11.00 – 15.00 Visning av ”tidningsurklipp i Robertsfors Kommun”
13.00 – 13.30 Julia Forsberg från Ung Företagsamhet berättar om hur de arbetar med
ung företagsamhet i Robertsfors Kommun.
13.30 – 14.00 Olof Norberg berättar om Robertsfors Kommuns näringslivsarbete.
14.00 – 14.45 Clearsense – Premier Partner till Google delar med sig av kunskap inom
sökmotoroptimering, google adwords, hemsideproduktion
18.00 Samhällsgala med inbjudna föreningar och företag i Robertsfors Kommun

Läs tidningen

Tillsammans med Mellanbygden och Tidningar i Norr AB har en tidning upprättats kring arrangemanget som har skickats ut till samtliga hushåll i Robertsfors kommun. I tidningen kan du bland annat läsa om utmärkelserna som kommer att delas under under galan men också om kampanjen Tyck Om Robertsfors kommun. Tidningen kan du öppna med din webbläsare, Robertsfors samhällsdagar tidning (pdf-dokument)

Senast uppdaterad: 11 april 2017, 11:12:25

Missade du solcellsinfokvällen? Här får du en ny chans!

Web-Seminarium, 5 april 2017 kl. 13:30-14.30

Solenergi i Norr: Så funkar det!

Är du intresserad av solenergi? Här får du konkreta råd och tips för att komma igång!

Energiexperten Marcel Berkelder, Exergi B(y)rån,
går genom grunderna i solenergi med oss samt hur man går tillväga för att skaffa solenergi för den egna fastigheten.

Föreläsningen är kostnadsfri och sänds via webben. Ingen anmälan behövs.

Du behöver inte ladda ner en särskilt programvara men du behöver Flashplayer (vilket de allra flesta har, annars finns möjlighet att ladda ner kostnadsfritt).

Du går in på denna länk: http://lkfutb.adobeconnect.com/ekr1/

Det kommer upp en ruta då du anmäler dig som gäst med ett namn. Det finns möjlighet att ställa frågor, i så fall är det bra om du har headset.

Välkommen!

ARR: LKF; Energi- och klimatrådgivningen, Recent, Northern Periphery and Arctic Programme, EU

Senast uppdaterad: 3 april 2017, 08:22:03