Heltidsresan_delningsbild

Heltidsresan i Robertsfors kommun

I samband med HÖK (Huvudöverenskommelse) 2016 fattade Kommunal och SKL tillsammans ett avtal med avsikten att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Läs mer…

Senast uppdaterad: 22 februari 2018, 11:53:53

Lösningsåtgärd: Driftstörningar i Robnet

En programvaruuppdatering för Inteno cpe modell XG6746 har orsakat störningar för kunder i Robnet.

Följ instruktionen nedan endast om:
Ditt internet har slutat fungera efter fredagen den 16/2 och du har provat att koppla in din dator direkt till Intenons port 1 utan router emellan och det fungerar fortfarande inte.

Till detta behöver du:
Ett gem eller en penna

Gör så här:
1. Dra ut strömmen ur din Inteno (den vita lådan på väggen: fiberconverter).
2. Med hjälp av ett gem eller en penna tryck in resetknappen (placerad till vänster om el-anslutningen) och håll den sedan intryckt. Se bild 1.
3. Med resetknappen fortfarande intryckt ansluter du sedan strömmen till din Intenon och väntar tills MGMT-lampan tänts. Se bild 2.
4. När lampan har tänds tar du ut gemet/pennan från resetknappen.
5. Dra ut strömmen från Intenon och stoppa tillbaka den efter en liten stund.
6. Intenon kommer nu att ladda in ny programvara. Det tar ca 15 minuter. Ha tålamod och vänta 15 minuter.
7. Efter dessa steg måste du starta om din privata router.

Om ditt internet inte fungerar efter att du följt denna guide:
Ska du felanmäla till din tjänsteleverantör.

bild1-inteno
Bild 1

inteno-bild2
Bild 2

Senast uppdaterad: 19 februari 2018, 17:18:04

Störningar i RobNet

2018-02-19 13:25 – Uppdatering driftstörningar i Robnet.

Felsökning pågår fortfarande av det fel som drabbar ca 4% av kunderna i Robnet.

Problemet ligger troligtvis i en mjukvaruuppdatering av konvertern (den vita dosan på vägen) som gått illa och vi håller just nu på att testa olika lösningar hos ett antal kunder för att se om vi kan lägga in föregående mjukvaruversion igen. Nätet i sig ligger alltså inte nere. Konsulter samt tillverkare av produkten är inkopplad för att bistå med hjälp.

Ny lägesuppdatering kommer senare i eftermiddag då vi förhoppningsvis har mer information.

Vi vill också påminna att det är viktigt att kunder som har problem felanmäler detta hos sin tjänsteleverantör så att ett ärende skapas då detta inte är ett generellt fel för samtliga kunder.

2018-02-18 15:05
Just nu förekommer driftstörningar i RobNet. Tekniker är på plats och jobbar på att lösa problemet.

Senast uppdaterad: 19 februari 2018, 13:26:09

Sjumila!

Robertsfors kommun hälsar alla 7-milaåkare och åskådare välkomna på söndag.

Vi hoppas även att ni har överseende med spår som dras i centrala Robertsfors och följer den trafikomläggning som görs på Storgatan.

Ha en härlig dag i spåret!

Senast uppdaterad: 16 februari 2018, 14:50:01

Besök av Stefan Löfven

Under tisdagen den 20 februari får Robertsfors kommun besök av Statsminister Stefan Löfven. Läs mer…

Senast uppdaterad: 16 februari 2018, 13:55:00

Viktig information angående avtal – Bredbandsutbyggnad 2018

Under 2018 kommer vi att fortsätta utbyggnationen av fibernätet i Robertsfors kommun. Det har kommit till vår kännedom att några fastigheter inom berörda områden inte fått våra utskick med information samt avtal om utbyggnad. Läs mer…

Senast uppdaterad: 12 februari 2018, 13:29:54

Storföretagarmöte den 29 feb

Stark tillväxt bland företagen i Robertsfors kommun

Det går mycket bra för företagen i Robertsfors kommun. Robertsfors kommun har undersökt hur det ser ut med tillväxten bland företagen i Sveriges olika kommuner och det visar sig då att företagen i Robertsfors kommun intar en ledande position.

I mätningen jämför man sig också med Umeås övriga kranskommuner, Umeå samt Skellefteå kommun samt två kommuner som i mätningarna av företagsklimat framställs som mycket bra nämligen Solna och Timrå. Resultatet framgår av nedanstående tabell.

Kommun Placering i Sverige Förändring nettoomsättningens tillväxt de senaste 2 åren % (1)
Falköping 1 +68
Oskarshamn 2 +55
Robertsfors 3 +26
Bjurholm 25 +3
Vännäs 51 - 1
Solna 67 -2
Umeå 76 -2
Skellefteå 140 -5
Nordmaling 167 -6
Vindeln 214 -7
Timrå 261 -11

Källa: Bisnisanalys

Den 29:e januari genomfördes ett välbesökt stormöte för företagarna i Robertsfors kommun där man i branschgrupper diskuterade de utmaningar vi nu står inför samt hur framtidens forum för dialog och samverkan mellan näringsliv och kommun bör utformas. Den information som kom fram håller nu på att sammanställas och bearbetas och ett förslag på program kommer att presenteras för företagarnas lokala styrelse vid kommande styrelsemöte.

”Att vara trea är mycket, mycket bra men det är bara vinst som gäller och för att nå dit krävs det främst skickliga företagare och medarbetare men även ett gott samarbete företagen emellan och inte minst en god samverkan mellan näringsliv och samhälle” säger näringslivsstrateg Olof Norberg i en kommentar.

Senast uppdaterad: 12 februari 2018, 09:36:08

20180202_135839

Vad beror de goda resultaten i hemtjänsten på?

I den senaste medborgarundersökningen stack Robertsfors kommun återigen ut som ett framgångsexempel när det kommer till kvaliteten inom äldreomsorg och hemtjänst. Många känner nog igen liknande resultat från tidigare år, men varför är det så att såväl vårdtagarna som medborgarna i övrigt ofta anser att kvaliteten är god? För att få svar på detta har blickarna riktats mot några av dem som faktiskt utför det omtalade arbetet, Hemtjänstpersonalen. Läs mer…

Senast uppdaterad: 9 februari 2018, 15:08:25

Underhållsarbete av bredbandsnätet vecka .7 (Ånäset-Flarken)

Under måndagen den 12 februari kommer underhållsarbeten utföras i bredbandsnätet i Ånäsets nod. Ånäset och Flarken kommer vara påverkade av kortare avbrott i uppkopplingen mellan 08:00-17:00.

Det kan behövas en omstart av kundens egna router efter 17:00. Ca 300 kunder är berörda av detta.

Senast uppdaterad: 8 februari 2018, 17:14:32

Robfors_logo_A_färg

Medborgarlöfte 2018

Under Kommunsstyrelsens sammanträde den 6 februari beslutades det att Medborgarlöftet för 2018 skulle godkännas. Polisen och kommunen har tillsammans lyssnat på vad de som bor och verkar i Robertsfors kommun upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöftet innehåller konkreta aktiviteter som polisen och kommunen lovar att genomföra för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Läs mer…

Senast uppdaterad: 7 februari 2018, 09:50:45