Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information
Ny kommunchef för Robertsfors kommun

Ny kommunchef

Kommunstyrelsen utsåg idag den 6 april Anders Persson som ny kommunchef för Robertsfors kommun.

Anders har en lång och bred erfarenhet av utvecklingsarbete inom offentlig verksam på både kommunal och regional nivå. Han har arbetat som förvaltningschef i Jönköping och Luleå kommuner, med regional utveckling i Västra Götaland och Västerbotten, med landsbygdsutveckling som verksamhetsledare för Leader Lappland samt har även haft flera uppdrag på nationell nivå.

Anders är uppvuxen i Södra Sverige men bor sedan många år tillbaka i Sävar tillsammans med sin familj. Han har ett långt förflutet inom idrottsrörelsen och är idag aktiv inom föreningslivet.

”Det känns otroligt stimulerande och spännande att få kliva in i denna yrkesroll i just detta skede. Alla kommuner i Sverige står inför stora utmaningar de närmaste åren. Robertsfors geografiska läge mitt i ett av Europas hetaste tillväxtområde, satsningar på Norrbotniabanan och ombyggnation av E4 tillsammans med en välskött ekonomi, duktiga medarbetare och ett starkt förenings- och näringsliv gör att Robertsfors kommun står väl rustad för att möta dessa utmaningar och samtidigt kunna bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete”, säger Anders Persson

Anders tillträder tjänsten som kommunchef den 1 maj.

Robertsfors kommun är mycket nöjda med rekryteringen och tillsammans kommer vi fortsätta kommunens arbete med att stärka kvalitén och utveckla kommunen mot framtiden.

Senast uppdaterad: 6 april 2020, 11:06:38

namnförslag förskola

Namnförslag på Robertsfors nya förskola

Sitter du på namnet till Robertsfors nya förskola? Från och med idag har du möjlighet att lämna in just ditt förslag på vad den nybyggda sju avdelningsförskolan i Robertsfors borde heta. Inlämnade förslag kommer sedan att lyftas upp på kommunstyrelsens sammanträde som ser till att utse ett vinnande förslag som också blir namnet på kommunens nya förskola. Du kan lämna förslag t.o.m 3/5 -20.

Du lämnar förslag genom på följande länk: https://forms.gle/hoppoYPGM4f9NAsU6

 

Senast uppdaterad: 27 mars 2020, 11:27:24

stop-sign

Besöksförbud på våra äldreboenden

Med anledning av coronaviruset inför vi nu besöksförbud på våra äldreboenden,  LSS gruppbostäder och korttidsboendet Gläntan. Detta för att skydda våra mest sårbara i samhället. Undantag gäller vid vård i livets slut och in- och utflyttningar. Besöksförbudet träder i kraft 2020-03-24 och gäller tillsvidare.

Senast uppdaterad: 24 mars 2020, 09:30:08

Corona – Åtgärder inom äldreomsorgen för att minska smittspridning

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset hålls samtliga träffpunkter inom äldreomsorgen i Robertsfors kommun stängda från och med måndag 16 mars. Detta gäller även tisdagskaffet och rörelseträningen. Matserveringen på Nysätragården stänger också för externa gäster fr.o.m 16 mars. Det innebär att det inte längre är möjligt för äldre personer som inte bor på Nysätragården att komma och äta till gemensam lunch.

Robertsfors kommun följer händelseutvecklingen gällande Coronaviruset. Kommunen följer de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Länets myndigheter tar ett gemensamt ansvar, samverkar och följer händelseutveckling kontinuerligt. Dessa beslut gäller tillsvidare.

Senast uppdaterad: 23 mars 2020, 15:35:51

Två personer som jobbar i ett restaurang kök

Robertsfors kommun underlättar för företagens coronakonsekvenser

Coronapandemin drabbar vårt lokala näringsliv på olika sätt. Regeringen stödpaket är viktiga men vissa företag kan inte vänta utan behöver konkreta åtgärder nu på en gång.

Robertsfors kommun har därför undersökt hur pandemin slår mot våra lokala branscher och konstaterar då att boendeanläggningar och restauranger är de mest utsatta i dagsläget.

Kommunen har därför beslutat att ge våra lokala företagare inom detta område ett erbjudande att samtliga fakturor från kommunen avseende vatten, avlopp, tillsyn samt hyra med fakturadatum under perioden 1 april tom 30 juni kan betalas med kredittid 90 dagar.

Erbjudandet gäller registrerad näringsverksamhet oavsett associationsform inom aktuella SNI-registreringar och med en omsättning om minst 300 Tkr. Erbjudandet gäller således inte hobbybaserad verksamhet, föreningar och annan verksamhet som kan betraktas som sidoverksamhet.

Aktuella företagare i kommunen har kontaktats och åtta lokala företagare har accepterat erbjudandet.

Vi hoppas att vi med detta beslut kan underlätta för företagens likvida flöde under 2:a kvartalet 2020.

Robertsfors kommun fortsätter att bevaka utvecklingen och beslutshantering efter juni kommer att bedömas senare. Har du som företagare synpunkter eller åsikter är ni välkommen att återkomma till vår Näringslivsstrateg för förnyad bedömning.

Umeå kommun har också tillsammans med Företagarna öppnat Företagsakuten där företagare kan få stöd och hjälp vid frågor. Företagsakuten bemannas av duktiga och erfarna rådgivare och finns till för alla företag som önskar hjälp. Här får du som företagare hjälp med praktiska frågor som exempelvis vilken myndighet man ska vända sig till, men du kan även få konkret rådgivning rörande ditt bolags ekonomi. Se ytterligare information här:

https://www.umea.se/arkiv/nyheter/toppartiklar/umeakommunochforetagarnastartarforetagsakut

2020-03-19

Olof Norberg
Näringslivsstrateg
Robertsfors kommun

Senast uppdaterad: 19 mars 2020, 18:21:56

Vuxenutbildningen Lärcentrum övergår till Distans- och fjärrundervisning

Enligt beslut fattat av tf barn- och utbildningschef kommer vuxenutbildningen som finns på Lärcentrum i Robertsfors kommun att övergå till distans- och fjärrundervisning från och med torsdag 19 mars. Lärcentrum fortsätter att hålla öppet och vuxenstuderande är välkomna för möten med lärare och studie- och yrkesvägledare samt för tentamensskrivning, men ingen reguljär klassrumsundervisning kommer att bedrivas.

Vid frågor gällande gymnasieskolor i annan kommun hänvisas till respektive kommun eller huvudman för fristående skolor.

Övriga råd för att minska smittspridning gäller fortsatt. Håll er uppdaterade på krisinformation.se och folkhalsomyndigheten.se.

Se mer information angående Corona. 

Senast uppdaterad: 17 mars 2020, 17:33:10

Anmälan för simskola 2020 är öppen

Simskola 2020

Robertsfors kommun arrangerar sommarsimskola på badhuset i Robertsfors. Simskolan pågår måndag-fredag vecka 24-25 (förutom midsommarafton 19/6). Målgrupp är barn födda 2012 och tidigare, i mån av plats tar vi in yngre barn.

Avgiften för sommarsimskolan är 250 kr. Detta faktureras av Robertsfors kommun i samband med antagningsbeskedet. När fakturan är betald är platsen i simskolan bekräftad.

Målet med kursen är att barnen ska få vattenvana, lära sig grunderna i bröstsim och livräddningsryggsim samt grundläggande livräddning.

De barn som bor utanför Robertsfors tätort kan få taxi till och från simskolan. Taxi hämtar och lämnar på samma plats under hela simskolan, antingen från fritids eller från en samlingsplats i närheten av hemmet.

Anmälan ska vara inne senast 17/4-20 och du anmäler digitalt genom E-tjänsten: Anmälan Simskola (extern-länk).

De är ett begränsat antal platser och vi prioriterar dem som är i störst behov av simskola. Därför är de inte säkert att den som anmält sig först får en plats.

Antagningsbesked tillsammans med bifogad faktura och mer information skickas ut senast v.19.

Senast uppdaterad: 16 mars 2020, 15:19:27

Information – Corona

Robertsfors kommun följer händelseutvecklingen gällande Coronaviruset. Kommunen följer de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Länets myndigheter tar ett gemensamt ansvar, samverkar och följer händelseutveckling kontinuerligt.

Notera att det är mycket hög belastning på 11313 och 1177 vilket gör att väntetiden är lång. Därför ber vi dig i första hand söka information via webben i någon av nedanstående länkar

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation


Uppdatering 2020-03-24 kl.09.30

Besöksförbud på våra äldreboenden

Med anledning av coronaviruset inför vi nu besöksförbud på våra äldreboenden, LSS gruppbostäder och korttidsboendet Gläntan. Detta för att skydda våra mest sårbara i samhället. Undantag gäller vid vård i livets slut och in- och utflyttningar. Besöksförbudet träder i kraft 2020-03-24 och gäller tillsvidare.


Uppdatering 2020-03-19 kl.18.30

Robertsfors kommun underlättar för företagens coronakonsekvenser

Coronapandemin drabbar vårt lokala näringsliv på olika sätt. Regeringen stödpaket är viktiga men vissa företag kan inte vänta utan behöver konkreta åtgärder nu på en gång.

Robertsfors kommun har därför undersökt hur pandemin slår mot våra lokala branscher och konstaterar då att boendeanläggningar och restauranger är de mest utsatta i dagsläget.

Kommunen har därför beslutat att ge våra lokala företagare inom detta område ett erbjudande att samtliga fakturor från kommunen avseende vatten, avlopp, tillsyn samt hyra med fakturadatum under perioden 1 april tom 30 juni kan betalas med kredittid 90 dagar.

Erbjudandet gäller registrerad näringsverksamhet oavsett associationsform inom aktuella SNI-registreringar och med en omsättning om minst 300 Tkr. Erbjudandet gäller således inte hobbybaserad verksamhet, föreningar och annan verksamhet som kan betraktas som sidoverksamhet.


Uppdatering 2020-03-17 kl.17.30

Vuxenutbildningen Lärcentrum övergår till Distans- och fjärrundervisning

Enligt beslut fattat av tf barn- och utbildningschef kommer vuxenutbildningen som finns på Lärcentrum i Robertsfors kommun att övergå till distans- och fjärrundervisning från och med torsdag 19 mars. Lärcentrum fortsätter att hålla öppet och vuxenstuderande är välkomna för möten med lärare och studie- och yrkesvägledare samt för tentamensskrivning, men ingen reguljär klassrumsundervisning kommer att bedrivas.

Vid frågor gällande gymnasieskolor i annan kommun hänvisas till respektive kommun eller huvudman för fristående skolor.


Uppdatering 2020-03-16 kl.09.30

Träffpunkter inom äldreomsorgen hålls stängda tillsvidare

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset hålls samtliga träffpunkter inom äldreomsorgen i Robertsfors kommun stängda från och med måndag 16 mars. Detta gäller även tisdagskaffet och rörelseträningen. Matserveringen på Nysätragården stänger också för externa gäster fr.o.m 16 mars. Det innebär att det inte längre är möjligt för äldre personer som inte bor på Nysätragården att komma och äta till gemensam lunch. Dessa beslut gäller tillsvidare.


Uppdatering 2020-03-11 kl.17.30

Kommunchef Karin Ahnqvist följande beslut för att förhindra smittspridning.

Budskap 1 och 2 är ett resultat av dialog och beslut i samverkanskonferens och ligger i linje med rekommendationer i länet.

1) Arbetsgivarfrågor – särskilt för personal inom sjukvård, samt vård – och omsorg

Robertsfors kommun har, genom kommunchef, fattat beslut om att de av kommunens medarbetare och studenter som i sitt arbete har direkt eller indirekt kontakt med patienter/brukare inom kommunal vård/omsorg och som de senaste 14 dagarna varit i område med samhällsspridning (Kina, Sydkorea, Iran, Norra Italien och österrikiska Tyrolen) av Coronavirus ska avstängas från arbetet. Det gäller även om de inte uppvisar symtom på sjukdom eller träffat någon med verifierad smitta. Tiden för avstängning är 9 dagar. Beslutet gäller till den 20 mars. Närmaste chef skall kontaktas.

2) Skydda de mest sårbara genom att undvika onödiga besök

För att undvika att smitta sprids, gäller samma restriktioner som tidigare: tänk på att inte besöka anhöriga eller bekanta som vårdas på vård eller omsorgsinrättning i länet om du tror att du bär på någon smitta.

Undvik onödiga besök på sjukhus och äldreboenden. Det skyddar de mest sårbara. På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad du kan göra för att förhindra smittspridning.

Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för att upptäcka fall i Sverige är mycket hög.


Uppdatering 2020-03-11 kl.12.00

Nya risknivåer gäller från och med 2020-03-11 kl 12.00.

Nuvarande risk för importfall: Mycket Hög

Risken för spridning i Sverige annat än till personer runt enstaka importfall: Mycket Hög

Vid frågor om Coronaviruset vänd dig i första hand till Folkhälsomyndighetens frågor och svar(FAQ), se länk nedan,  samt det nationella informationsnumret 113 13.

Om du varit i Kina, Sydkorea, Iran, norra Italien eller ett annat område där smitta sprids och har symptom som hosta, feber eller luftvägsbesvär kontakta Vårdguiden 1177. Samma sak gäller om du under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter

Läs mer på Länsstyrelsen i Västerbottens (extern-länk) hemsida som samordnar detta.

Information från Region Västerbotten (extern-länk) angående Coronaviruset.

Information om coronaviruset finns på Krisinformation.se (extern-länk)

Folkhälsomyndigheten (extern-länk) har sammanställt frågor och svar gällande till exempel smittovägar och hur du kan skydda dig och risker med viruset.

Region Västerbotten (externt-länk)

Vårdguiden 1177.se (extern-länk)

UD (extern-länk) har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns utomlands.

Arbetsmiljöverket (extern-länk) har information till arbetsgivare,

Information in English

WHO (World Health Organization) (extern-länk)

EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) (extern-länk), uppdaterar läget om spridningen av covid-19

Senast uppdaterad: 24 mars 2020, 09:43:42

Ansökan för sommarjobb 2020 har öppnat

Sommarjobb 2020

Är du ung och vill testa ett framtidsjobb? Sommaren 2020 erbjuds du som är född 2004 och är folkbokförd i Robertsfors kommun, möjlighet att driva ett eget sommarlovsföretag eller ansöka om feriearbete. Programmet sommarlovsföretagare är också öppet för dig som är född 2002 och 2003. Genom detta vill vi att du får en inblick i arbetslivet genom att prova på att driva ditt egna företag eller provar på ett yrke.

Sommarlovsföretagare 2020

Med respekt för ungdomars egna idéer som grundprincip syftar programmet till att ungdomar får starta och driva en egen verksamhet som sitt ”sommarjobb”. Sommarsäsongen 2020 omfattar totalt av 8 platser. Vid fler än 8 ansökningar sker lottning utav platserna. Deltagare får en tilldelad handledare från näringslivet som hjälper till med rådgivning och stöd under programperioden.

Sista ansökningsdag är den 11:e maj. I ansökan ska en enklare affärsidé presenteras. Vad har du tänkt göra, varför vill du göra det och hur har du tänkt göra det. Motivera också kortfattat varför just du vill bli sommarlovsföretagare.

Mer information och ansökningsblankett finner du på sidan: Sommarlovsföretagare (intern-länk).

Robertsfors kommun stöder ungdomar som vill känna på hur det är att starta eget företag!

Feriearbete 2020

Vill du inte driva ditt egna företag under sommaren 2020 har du möjlighet att ansöka om ferieplats hos en arbetsgivare. Ansökan för sommaren 2020 är öppen för ungdomar från den 9 mars till och med den 5 april. Observera att vi inte kan hantera sena ansökningar.

Arbetsgivarens anmälan bör göras så snart som möjligt, dock senast 31 mars. Anvisning till ungdomar sker under maj månad. De arbetsgivare som får ungdomar anvisade, får i samband med det en blankett för rekvisition av stimulansbidrag.

Mer information, ansökan samt anmälan finner du på sidan: Feriearbeten 2020 (intern-länk)

Senast uppdaterad: 11 mars 2020, 09:21:55

Nya tömningsdagar av avfall fr o m 1/3

2020-03-01 Startar hämtning av matavfall & restavfall med nya tömningsdagar.

Ställ ut dina kärl med 50 cm mellanrum  kvällen före tömningsdag.

Tömning sker sedan mellan 06-22. Klicka för mer information Läs mer…

Senast uppdaterad: 9 mars 2020, 10:50:24