Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information
Karta Flarkbäcken

 Vattenavstängning i området Flarkbäcken

Området som berörs är Flarkbäcken, Flarklund, Storbäcken samt Kälen.

Vi planerar underhåll av vattenledningarna. Vattnet stängs av den 21/9 mellan kl 08.30 till ca 12.00. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda.

När vattnet kommer tillbaka kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola kallvatten för att snabbare få rent vatten.

 

Senast uppdaterad: 18 september 2020, 11:22:30

Mörk bild på gata med två lyktstolpar med tänd belysning.

Felanmälan trasig gatubelysning

Hösten börjar vara här och med den kommer också mörkret.  Skulle det vara så att en ljuskälla går sönder eller slutar fungera är det viktigt att det kommer till Gatukontorets vetskap så det kan åtgärdas. Det ska kännas tryggt, tillgängligt och trafiksäkert att vistas i vår kommun även under hösten och vinterns mörka timmar. Kom även ihåg att använda reflex när du är ute i mörkret, för både din och andras säkerhet.

Felanmälan gör du lättast via webanmälan under rubriken Gata /vatten och Avlopp/gatubelysning/renhållning på sidan Felanmälan (klickbar länk)

Enstaka inrapporterade mörka ljuskällor byts inom cirka en månad. Gruppfel, (mörk gata), vandalisering eller mörk vägkorsning åtgärdas snabbare. Fel som kan utgöra fara för liv eller egendom åtgärdas akut. Var noga med att ange adressen för den trasiga lampan.

 

Senast uppdaterad: 18 september 2020, 10:50:49

Två händer knäppta vilandes i knä. Huden är tunn och rynkig.

 Besöksförbud på särskilda boendeformer hävs

Besöksförbud på särskilda boendeformer för äldre har varit i kraft sedan den 30 mars. Detta besöksförbud som utlystes av regeringen kommer nu att hävas den 30 september. I samband med detta inväntas rekommendationer för trygga besök från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Att inte kunna träffas som förut är något som varit påfrestande för både äldre och dess närstående så vi välkomnar det nya beslutet.

I nuläget arbetar Robertsfors kommun via både samverkansgrupp regionalt och via lokal arbetsgrupp i syfte att ta fram lokala rutiner som ska säkerställa trygga besök mellan äldre i särskild boendeform och deras närstående. Dessa lokala rutiner, som kommer att bygga på nationella rekommendationer, kommer vara färdiga att tas i bruk den 1 oktober. Information om detta kommer här på Robertsfors kommuns hemsida inom kort.

Senast uppdaterad: 17 september 2020, 08:40:12

Skärmbild 2020-09-16 125419

Akut vattenläcka södra kommundelen

Vid E4-bygget har en större vattenledning grävts av. På grund av den akuta vattenläckan måste vi stänga av vattnet. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola kallvatten för att snabbare få rent vatten. Reparationsarbete pågår. Vattentank kommer att ställas upp vid Djäkneboda badplats.

Senast uppdaterad: 16 september 2020, 12:59:02

Tre billder i samma bild. Kvinna som hantverkar, Publik sett bakifrån en person sträcker upp händerna. Tredje bilden är en föreläsande man. Texten Branshcträff 24 september. Inlagda loggor av Tillväxtverket, Europeiska socialfonden samt Robertsfors kommun.

Välkommen till branschträff 24 september

Näringsliv i samverkan (NIS 6.0) inbjuder till branschträff för kulturella och kreativa näringar.

Vi bjuder på middag och sitter med behagligt coronavstånd.
Vi samtalar om hur vi kan stärka de kulturella och kreativa näringarna (KKN) och vilka behov som finns inom näringen. Läs mer…

Senast uppdaterad: 15 september 2020, 13:28:40

Årets kulturkommuns logotype, sbart cirkel med fyra

Välkommen till en händelserik lördag!

Kl. 12.00 på lördag den 12 september invigs Årets Kulturkommun i Västerbotten 2020/21 och Robertsfors tar över budkavlen efter Storuman. Invigningen sker inne på Centrumhuset med tal, bandklippning och framträdanden av brassensemble från Norrlandsoperan och Robertsfors musikskola. (Ett fåtal biljetter finns kvar och kan hämtas på Robertsfors bibliotek.)

Mässtält
Redan kl. 10.00 öppnar mässtältet på Centrumhusets innergård där alla är välkomna att prata kultur och framföra idéer om aktiviteter till representanter från Norrlandsoperan, Västerbottensteatern och Västerbottens museum. Tipsrunda och höstens program presenteras.

Sagostund
Nordiskt Berättarcentrum bjuder in till sagostund för barnfamiljer kl. 13.00 och kl. 14.00. Boka plats hos robbib [at] robertsfors [dot] se eller via tel. 0934-140 24. Lokal: Diamanten, Robertsfors Fri entré.

Höstmarknad
Höstmarknad med lokala produkter pågår under invigningsdagen i Centrumhusparken mellan kl.10.00-14.00.

 

Årets Kulturkommun

Utmärkelsen Årets Kulturkommun i Västerbotten är instiftad av Norrlandsoperan, Västerbottens museum och Västerbottensteatern för att uppmärksamma en kommun i länet som ser kultur som en självklar del av ett levande och dynamiskt samhälle.

Under året kommer kulturen att vara i fokus i hela Robertsfors kommun. Motiveringen till utmärkelsen av Robertsfors som Årets Kulturkommun lyder:

För ett aktivt och mångårigt kulturstöd som möjliggjort ett rikt kulturellt föreningsliv, ett stort musik- och teaterutbud och en välbesökt årlig kulturvecka.

– Att under pågående pandemi axla titeln som årets kulturkommun i Västerbotten är en utmaning. Samtidigt är det en enorm möjlighet att få visa upp all fantastisk kultur i Robertsfors samt ta del av ett rikt kulturutbud när det behövs som allra mest, säger kommunchefen Anders Persson.

Programblad Årets Kulturkommun hösten 2020

Senast uppdaterad: 10 september 2020, 12:33:35

Kartbild över Rickleå över berörda fastigheter. Dessa har fått sms.

Vattenläcka Rickleå

Vattnet kommer att stängas av i delar av Rickleå i morgon torsdag 10 september mellan kl. 08.00 till cirka 16.00 på grund av en vattenläcka.

Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola kallvatten för att snabbare få rent vatten.

Vatten finns att hämta vid föreningshuset.

Senast uppdaterad: 9 september 2020, 16:45:40

E4 väg.g och fotograferar refug och asfalterad väg.

Nu startar E4-bygget av 2+1-väg

Nu påbörjar Trafikverket arbetet med att bygga om E4 mellan Djäkneboda och Bygdeå till mötesfri väg, med omkörningssträckor och mitträcke. Insatserna ska bidra till en säkrare och tryggare trafikmiljö för alla trafikanter.

– Det känns jättebra att vi kan komma igång med det här arbetet nu. Syftet är att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten. Åtgärderna ska bidra till en tryggare trafikmiljö för alla trafikanter i området, såväl bosatta som pendlare och yrkesförare, säger Anneli Lindberg, projektledare på Trafikverket i ett pressmeddelande.

Arbetet innebär att bygga om den nio kilometer långa vägsträckan mellan Djäkneboda och Bygdeå till en så kallad , 2+1-väg, en vägtyp som har omväxlande en eller två körfält i en given riktning.  Arbetet på vägen startar nu i september och ska vara klart 2022. Efter ombyggnationen till en trafiksäkrare väg kommer hastigheten på sträckan att höjas till 110 kilometer i timmen.

– Vägen kommer att vara öppen under hela byggtiden. Däremot kommer framkomligheten periodvis att vara begränsad på grund av avsmalnade körfält och nedsatt hastighet. Planera för längre restid och välj om möjligt andra färdsätt, säger Anneli Lindberg, projektledare på Trafikverket.

Bron över Dalkarlsån breddas
Med den nya vägtypen som blir fem meter bredare än tidigare behöver bron över Dalkarlsån breddas. När arbetet påbörjas i år kommer den att vara öppen för trafik. Nästa år när bron bland annat ska få ny beläggning kommer trafiken att hänvisas till en tillfällig bro vid sidan om den ordinarie.

Byggtrafik och transporter förekommer under hela byggtiden. Tänk på att vägen är en arbetsplats så ta det försiktigt, håll hastighetsbegränsningarna och följ skyltningen.

Många förbättringsåtgärder ingår i projektet
Längs hela den nio kilometer långa sträckan kommer många åtgärder att genomföras för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.
Åtgärder som ska genomföras:

 • Mötesfri väg med omkörningsfält och mitträcke
 • Färre och mer trafiksäkra korsningar
 • Nya vänstersvängsöglor
 • Breddning av vägen från 9 till 14 meter
 • Stängning av anslutningsvägar
 • Byggnation av enskilda vägar
 • Säkra vägens sidoområden
 • Ny port under E4 vid Bobacken
 • Breddning av bron över Dalkarlsån
 • Anlägga viltstängsel
 • Vidta bullerskyddsåtgärder

Sträckan Djäkneboda-Bygdeå är ett av de utpekade projekten i den Nationella transportplanen för 2018-2029.

Projektet går att följa på Trafikverkets hemsida:

Foto: Trafikverket

Senast uppdaterad: 9 september 2020, 12:04:09

Eeva-Liisa har blont axellångt hår och svarta glasögon. En röd tröja under en svart kavaj.

Eeva-Liisa Purolainen – ny barn- och utbildningschef

Eeva-Liisa Purolainen blir ny barn- och utbildningschef i Robertsfors kommun. Hon har en gedigen erfarenhet från skolväsendet och kommer senast från Järfälla kommun där hon arbetat i drygt tre år som biträdande rektor för vuxenutbildningen.

Eeva-Liisa är i grunden gymnasielärare med behörighet i företagsekonomiska och juridiska ämnen, hon har även en rektorsutbildning och har arbetat med varierande skolfrågor i rollen som lärare, biträdande rektor samt rektor.

– Robertsfors kommun har väldigt bra resultat inom skolan. Det känns inspirerande att tillsammans med dessa duktiga medarbetare i kommunen driva den fortsatta utvecklingen framåt, säger Eeva-Liisa Purolainen.

– Det är med stor glädje vi kan hälsa Eeva-Liisa Purolainen välkommen som ny barn och utbildningschef i Robertsfors kommun. Eeva-Liisa har en gedigen erfarenhet av lednings- och utvecklingsarbete inom skolsektorn och kommer att berika det fina utvecklingsarbetet som Robertsfors barn och utbildningssektor genomfört de senaste åren, säger Anders Persson, kommunchef i Robertsfors kommun.

Eeva-Liisa Purolainen tillträder tjänsten som barn- och utbildningschef i Robertsfors kommun den 15 september och efterträder därmed tillförordnad rektor Hilda Vidmark.

Senast uppdaterad: 9 september 2020, 10:51:03

Peter står vid sin kontorsplats iklädd räddningstjänstens svarta t-shirt. Han har långt hår uppsatt i nacken, skäggstubb och står halvvänd mot kameran. Han har en kaffekopp i handen.

Brandman på jobbet-dagen

I dag, den 1 september, är det brandman på jobbet-dagen. Därför vill vi hylla alla deltidsbrandmän i kommunen som ständigt gör hjälteinsatser! De flesta deltidsbrandmän har ett ordinarie arbete som de ibland huvudstupa får lämna vid utryckningar. Det kräver förståelse och ibland anpassningar hos både arbetsgivare och kollegor.

Peter Lundström, som till vardags är ekonom på Robertsfors kommun, är en av drygt 20 deltidsbrandmän på Robertsfors brandstation. Han blev indragen i brandmannayrket 2003 genom en vän.

– jag tycker att det fungerar bra att kombinera de två tjänsterna som ekonom och brandman. Jag kan lämna arbetet när jag rycker ut, det ligger kvar när jag kommer tillbaka, berättar Peter.

Robertsfors brandstation gör mellan 60 och 100 utryckningar per år, av dessa gör Peter Lundström ungefär 20 varav cirka tio sker på hans arbetstid. Övriga deltidsbrandmän i Robertsfors arbetar bland annat på industrier, skola och inom vården, alla arbetar centralt för att snabbt kunna ta sig till brandstationen.

I lag om fem turas brandmännen i Robertsfors om att varje vecka ha beredskap. Inom loppet av fem minuter ska de som ha jour hinna ta sig till brandstationen, klä på sig utrustning och lämna stationen. I Robertsfors är de totalt fyra lag och några reserver. När Peter är styrkeledare står räddningstjänstens bil parkerad utanför kommunhuset.

– Att få hjälpa andra i svåra situationer är för mig det viktigaste med jobbet. Sen finns det fördelar som bland annat regelbundna hälsokontroller och att man håller sig i fysisk form, säger Peter om varför han är deltidsbrandman.

Brandstationerna i Robertsfors och Ånäset ingår i Umeåregionens brandförsvar som totalt har 10 stationer, de övriga åtta ligger i Umeå, Holmsund, Hörnefors, Tavelsjö, Sävar, Botsmark, Vindeln och Åmsele. Endast Umeå brandstation har heltidsanställda brandmän.

Det behövs alltid fler brandmän. Som brandman får du en gedigen utbildning, spännande arbetsuppgifter och en svårslagen gemenskap i ditt arbetslag. Men framförallt fyller du en livsviktig samhällsfunktion.

Så en eloge till alla deltidsbrandmän på brandman på jobbet-dagen, men även till era arbetsgivare och kollegor därute. Ni gör alla ett fantastiskt arbete!

Har du frågor eller vil veta mer? Läs mer på www.blideltidsbrandman.nu/
Du kan även kontakta Peter Lundström: 070-323 54 22.
#brandmanpajobbet

Senast uppdaterad: 1 september 2020, 09:04:08