Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information
virus i förstoring, en röd boll med flera utåtgående trattar.

Coronainformation v. 48

Med anledning av den ökade smittspridningen publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Coronarapportering i länet

Uppdaterad: 2020-11-26 (förra veckans siffror inom parentes)
Bekräftad covid-19: 4 011 (3 215)
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 29 (20)
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 5 (3)
Avlidna: 47 (35)

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 62 (50)

De skärpta råden för länet som skulle upphöra den 8 december har denna vecka beslutats att förlängas till och med 13 december. Detta för att alla län ska ha samma slutdatum inför eventuella nationella restriktioner. Robertsfors kommun förlänger därmed kommunens vidtagna åtgärder som bland annat rör simhall och bibliotek till den 13 december.

Ingen smittspridning bland brukare eller personal har påvisats efter att två anställda inom äldreomsorgen bekräftats smittade med covid-19 förra veckan. Dessa hade inte vistats på arbetsplatsen i samband med eller efter insjuknandet.

Kommunchefen har ordet:

I helgen är det den första advent och i normala fall skulle det även ha varit en traditionsenlig skyltsöndag. Men som ni alla vet är 2020 inget normalt år. En pandemi har satt käppar i hjulet för många av årets olika aktiviteter, skyltsöndagen är bara en i raden. Under de senaste veckorna ser vi en ökad smittspridning av covid-19 även i Robertsfors kommun. Vi måste alla hjälpas åt att hålla smittan nere och vara rädda om varandra.
Med det sagt önskar jag alla en trevlig adventshelg, även om den i år sker i hemmets lugna vrå.

Anders Persson, kommunchef, Robertsfors kommun.

 

Aktuellt i länet

Läget i Västerbotten är fortsatt allvarligt och Region Västerbotten har höjt beredskapsläget till förstärkningsläge, vilket innebär att katastrofledningen vid ett sjukhus vidtar åtgärder för punktförstärkning av viktiga funktioner inom sjukvården. I Skellefteå har antalet smittade ökat markant och föregående vecka utlyste Storumans kommun en stödbegäran till länsstyrelsen då de har brist på sjuksköterskor.

Från och den 24 november är det förbjudet i hela Sverige att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare. Det enda undantaget är begravningsceremonier där upp till 20 personer kan delta. Läs mer om vad som räknas som allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens hemsida:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/forordningen-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar—det-har-galler/

Provtagningskapaciteten som tidigare nått sitt tak ligger nu på samma nivå som efterfrågan. Dock gäller samma uppmaning som tidigare; testa dig endast om du har något symtom på covid-19 d.v.s. hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående och värk i muskler och leder.

Fortsätt följa de allmänna råden:

 • Tvätta händerna. Ofta.
 • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Testa dig om du har symtom.
 • Åk kollektivt bara om du måste – gör plats för dem som inte har något annat alternativ.
 • Undvik att besöka personer som bor i särskilda boenden för äldre.
 • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom och oavsett ålder.

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här: http://www.robertsfors.se/information-om-coronaviruset/

 

 

Senast uppdaterad: 27 november 2020, 14:58:19

Vattenläcka

Uppdatering: Vattenläckan i södra kommundelen åtgärdad

Uppdatering 14.50
Tidigare meddelad vattenläcka är nu åtgärdad. Vattnet har sakta börjat att öppnas upp igen. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola kallvatten för att snabbare få rent vatten.

 

 

Två områden berörs av vattenläcka i södra kommundelen och meddelande har gått ut till abonnenter söder om norra ändan på Djäknebodasjön samt abonnenter söder om vattentornet i Dalkarlså ner till norra ändan av Djäknebodasjön.

En akut vattenläcka gör att vi måste stänga av vattnet inom kort. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola kallvatten för att snabbare få rent vatten. Reparationsarbete pågår.

Vattentank kommer att ställas upp vid Dalkarlså 69 och vid rökeriet i Norum samt finns möjlighet att hämta vatten vid den röda boden vid Djäkneboda badplats.

 

 

Senast uppdaterad: 25 november 2020, 14:49:59

virus i förstoring, en röd boll med flera utåtgående trattar.

Coronainformation v. 47

Med anledning av den ökade smittspridningen publiceras aktuell coronainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Aktuellt i länet

(Uppdaterad: 2020-11-19)
Bekräftad covid-19: 3 215
Vårdas på sjukhus och har covid-19: 20
Vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA): 3
Avlidna: 35

Antalet personer smittade med covid-19 i länet fortsätter att öka, men tendens till inbromsning i smittspridningstakten har noterats. Testkapaciteten är fortsatt ansträngd inom vissa kommuner, därför ska de allmänna testerna enbart tas vid uppvisande av symtom, eller på uppmaning av smittspårare.

Under måndagen föreslog regeringen ett förbud mot allmänna sammankomster för mer än 8 personer över hela landet. Förslaget väntas gå igenom med omedelbar verkan den 24 november. Förslaget har dock vissa undantag gällande sittande publik, som är reglerat till 50 personer av länsstyrelsen i Västerbotten. Läs mer här.

Smittskyddet på Region Västerbottenhar infört nya lokala rekommendationer: Hela hushållet ska stanna hemma om en familjemedlem testats positiv för covid-19. Detta omfattar även familjemedlemmar i förskola, skola och särskola oavsett ålder.

Under veckan infördes rullande schema på distansundervisning på kommunala gymnasieskolor i flera kommuner i länet.

Vecka 46 beslutade Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Västerbottens smittskyddsläkare om skärpta råd för alla som bor eller vistas i länet, samt verksamheter och arbetsgivare (läs mer om de skärpta råden här). Råden gäller till och med den 8 december, men kan komma att förlängas.

Länsstyrelsen fattade vecka 46 lokalt beslut för länet om att det fr.o.m. den 11 november är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare (läs mer här). Beslutet gäller till och med den 8 december, men kan komma att förlängas.

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade i kommunen: 50 (+6 från föregående vecka)

Två anställda inom kommunens äldreomsorg är bekräftat smittade med Covid-19. Ingen av dessa personer har vistats på arbetsplatsen vid insjuknandet eller i anslutning till det. Idag finns ingen misstanke om smittspridning i verksamheten. Tillgången på skyddsutrustning är god. Från och med måndag den 23 november införs munskydd även inom funktionshinderomsorgen som en försiktighetsåtgärd.

Nybyskolan i Ånäset har haft två konstaterade fall av covid-19 i början av november. Personerna testade sig själva efter insjuknande i hemmet. Personal och vårdnadshavare till barn på skolan informerades av skolan. Aktuella personer för smittspårning ska ha kontaktats av smittskyddet vid Region Västerbotten. I nuläget finns ingen övrig känd smitta på skolan.
Under vecka 46 vidtog Robertsfors kommun flera åtgärder för att minska smittspridningen. Detta meddelades även i förra veckans coronainformation. Läs mer om d kommunens åtgärder här.

Fortsätt följa de allmänna råden:

• Tvätta händerna. Ofta.
• Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
• Stanna hemma när du är sjuk.
• Testa dig om du har symtom.
• Åk kollektivt bara om du måste – gör plats för dem som inte har något annat alternativ.
• Undvik att besöka personer som bor i särskilda boenden för äldre.
• Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom och oavsett ålder.

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här: http://www.robertsfors.se/information-om-coronaviruset/

Senast uppdaterad: 20 november 2020, 15:13:17

Bil i trafiken

Klass 2 varning för stora snömängder

SMHI varnar enligt klass 2 för stora snömängder i Västerbottens kustland som förväntas dra in under torsdagen. Det kan komma mellan 15-30 cm snö. Snöfallet kan övergå till regn närmast kusten under tidig morgon. Håll dig uppdaterad om väderläget.

Tänk på att förutsättningarna kan förändras snabbt. Ta det försiktigt på vägar och i trafiken!
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Senast uppdaterad: 18 november 2020, 15:54:11

Årets kulturkommuns logga i bakrunden i förgrunden ett timglas

Årets kulturkommun tar coronapaus

Västerbottensteatern, Norrlandsoperan och Västerbottens museum i samråd med Robertsfors kommun och lokala arrangörer har beslutat att med omedelbar verkan stänga ned all offentlig publik verksamhet för vuxna fram till den 8 december. På det viset bidrar vi till att hejda den negativa utveckling av coronasmitta som just nu sker i Västerbotten och i vårt land.

De program som berörs är Selmas samlade vrede med Görel Crona 20/11, Daniel Lemma 21/11, Out Of Urgency – Moving Barents 26/11, Berättarstund med Linda Marklund 29/11 och Akta dig Betty 5/12.

Har du biljetter till inställda föreställningar så återköps dessa på det inköpsställe där du betalat biljetterna.

KULTUREN OCH KREATIVITETEN LEVER VIDARE!
Arbetsgruppen för Årets kulturkommun arbetar nu intensivt med att hitta kreativa lösningar för att kunna fortsätta erbjuda olika kulturella upplevelser under vintern och våren 2021.

Kulturarrangemang kommer att fortlöpande anpassas till utvecklingen och de direktiv som myndigheterna ger.

 

Norrlandsoperan, Anne-Charlotte Lundell, musik- och orkesterchef
Västerbottens museum, Ulrica Grubbström, länsmuseichef
Västerbottensteatern, Fransesca Quartey, vd
Robertsfors kommun , Åsa Lundström, bibliotekschef och projektledare i Robertsfors för Årets kulturkommun 2020/2021

 

 

Senast uppdaterad: 18 november 2020, 10:20:56

Kvinna med kort blont hår och glasögonen sitter med munskydd och rosa bussarong framför en äldre man i rullstol.

Så är det att arbeta med munskydd

”Visst är det är jobbigt att andas i munskydd ett helt arbetspass, men alla förstår hur viktigt det här är.” Det säger Camilla Marjoniemi som arbetar som undersköterska på äldreboendet Lövlunden i Robertsfors om införandet av munskydd inom äldrevården.

Sedan den 9 november har nämligen alla anställda inom Robertsfors kommuns äldreomsorg burit munskydd. Rådet från Vårdhygien i Region Västerbotten var att personal på äldreboenden skulle använda munskydd, men Robertsfors kommun beslutade att personal inom all äldreomsorg, även hemtjänst, skulle använda munskydd som ytterligare en åtgärd för att skydda de äldre.

Omställningen till att jobba på äldreboende under en pandemi som slår värst mot åldersgruppen 70+ har varit omfattande. Men inom äldreomsorgen i Robertsfors kommun har all personal engagerat sig för att säkra de äldre.  Camilla Marjoniemi har arbetat på Lövlunden i ett år och har totalt 21 års erfarenhet från vården, bland annat i sjukhusmiljöer där munskydd används kontinuerligt. Därför föll det sig naturligt för henne att stötta kollegor i hur munskydd ska användas, något som personalen tränat på och sett utbildningsfilmer kring redan innan råden från Vårdhygien kom förra veckan. Redan tidigt i pandemin såg personalen utbildningsfilmer från Socialstyrelsen och fick träna på att hantera skyddsutrustning.

När personalen på Lövlunden börjar sitt arbetspass inleder de med att byta om, sprita händerna för att sedan ta på munskyddet innan de går in på avdelningen.
– Vi har gjort iordning en station utanför våra omklädningsrum där det hela tiden finns tillgång till munskydd och handsprit, berättar Camilla.

Munskyddet får bäras i max fyra timmar, blir det fuktigt eller smutsigt byts det direkt ut, allt enligt rådande rekommendationer

De boende på Lövlunden har inte reagerat negativt på munskydden. Men personalen får ta mer hjälp av kroppsspråk i sin kommunikation än tidigare.
– De som bor här är så trygga med personalen att munskydden inte har varit några problem, säger Camilla.

Jenny Boström, enhetschef på Lövlundens äldreboende, berättar att verksamhetschefer och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen regelbundet har kontakt med Vårdhygien på Region Västerbotten och rekommendationerna förs sedan ut i verksamheterna.
– Jag är otroligt stolt över hur snabbt personalen ställt om i den här pandemin och hur snabbt alla prioriterade att se utbildningsfilmerna. De har ordnat med hygienstationer och jobbat med att hålla avstånd. De har verkligen visat ett stort engagemang och att man tar det här på allvar, säger Jenny Boström.

 

 

 

Senast uppdaterad: 17 november 2020, 16:26:04

upplagda böcker i rad.

Bibliotekens anpassning efter skärpta råd

Med anledning av Folkhälsomyndighetens och Region Västerbottens skärpta råd vidtar Robertsfors bibliotek åtgärder för att motverka smittspridningen. Folkbiblioteken har öppet, men med begränsad service. Anpassningarna började gälla den 11 november och gäller fram till och med den 8 december, men kan komma att förlängas.

Programverksamhet och aktiviteter på biblioteken, som sagostunder, bokcirklar, afterschool och digitalhjälp, ställs in tills vidare.

Det här innebär anpassningarna för dig som besöker biblioteken:

 • Under rådande restriktioner är biblioteket inte en mötesplats. Biblioteken är öppna, men med begränsad service. Det går bra att låna och lämna böcker men håll ditt besök kort och håll avstånd.
 • Vi har inte låna-själv-öppet i Robertsfors utan öppnar biblioteket 11.00.
 • Personalen kan inte hjälpa till ute vid hyllorna eller vid skrivare, datorer eller kopiatorer. Det är självservice som gäller.
 • Vi minskar tillgängligheten till internet-datorer och begränsar tiden som du kan använda dem till 15 minuter.
 • Stolar och studieplatser är borttagna.
 • Vi kan av olika skäl behöva stänga bibliotek med kort varsel.
 • Precis som tidigare ber vi dig att stanna hemma om du är sjuk och att hålla avstånd till andra när du besöker oss.

Ingen ska bli utan böcker! Du som inte kan eller vill komma in trots anpassningarna, hör av dig så ordnar vi det. Detta gäller förstås för alla biblioteken i kommunen. Hör av er till robbib [at] robertsfors [dot] se eller ring 0934-140 24.

 

Senast uppdaterad: 17 november 2020, 16:01:11

Karta med markering hur bilister ska köra när södergående E4 leds om

Omledning av E4-trafik

Tisdag 17 november kl. 07:00 till fredag 20 november kl. 18:00 leds södergående E4-trafik vid Bygdeå tillfälligt om. Omledningen görs via Gullmark-Bullmark-Sävar pga ett beläggningsarbete. Följ den skyltade hänvisningen. Se karta.

Under dessa dagar erbjuds lotsning för boende i Bygdeå och Dalkarlså varje hel- och halvtimme mellan kl. 06:00-08:30 samt kl. 14:00-18:00. Lotsningen startar från Trafikantens parkering och slutar vid infarten från E4 till Dalkarlså.

Senast uppdaterad: 13 november 2020, 17:26:59

virus i förstoring, en röd boll med flera utåtgående trattar.

Coronainformation v. 46

Med anledning av den ökade smittspridningen publiceras aktuell conainformation som nyhet varje vecka på Robertsfors kommuns hemsida.

Aktuellt i länet

Antalet personer smittade med covid-19 i länet fortsätter att öka. Lycksele, Storuman, Umeå och Skellefteå extra hårt drabbade.

Testkapaciteten börjar bli ansträngd inom vissa kommuner. Det är nu viktigt att de allmänna testerna bara tas av personer som uppvisar symptom.

Under måndagen införde Regionens smittskyddsläkare det lokala rådet att samtliga kommuner i länet ska använda munskydd inom särskilt boende för äldre.

Under tisdagen beslutade Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Västerbottens smittskyddsläkare om skärpta råd för alla som bor eller vistas i länet, samt verksamheter och arbetsgivare (läs mer om de skärpta råden här). Råden utgår från att alla enligt smittskyddslagen har en skyldighet att göra det man kan för att skydda andra från risken att smittas av covid-19. Alla råd syftar till att samtliga invånare i Västerbotten ska minimera antalet fysiska sociala kontakter. Samma dag fattade Länsstyrelsen ett lokalt beslut för länet om att det fr.o.m. den 11 november är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare (läs mer här).

Aktuellt i Robertsfors kommun

Antal smittade hittills i kommunen: 44 (+3 från föregående vecka)

I måndags infördes användandet av munskydd inom all äldreomsorgsverksamhet i Robertsfors kommun. Robertsfors kommun har ingen känd konstaterad smitta i äldreomsorgen, införandet av munskydd är en förebyggande åtgärd. Besökare som kommer till kommunens äldreboenden uppmanas att själva medföra munskydd klass 1 eller klass 2 som ska vara på under besöket. Det arbetas intensivt på alla nivåer med förberedelser inför eventuella lokala utbrott. Det är god tillgång på skyddsmaterial i kommunen.

Robertsfors kommun har vidtagit åtgärder efter de skärpta råden för Västerbottens län. Bland annat berörs bibliotek, träningshallar och simhall. Läs mer om kommunens åtgärder här.

De skärpta råden för dig som bor eller vistas i Västerbotten:

 • Undvik att umgås med andra
 • Res inte
 • Besök inte allmänna platser
 • Gå inte på evenemang och aktiviteter

Fortsätt följa de allmänna råden

 • Tvätta händerna. Ofta.
 • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Testa dig om du har symtom.

Råd för verksamheter och arbetsplatser

 • Verksamheter ska underlätta för alla att följa råden. Till exempel ska de begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare ska göra det möjligt för anställda att följa råden. Exempelvis ska de uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån samt skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

 

Information angående covid-19 inom specifika verksamheter i Robertsfors kommun når berörda medborgare genom verksamheternas olika informationskanaler (ett exempel på informationskanal är Schoolsoft för vårdnadshavare till barn i grundskolan). Robertsfors kommuns löpande coronainformation hittar du här: http://www.robertsfors.se/information-om-coronaviruset/

 

Senast uppdaterad: 13 november 2020, 16:19:49

Röd tegelbyggnad med skylt med texten BADHUS

Robertsfors kommun vidtar åtgärder efter skärpta råd

Robertsfors kommun vidtar åtgärder utifrån de skärpta allmänna råd som införts av Region Västerbotten och som gäller alla som bor eller vistas i Västerbottens län.

Nedanstående åtgärder gäller från och med onsdag 11 novembertill och med 13 december, men kan komma att förlängas. Ytterligare åtgärder från kommunen kan tillkomma.

Vidtagna åtgärder inom Robertsfors kommun

 • Simhallen stängs för allmänheten men håller öppet för skolan och förskolor samt föreningsträning för barn- och ungdomar under 16 år.
 • Kommunens fritidsgårdar stängs.
 • Träningshallar – Robertsfors Kommun förutsätter att föreningar som bokat våra hallar för träning för personer födda tidigare än 2005 ställer in sin verksamhet. Dessa tider raderas i kommunens system och debiteras ej.
 • Biblioteken hålls öppet för återlämning och utlån men ej som mötesplats. Dagstidningar är bortplockade och samtliga arrangemang är inställda till och med den 8 december. Biblioteket har begränsade öppettider. Gå in på minabibliotek.se för mer information.
 • Robertsfors kommun pausar daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning från 16 nov till den 8 december.
 • Robertsfors kommun har beslutat att pausa lunchserveringarna för äldre. Skälet till dessa åtgärder är att vi inte kan bedriva dessa verksamheter och aktiviteter på ett säkert sätt utifrån risk för smittspridning.

Förutsättningar för ett aktivt friluftsliv förändras inte, kommunens utegym, skidspår, belysning i löparspår etcetera kommer att finnas tillgängligt som vanligt. Träna utomhus med stort avstånd till andra när inomhusträningar ställs in. Det är lika viktigt som tidigare att röra på sig.

För frågor:
Magnus Hansson
Tillväxt- & säkerhetschef
Robertsfors Kommun
mah [at] robertsfors [dot] se
0934 – 14112

Senast uppdaterad: 27 november 2020, 09:04:45