Verksamhetsservice BoU

Om ärendet innebär materialinköp måste detta vara godkänt av ansvarig rektor.

Klicka här för att komma till webbanmälan

Senast uppdaterad: 29 januari 2014, 15:15:22

TV

Dagtid: 0934-141 13

Senast uppdaterad: 29 januari 2014, 14:02:11

Bredband

Kontakta i första hand din tjänsteleverantör!

För kontakt med IT-kontoret dagtid 0934-14200

Senast uppdaterad: 29 januari 2014, 14:01:17

racoonkarta

Robertsfors kommuns fastigheter

Använd i första hand vår webbanmälan. Klicka här för att komma till webbanmälan

Dagtid: 0934-141 13 Bostadsförmedlare, 0934-140 00 Växeln

Annan tid: 0934-143 43 (Securitas)

Senast uppdaterad: 14 januari 2016, 10:31:15

Gata / Vatten & Avlopp / Gatubelysning / Renhållning

Kontakt Dagtid: 0934-141 27, 141 08


Annan tid:
0934-143 43 (Securitas)

Klicka här för att komma till webbanmälan

Senast uppdaterad: 12 augusti 2014, 10:38:16