Underhållsarbete av bredbandsnät vecka 6

Under kommande vecka kommer det ske två stycken separata underhållsarbeten ,som ni kan läsa mer om nedanför. Läs mer…

Senast uppdaterad: 2 februari 2018, 10:38:22

Underhållsarbete i Rickleå och Laxbacken

Under fredagen 2 februari kommer underhållsarbeten i nätet utföras, vilket kommer att påverka ca 50 kunder i Rickleå och Laxbacken. Det kommer bli ett antal kortare stopp i internetuppkopplingen mellan 10-17. Det kan behövas en omstart av kundens egna router efter 17:00.

Senast uppdaterad: 31 januari 2018, 13:44:49

image006

Nu är det dags – nybyggda hyresrätter Robertsfors!

Ni har nu chansen att göra en bostadsansökan på en lägenhet i vårt nya hyreshus Mårsgården 4. Läs mer…

Senast uppdaterad: 31 januari 2018, 10:40:20

Utbyte av switch och påverkan på internetleveransen

Under måndagen 29 januari kommer en av huvud switcharna i kommunens serverrum bytas, vilket kommer ske mellan 05:00-09:00. Detta kommer påverka internetleveransen i delar av nätet, vilket betyder att det kommer bli ett antal kortare stopp i internetleveransen inom detta servicefönster.

Senast uppdaterad: 26 januari 2018, 16:49:47

Reportage-18-01-18

Det kommunala aktivitetsansvaret: Ett stöd till kommunens unga

Robertsfors kommun har som alla andra kommuner i Sverige ett ansvar som omfattar alla ungdomar mellan 16 – 20 år som varken har eller håller på att skaffa en gymnasieexamen. Detta kallas det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och innebär att kommunen har ansvar att hålla sig uppdaterad om vilka som berörs av detta samt kunna bidra med insatser för att unga ska kunna fullfölja sin utbildning. Läs mer…

Senast uppdaterad: 22 januari 2018, 13:30:08

Underhåll av noder: Överklinten, Selsfors och Rislandet

Under måndagen den 22 Januari kommer underhållsarbete av noderna i Överklinten, Selsfors samt Rislandet ske mellan 08.00 till 17.00.  Det här betyder att internetleveransen kommer påverkas av ett antal driftstopp i dessa områden.

Senast uppdaterad: 21 januari 2018, 18:10:46

E-tjänst: Ekonomiskt bistånd

F.r.o.m den 1/1 -18 är funktionen för att ansöka om ekonomisk bistånd genom e-tjänsteplattformen Pulsen Combine stängd för omarbetning. Ansökan lämnas istället manuellt in till en socialsekreterare.

Senast uppdaterad: 9 januari 2018, 15:45:50

Ändrade öppettider på Kommunkontoret mellan 22/12 - 29/12

Öppettider kommunkontoret

Under perioden 22/12 – 29/12 kommer kommunkontoret att ha begränsade öppettider för besök.

22/12 – Öppet till klockan 13.00.
27/12 – 29/12 – Öppet fram till kl.12.00. (Därefter endast bokade besök.)

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Senast uppdaterad: 20 december 2017, 10:01:15

Robfors_logo_A_färg

Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträde 4 December

Under måndagens Kommunfullmäktige diskuterades ett flertal olika ämnen. Några av de beslut som togs kan ni finna nedanför, så som Investeringsbudgeten för 2018 samt en motion om äldres möjlighet att äta lunch på Nysätragården.  Läs mer…

Senast uppdaterad: 4 december 2017, 16:43:13

20171201_074055 (2)

Medvetet arbetsmiljöarbete inom Städverksamheten

I Robertsfors kommun har arbetet med att förbättra sjukfrånvaron inom de kommunala verksamheterna varit ett ständigt fokus, vilket också kommer intensifieras framöver. Bland de verksamheter som har haft ett gediget arbetsmiljöarbete hittar vi Städverksamheten.

Städverksamheten blev 2013 åter en kommunal verksamhet och sedan dess har den varit under uppbyggnad. Helena Grahn, Städledare i Robertsfors kommun, berättar hur deras arbete började:

När jag kom tillbaka från min föräldraledighet 2014 och träffade medarbetarna var det speciellt en känsla som jag uppfattade: Stress. Medarbetarna upplevde en stor stress kring deras arbete, scheman och andra faktorer”.

För att bemöta dessa problem inledde Städverksamheten och Företagshälsan en utbildningsserie med stress och dess signaler, inverkan samt hur det kan förebyggas. Utbildningsserien fortsatte under hösten 2014. I samband med det gjordes också en översyn över alla objektstider. Utifrån denna översyn justerades medarbetarnas schema. En annan verksamhetsförändring som genomfördes var att storstäd och fönsterputs sker löpande året runt istället för att det som tidigare genomfördes under loven.

Andra åtgärder som Städverksamheten har satsat på är exempelvis deras höga skurmaskintäthet och Tvättcentralerna med deras ”Städklart-system”, vilka innebär att det arbetsrelaterade slitaget minskar och att det blir färre arbetsmoment för medarbetarna. Städverksamheten har även fortsättningsvis haft utbildningar inom exempelvis ergonomi, akut insjuknande, HLR, hjärtstartare, golvvård, maskinhantering och så vidare, med syftet att förbättra arbetsmiljön och säkerheten för de anställda.

Arbetsplatsträffarna (APT) är också en viktig komponent i arbetsmiljöarbetet, då de tillsammans har tagit fram möteskoncept där alla känner att de får göra sin röst hörd och på så vis kan hantera problem som har uppstått. Genom ett tillgängligt chefskap får medarbetarna även utanför APT en möjlighet att diskutera problem som uppstår, komma med förslag på lösningar till problem i arbetsmiljön eller annat som de vill lyfta enskilt.

Vi har en väldigt bra arbetsgrupp, som trots att de geografiskt är utspridda har en god gemenskap. Vi har en öppen kommunikation mellan varandra och de hör av sig när de märker att det är något som skulle kunna förbättras. Det är jättebra, då det är dem själva som vet vad som bäst påverkar deras vardag. Städverksamheten har under de senaste åren haft förhållandevis höga sjuktal, men de har nu trendmässigt börjat sjunka. Det är resultaten från vårt arbete som nu börjar visa sig.” – Helena Grahn

Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom städverksamheten fortsätter tillsammans med medarbetarna genom bland annat årliga skyddsronder, förbättrade arbetsredskap och fler utbildningar.

Senast uppdaterad: 1 december 2017, 11:31:52