Robfors_logo_A_färg

Medborgarlöfte 2018

Under Kommunsstyrelsens sammanträde den 6 februari beslutades det att Medborgarlöftet för 2018 skulle godkännas. Polisen och kommunen har tillsammans lyssnat på vad de som bor och verkar i Robertsfors kommun upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöftet innehåller konkreta aktiviteter som polisen och kommunen lovar att genomföra för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Läs mer…

Senast uppdaterad: 7 februari 2018, 09:50:45

Underhållsarbete av bredbandsnät vecka 6

Under kommande vecka kommer det ske två stycken separata underhållsarbeten ,som ni kan läsa mer om nedanför. Läs mer…

Senast uppdaterad: 2 februari 2018, 10:38:22

Underhållsarbete i Rickleå och Laxbacken

Under fredagen 2 februari kommer underhållsarbeten i nätet utföras, vilket kommer att påverka ca 50 kunder i Rickleå och Laxbacken. Det kommer bli ett antal kortare stopp i internetuppkopplingen mellan 10-17. Det kan behövas en omstart av kundens egna router efter 17:00.

Senast uppdaterad: 31 januari 2018, 13:44:49

image006

Nu är det dags – nybyggda hyresrätter Robertsfors!

Ni har nu chansen att göra en bostadsansökan på en lägenhet i vårt nya hyreshus Mårsgården 4. Läs mer…

Senast uppdaterad: 31 januari 2018, 10:40:20

Utbyte av switch och påverkan på internetleveransen

Under måndagen 29 januari kommer en av huvud switcharna i kommunens serverrum bytas, vilket kommer ske mellan 05:00-09:00. Detta kommer påverka internetleveransen i delar av nätet, vilket betyder att det kommer bli ett antal kortare stopp i internetleveransen inom detta servicefönster.

Senast uppdaterad: 26 januari 2018, 16:49:47

Reportage-18-01-18

Det kommunala aktivitetsansvaret: Ett stöd till kommunens unga

Robertsfors kommun har som alla andra kommuner i Sverige ett ansvar som omfattar alla ungdomar mellan 16 – 20 år som varken har eller håller på att skaffa en gymnasieexamen. Detta kallas det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och innebär att kommunen har ansvar att hålla sig uppdaterad om vilka som berörs av detta samt kunna bidra med insatser för att unga ska kunna fullfölja sin utbildning. Läs mer…

Senast uppdaterad: 22 januari 2018, 13:30:08

Underhåll av noder: Överklinten, Selsfors och Rislandet

Under måndagen den 22 Januari kommer underhållsarbete av noderna i Överklinten, Selsfors samt Rislandet ske mellan 08.00 till 17.00.  Det här betyder att internetleveransen kommer påverkas av ett antal driftstopp i dessa områden.

Senast uppdaterad: 21 januari 2018, 18:10:46

E-tjänst: Ekonomiskt bistånd

F.r.o.m den 1/1 -18 är funktionen för att ansöka om ekonomisk bistånd genom e-tjänsteplattformen Pulsen Combine stängd för omarbetning. Ansökan lämnas istället manuellt in till en socialsekreterare.

Senast uppdaterad: 9 januari 2018, 15:45:50

Ändrade öppettider på Kommunkontoret mellan 22/12 - 29/12

Öppettider kommunkontoret

Under perioden 22/12 – 29/12 kommer kommunkontoret att ha begränsade öppettider för besök.

22/12 – Öppet till klockan 13.00.
27/12 – 29/12 – Öppet fram till kl.12.00. (Därefter endast bokade besök.)

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Senast uppdaterad: 20 december 2017, 10:01:15

Robfors_logo_A_färg

Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträde 4 December

Under måndagens Kommunfullmäktige diskuterades ett flertal olika ämnen. Några av de beslut som togs kan ni finna nedanför, så som Investeringsbudgeten för 2018 samt en motion om äldres möjlighet att äta lunch på Nysätragården.  Läs mer…

Senast uppdaterad: 4 december 2017, 16:43:13