Robfors_logo_A_färg

Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträde 5 Mars

Under Kommunfullmäktige den 5 Mars hanterades ett flertal olika ämnen. Bland dessa tog fullmäktige beslut om en Överenskommelse med Landstinget tillsammans med de andra kommunerna i Västerbotten samt så antogs ”Strategi för hälsa”. Mer om dessa kan ni finna nedanför. Läs mer…

Senast uppdaterad: 6 mars 2018, 09:20:10

Underhållsarbeten för Robnet v.10

Under veckan kommer underhållsarbete ske i tre (3) olika noder i Kommunen (Bygdeå, Djäkneboda och Gumboda). Nedanför kan samtliga tider hittas. Under dessa tider kan det driftstörningar uppstå .
Läs mer…

Senast uppdaterad: 5 mars 2018, 11:49:58

Reportage-18-02-22

Att bo i Robertsfors kommun

December 2016 antog kommunfullmäktige en bostadsförsörjningsstrategi där det konstateras att vi kommer att behöva minst 200 nya bostäder fram till 2030. För att uppnå detta mål beslöts även att en bostadsstrateg skulle anställas. Så, vad gör då Robertsfors kommun för att faktiskt att nå det här målet?  Läs mer…

Senast uppdaterad: 2 mars 2018, 13:42:06

pexels-photo-110844

Bidrag för att installera laddstation

Nu kan ni som privatperson ansöka om att installera en laddstation för elbil eller laddhybrid i anslutning till fastighet. Läs mer…

Senast uppdaterad: 2 mars 2018, 11:49:32

Robfors_logo_A_färg

Nya rutiner vid besök hos Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har det sista året arbetat med ökad säkerhet och beredskap i vår kommunala verksamhet med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ett av resultaten är att säkerheten i kommunhuset ökar genom att ett glasparti har satts upp i receptionen så att det inte är fritt tillträde till hela huset. I samband med detta har även nya rutiner för besök tagits fram.

Från och med måndag 5/3 kommer kommunhusets personal istället möta upp besökare i receptionen vid bokade möten. Vid spontanbesök kommer receptionen undersöka om efterfrågad tjänsteperson finns i huset, annars rekommenderas besökaren att återkomma samt lämna uppgifter ifall denne önskar att bli kontaktad.

I övrigt är rutinerna kring besök likadana som tidigare. Rekommenderas att en i möjligaste mån försöker boka in träffar/möten för att slippa behöva återkomma vid ett senare tillfälle.

Senast uppdaterad: 28 februari 2018, 13:20:07

Heltidsresan_delningsbild

Heltidsresan i Robertsfors kommun

I samband med HÖK (Huvudöverenskommelse) 2016 fattade Kommunal och SKL tillsammans ett avtal med avsikten att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Läs mer…

Senast uppdaterad: 22 februari 2018, 11:53:53

Sjumila!

Robertsfors kommun hälsar alla 7-milaåkare och åskådare välkomna på söndag.

Vi hoppas även att ni har överseende med spår som dras i centrala Robertsfors och följer den trafikomläggning som görs på Storgatan.

Ha en härlig dag i spåret!

Senast uppdaterad: 16 februari 2018, 14:50:01

Besök av Stefan Löfven

Under tisdagen den 20 februari får Robertsfors kommun besök av Statsminister Stefan Löfven. Läs mer…

Senast uppdaterad: 16 februari 2018, 13:55:00

Viktig information angående avtal – Bredbandsutbyggnad 2018

Under 2018 kommer vi att fortsätta utbyggnationen av fibernätet i Robertsfors kommun. Det har kommit till vår kännedom att några fastigheter inom berörda områden inte fått våra utskick med information samt avtal om utbyggnad. Läs mer…

Senast uppdaterad: 12 februari 2018, 13:29:54

Reportage-18-02-02

Vad beror de goda resultaten i hemtjänsten på?

I den senaste medborgarundersökningen stack Robertsfors kommun återigen ut som ett framgångsexempel när det kommer till kvaliteten inom äldreomsorg och hemtjänst. Många känner nog igen liknande resultat från tidigare år, men varför är det så att såväl vårdtagarna som medborgarna i övrigt ofta anser att kvaliteten är god? För att få svar på detta har blickarna riktats mot några av dem som faktiskt utför det omtalade arbetet, Hemtjänstpersonalen. Läs mer…

Senast uppdaterad: 9 februari 2018, 15:08:25