Viktig information angående avtal – Bredbandsutbyggnad 2018

Under 2018 kommer vi att fortsätta utbyggnationen av fibernätet i Robertsfors kommun. Det har kommit till vår kännedom att några fastigheter inom berörda områden inte fått våra utskick med information samt avtal om utbyggnad. Läs mer…

Senast uppdaterad: 12 februari 2018, 13:29:54

Reportage-18-02-02

Vad beror de goda resultaten i hemtjänsten på?

I den senaste medborgarundersökningen stack Robertsfors kommun återigen ut som ett framgångsexempel när det kommer till kvaliteten inom äldreomsorg och hemtjänst. Många känner nog igen liknande resultat från tidigare år, men varför är det så att såväl vårdtagarna som medborgarna i övrigt ofta anser att kvaliteten är god? För att få svar på detta har blickarna riktats mot några av dem som faktiskt utför det omtalade arbetet, Hemtjänstpersonalen. Läs mer…

Senast uppdaterad: 9 februari 2018, 15:08:25

Underhållsarbete av bredbandsnätet vecka .7 (Ånäset-Flarken)

Under måndagen den 12 februari kommer underhållsarbeten utföras i bredbandsnätet i Ånäsets nod. Ånäset och Flarken kommer vara påverkade av kortare avbrott i uppkopplingen mellan 08:00-17:00.

Det kan behövas en omstart av kundens egna router efter 17:00. Ca 300 kunder är berörda av detta.

Senast uppdaterad: 8 februari 2018, 17:14:32

Robfors_logo_A_färg

Medborgarlöfte 2018

Under Kommunsstyrelsens sammanträde den 6 februari beslutades det att Medborgarlöftet för 2018 skulle godkännas. Polisen och kommunen har tillsammans lyssnat på vad de som bor och verkar i Robertsfors kommun upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Medborgarlöftet innehåller konkreta aktiviteter som polisen och kommunen lovar att genomföra för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Läs mer…

Senast uppdaterad: 7 februari 2018, 09:50:45

Underhållsarbete av bredbandsnät vecka 6

Under kommande vecka kommer det ske två stycken separata underhållsarbeten ,som ni kan läsa mer om nedanför. Läs mer…

Senast uppdaterad: 2 februari 2018, 10:38:22

Underhållsarbete i Rickleå och Laxbacken

Under fredagen 2 februari kommer underhållsarbeten i nätet utföras, vilket kommer att påverka ca 50 kunder i Rickleå och Laxbacken. Det kommer bli ett antal kortare stopp i internetuppkopplingen mellan 10-17. Det kan behövas en omstart av kundens egna router efter 17:00.

Senast uppdaterad: 31 januari 2018, 13:44:49

image006

Nu är det dags – nybyggda hyresrätter Robertsfors!

Ni har nu chansen att göra en bostadsansökan på en lägenhet i vårt nya hyreshus Mårsgården 4. Läs mer…

Senast uppdaterad: 31 januari 2018, 10:40:20

Utbyte av switch och påverkan på internetleveransen

Under måndagen 29 januari kommer en av huvud switcharna i kommunens serverrum bytas, vilket kommer ske mellan 05:00-09:00. Detta kommer påverka internetleveransen i delar av nätet, vilket betyder att det kommer bli ett antal kortare stopp i internetleveransen inom detta servicefönster.

Senast uppdaterad: 26 januari 2018, 16:49:47

Reportage-18-01-18

Det kommunala aktivitetsansvaret: Ett stöd till kommunens unga

Robertsfors kommun har som alla andra kommuner i Sverige ett ansvar som omfattar alla ungdomar mellan 16 – 20 år som varken har eller håller på att skaffa en gymnasieexamen. Detta kallas det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och innebär att kommunen har ansvar att hålla sig uppdaterad om vilka som berörs av detta samt kunna bidra med insatser för att unga ska kunna fullfölja sin utbildning. Läs mer…

Senast uppdaterad: 22 januari 2018, 13:30:08

Underhåll av noder: Överklinten, Selsfors och Rislandet

Under måndagen den 22 Januari kommer underhållsarbete av noderna i Överklinten, Selsfors samt Rislandet ske mellan 08.00 till 17.00.  Det här betyder att internetleveransen kommer påverkas av ett antal driftstopp i dessa områden.

Senast uppdaterad: 21 januari 2018, 18:10:46