Planerat strömavbrott, Norum teknikbod

Skellefteåkraft kommer utföra nätarbeten i Norum som kommer medföra strömavbrott 13 mars kl.13:30-16:00

Internetaccessen för Norum, Norra Sandåsen samt Brednoret kan bli påverkat under denna tid.

Senast uppdaterad: 12 mars 2018, 10:11:31

Kuvert-1200x800px

Undersökning: Hälsa på lika villkor

Hur ser hälsan ut i Västerbotten?

För att få svaret på den frågan går Folkhälsomyndigheten och Västerbottens läns landsting ut med en stor undersökning med frågor om hälsa och levnadsvanor.

Hälsan ser olika ut i landet, mellan olika delar av länet samtidigt som den också förändras över tid. Vilka sjukdomar är vanligare i städer än på landsbygden? Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Vilka grupper är mest drabbade? Svaren på dessa frågor är viktiga, exempelvis för att förstå hur hälso- och sjukvården behöver utvecklas och hur individen själv kan påverka sin hälsa.

Därför gör Folkhälsomyndigheten regelbundet undersökningar om hälsa och levnadsvanor. Statistiska centralbyrån ansvarar för utskick och insamling av svar. I år deltar Västerbottens läns landsting med ett extra urval vilket innebär att totalt 10 000 personer i länet blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret. Dessa personer kommer få hem ett blått kuvert med såväl enkäten som mer information inom snar framtid.

Alla svar är viktiga.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar på frågorna, oavsett hur man mår. Alla svar tillsammans gör det möjligt att beskriva hälsosituationen i länet och i de enskilda kommunerna.

Resultatet bidrar till att vi kan prioritera förebyggande insatser. Ett aktuellt exempel är att den förra undersökningen visade att kvinnor i vissa grupper har en ökad riskkonsumtion av alkohol. Nu lyfter vi fram hur alkohol påverkar måendet och hälsan i kampanjen ”Blunda inte för riskerna”,
- Maria Falck, chef vid folkhälsoenheten på Västerbottens läns landsting

För mer information om undersökningen och den faktiska enkäten, klicka på följande länk som kommer ta er till Folkhälsomyndighetens hemsida (extern-länk).

Senast uppdaterad: 8 mars 2018, 17:25:45

Polisen_336x280

Vapenamnesti

Mellan den 1 februari och 30 april 2018 gäller en tillfällig vapenamnesti i Sverige. Då kan du som utan tillstånd har skjutvapen och ammunition lämna in det till polisen. Du kan vara anonym och kommer inte att straffas för innehavet.

I Robertsfors lämnas skjutvapen och ammunition säkrast in till Polisen under onsdagar mellan kl. 08.30-11.30.
Glöm inte att kontrollera att vapnet är oladdat!

Läs mer på Polisens hemsida genom följande länk (extern-länk) eller ring 114 14

Senast uppdaterad: 8 mars 2018, 14:42:58

Robfors_logo_A_färg

Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträde 5 Mars

Under Kommunfullmäktige den 5 Mars hanterades ett flertal olika ämnen. Bland dessa tog fullmäktige beslut om en Överenskommelse med Landstinget tillsammans med de andra kommunerna i Västerbotten samt så antogs ”Strategi för hälsa”. Mer om dessa kan ni finna nedanför. Läs mer…

Senast uppdaterad: 6 mars 2018, 09:20:10

Underhållsarbeten för Robnet v.10

Under veckan kommer underhållsarbete ske i tre (3) olika noder i Kommunen (Bygdeå, Djäkneboda och Gumboda). Nedanför kan samtliga tider hittas. Under dessa tider kan det driftstörningar uppstå .
Läs mer…

Senast uppdaterad: 5 mars 2018, 11:49:58

Reportage-18-02-22

Att bo i Robertsfors kommun

December 2016 antog kommunfullmäktige en bostadsförsörjningsstrategi där det konstateras att vi kommer att behöva minst 200 nya bostäder fram till 2030. För att uppnå detta mål beslöts även att en bostadsstrateg skulle anställas. Så, vad gör då Robertsfors kommun för att faktiskt att nå det här målet?  Läs mer…

Senast uppdaterad: 2 mars 2018, 13:42:06

pexels-photo-110844

Bidrag för att installera laddstation

Nu kan ni som privatperson ansöka om att installera en laddstation för elbil eller laddhybrid i anslutning till fastighet. Läs mer…

Senast uppdaterad: 2 mars 2018, 11:49:32

Robfors_logo_A_färg

Nya rutiner vid besök hos Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har det sista året arbetat med ökad säkerhet och beredskap i vår kommunala verksamhet med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ett av resultaten är att säkerheten i kommunhuset ökar genom att ett glasparti har satts upp i receptionen så att det inte är fritt tillträde till hela huset. I samband med detta har även nya rutiner för besök tagits fram.

Från och med måndag 5/3 kommer kommunhusets personal istället möta upp besökare i receptionen vid bokade möten. Vid spontanbesök kommer receptionen undersöka om efterfrågad tjänsteperson finns i huset, annars rekommenderas besökaren att återkomma samt lämna uppgifter ifall denne önskar att bli kontaktad.

I övrigt är rutinerna kring besök likadana som tidigare. Rekommenderas att en i möjligaste mån försöker boka in träffar/möten för att slippa behöva återkomma vid ett senare tillfälle.

Senast uppdaterad: 28 februari 2018, 13:20:07

Heltidsresan_delningsbild

Heltidsresan i Robertsfors kommun

I samband med HÖK (Huvudöverenskommelse) 2016 fattade Kommunal och SKL tillsammans ett avtal med avsikten att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Läs mer…

Senast uppdaterad: 22 februari 2018, 11:53:53

Sjumila!

Robertsfors kommun hälsar alla 7-milaåkare och åskådare välkomna på söndag.

Vi hoppas även att ni har överseende med spår som dras i centrala Robertsfors och följer den trafikomläggning som görs på Storgatan.

Ha en härlig dag i spåret!

Senast uppdaterad: 16 februari 2018, 14:50:01