image003

Vattenavstängning 16/8, Parkgatan, Bergmästargatan, delar av Inre- samt Yttre Ringvägen

Vattenavstängning 16/8 mellan klockan 08.00 till cirka 16.00.

Området som berörs är övre del av Parkgatan, Bergmästargatan, delar av Inre ringvägen samt delar av Yttre Ringvägen.

Vattentank finns uppställd på Yttre Ringvägen 24, medtag egen dunk.

Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola kallvatten för att snabbare få rent vatten.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2018, 16:00:18

Eldningsförbudet upphävt men fortsatt försiktighet lokalt

Eldningsförbudet upphävs från och med fredag 10 augusti i Umeå, Vindelns, Robertsfors, Vännäs, Nordmalings och Bjurholms kommuner. Läs mer…

Senast uppdaterad: 11 augusti 2018, 12:39:17

Bevattningsförbud hävt

I samband med den förändrade vattensituationen har nu Robertsfors kommun hävt det tidigare bevattningsförbudet som började gälla i början av juli. Dock uppmanar vi även fortsättningsvis till en återhållsam bevattning.

Senast uppdaterad: 6 augusti 2018, 10:16:10

algblomning2015-770x420

Bekräftad algblomning vid Hästskoviken, Lill-Kricksands badplats

(Uppdateras löpande) Den 31 juli fick Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV) in en rapport om en möjlig algblomning vid Lill-Kricksands badplats i Robertsfors kommun. ICBV bekräftar idag den 1 augusti att olika arter från släktet Dolichospermum, blågröna alger, har blommat i Hästskoviken vid Lill-kricksand. De rekommenderar därmed  att man inte ska vara i vattnet under tiden algerna blommar. Läs mer…

Senast uppdaterad: 3 augusti 2018, 22:27:25

Driftstörningar för internet i Robertsfors kommun

A3 har sedan 19.00 söndag kväll större driftstörningar i vår kommun. Det berör ca 1000 av de som tidigare var T3 kunder.
Felsökning och felavhjälpning pågår. Kommunen har inga uppgifter om när tjänsteleverantören löst problemet.
 
Vi vill återigen påminna om att felanmälan för Privatkunder och Företagskunder alltid sker via er tjänsteleverantör.

Senast uppdaterad: 23 juli 2018, 11:02:00

11313_digital_stor

Frågor eller önskan att lämna info om olyckor och kriser? Ring 113 13

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

Några exempel på vad du kan få svar på via 113 13:
Det har gått ett VMA där jag bor, är det ok att gå ut?
Dricksvattnet smakar dåligt, kan jag dricka det?
Jag känner röklukt men ser ingen brand, händer det något i mitt område?
Det är långa köer på motorvägen, ingen kommer någonstans, har det hänt något allvarligt?
Jag hörde på nyheterna om en stor explosion nära oss, ska jag stanna inne?

NI kan läsa mer om detta på SOS Alarms hemsida genom följande länk: (extern-länk)

Senast uppdaterad: 19 juli 2018, 11:54:40

hay-bales-2423161_1280

Tillåtelse för skörd av träda samt stöd till lantbrukare

Länsstyrelsen Västerbotten har på grund av den långvariga torkan beslutat om att tillåta skörd av träda, vilket annars inte är tillåtet den här tiden på året. Mer information finns att läsa på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida, vilket ni kan nå genom att klicka på följande länk: (extern-länk) 

För att stötta och hjälpa de svenska lantbrukarna finns det en del som vi kan göra. Vi kan bland annat köpa svenskt kött, bidra med foder, snåla med vatten och låna ut mark. För mer information se KIT:s film på Facebook genom följande länk: (extern-länk)

Om du har extra foder kan du hjälpa till via foderhjälpen 2018. Ni kan nå Foderhjälpen i Västerbotten:s Facebooksida genom att klicka på följande länk: (extern-länk)

Senast uppdaterad: 16 juli 2018, 10:04:30

Valaffischering inför 2018 års RKL-val

Länsstyrelsen har nu tagit beslut om hur valaffischeringen får genomföras.

De politiska partier som deltar i något av riksdags-, kommun- eller landstingsvalen får tillstånd till valaffischering utanför vägområde utanför detaljplanlagda områden inom Västerbottens län från och med den 5 augusti
2018 och längst till och med den 16 september 2018.

Följande föreskrifter gäller för tillståndet.

 •  Valaffischer får sättas upp tidigast fem veckor innan valet och ska tas ned senast en vecka efter valet.
 • Valaffischer får inte sättas upp utmed mötesfria landsvägar.
 • Valaffischer får inte sättas upp på broar.
 • Valaffischer får inte sättas upp i kurvor.
 • Valaffischer ska placeras minst 75 meter från korsningar och cirkulationsplatser.
 • Valaffischer ska placeras minst 50 meter från vägmärken och trafiksignaler.
 • Valaffischer ska placeras minst 5 meter från vägkant.
 • Valaffischer får inte skymma vägmärken eller andra väganordningar.
 • Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med vägmärken eller väganordningar.
 • Valaffischers storlek får inte överskrida 4 m2 (kvadratmeter).
 • Valaffischer ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar nedskräpning.

Om ni som parti vill ta del av Länsstyrelsens beslut eller den lokala förteckningen av möjliga områden valaffischerings, kontakta kommun [at] robertsfors [dot] se.

Senast uppdaterad: 21 juni 2018, 12:55:41

blueberries-801571_1280

Allemansrätten – sommarinformation!

Äntligen är sommaren här och med sommaren kommer många frågor om allemansrätten och vad som gäller vid olika typer av aktiviteter som ex eldning, klättring, plockning av naturprodukter, elcyklar, enskilda vägar, hemfridszon, och ridning.

Allemansrätten ger oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen utan att fråga markägaren om lov. Rättigheterna medför också skyldigheter att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i naturen.  Att cykla, rida, bada och vandra i naturen mm ingår i allemansrätten.

Naturvårdsverket har tagit fram information om allemansrätten på flera olika språk. Den här informationen finns på Naturvårdsverkets hemsida, och det är även möjligt att ladda ner (eller beställa) broschyrer som innehåller denna information. Läs mer om detta på Naturvårdsverkets hemsida genom att klicka på följande länk: (extern-länk)

Senast uppdaterad: 21 juni 2018, 12:31:59

Eldningsförbudet hävs

Eldningsförbudet hävs från och med 18 juni. Läs mer…

Senast uppdaterad: 19 juni 2018, 09:28:54