invigningsaffisch-01

Invigning för Broarnas Park!

Många är det som har sett såväl uppbyggnaden som slutförandet av Broarnas Park, ett initiativ som inleddes med ett medborgarförslag för att sedan övergå till en omfattande samverkan tillsammans med ett stort antal aktörer runtom Robertsfors kommun. Nu är det dags att ge Broarnas Park den invigning den förtjänar, vilket kommer äga rum den 31 maj klockan 17.00 vid just denna park.

Invigningen kommer innehålla uppvisningar, tal samt fika så passa på att svänga förbi!

Senast uppdaterad: 22 maj 2018, 17:12:52

pexels-photo-175753

Industriutbildning och kockutbildning på distans

Nu finns möjlighet att läsa industriteknik och restaurang- och livsmedel på distans. Arbetsmarknaden är mycket god inom båda dessa branscher. Du behöver vara 20 år för att gå dessa utbildningar.

Kontakta Lärcentrum för mer information:

Studie- och yrkesvägledare
Monica Lindgren
Telefon: 0934-141 77
monica [dot] lindgren [at] robertsfors [dot] se

Eller

Rektor
Hilda Vidmark
Telefon: 0934-141 75
hilda [dot] vidmark [at] robertsfors [dot] se

Du kan även ta del av mer information om Lärcentrum genom att  klicka på följande länk som tar dig till Lärcentrums sida: (intern-länk)

Senast uppdaterad: 22 maj 2018, 14:48:12

Kristoffer Hansson Bredband

Bredbandsutbyggnaden i Robertsfors kommun

2014 inleddes en ny satsning i Robertsfors kommuns arbeta att bygga ut bredbandet runtom i kommunen, i linje med de nationella målen. Satsningarna syftar till att ge möjlighet till en större del av kommunens befolkning att få tillgång till fibernät istället för äldre uppkopplingsalternativ. Läs mer…

Senast uppdaterad: 17 maj 2018, 09:20:08

Valkuvert

Anmäl dig som röstmottagare!

Vill du arbeta som röstmottagare i Robertsfors kommun vid valet 2018?
Anmäl dig senast 20 maj.

Vill du vara en del av den demokratiska processen och hjälpa till vid valet den 9 september? Att arbeta som röstmottagare är en spännande och viktig roll. Du medverkar till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet och opartiskhet och kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt. Du måste ha fyllt 18 år och kunna genomgå en obligatorisk utbildning för röstmottagare vid ett (1) tillfälle innan valet. Vid 28 augusti och 4 september kommer sådana utbildningar erbjudas, samtliga vid kvällstid.

Arbeta på valdagen

Som röstmottagare under valdagen kommer få ingå i en större grupp med andra röstmottagare, som tillsammans fördelar arbetet över dagen och hjälps åt i vallokalen.  Du får ersättning för din arbetsinsats.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som röstmottagare ingår bland annat att:
• ta emot röster och pricka av i röstlängden
• hjälpa de väljare som ber om det
• granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning

Vallokaler i Robertsfors kommun
• Centrumhuset, Robertsfors
• Överklintens folketshus, Överklinten
• Nybyskolans matsal, Ånäset
• Bygdegården, Bygdeå

Anmälan
Senast den 20 maj 2018, anmäl så här:
E-post: clarence [dot] coulton [at] robertsfors [dot] org
Telefon: 070-270 36 75
Anmälningsblankett: finns hos Receptionen i Kommunhuset och här på webben (se nedanför). Den lämnar du till Receptionen eller skickar som brev till Robertsfors kommun: Storgatan 13, 915 81, Robertsfors.
Klicka på följande länk för att ladda ner anmälningsblanketten: (Anmälningsblankett-nedladdningslänk)

Om anmälan sker över e-post (och inte är en skannad och signerad version av anmälan) ska följande information skickas med:
- Namn
- Adress
- Telefonnummer
- Mail
- Vilka vallokaler du kan tänka dig att vara i under valdagen.
(Kompletterande underskrift m.m. kommer insamlas vid ett senare tillfälle).

Mer information
För mer information, kontakta antingen kommunens valsamordnare genom mailadressen nedanför eller genom telefon. Det är även möjligt att hitta mer information om valet på Valmyndighetens hemsida genom följande länk (extern-länk).
• Kommunens valsamordnare: clarence [dot] coulton [at] robertsfors [dot] se070-270 36 75 .

Användning av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande Personuppgiftslag. Dessa kommer enbart användas för i samband med sammanställandet av röstmottagare till valet 2018. Om du väljer att dra tillbaka din anmälan eller om du inte kommer anställas som valmottagare så kommer dessa uppgifter förstöras. Vid oegentligheter kopplat till dina personuppgifter har du som registrerad rätt att ge in klagomål till Datainspektionen alternativt ansvarig dataskyddsombud. Som registrerad har du även rätt till registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandling samt dataportabilitet av de berörda personuppgifterna. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Personuppgiftsansvarig
Robertsfors kommun
91531 ROBERTSFORS
Tel. 0934-14000
epost: kommun [at] robertsfors [dot] se
Org.nr: 212000-2551

Senast uppdaterad: 15 maj 2018, 12:01:31

Byte av mätare i Överklinten 16 maj

Onsdag 16 maj mellan 09:00-10:00 kommer Skellefteåkraft arbeta med mätarbyten i Överklinten. Mätare kommer bytas i tekniknoden vilket kommer påverka internetleveransen i Överklinten, Selsfors samt Rislandet.

Senast uppdaterad: 9 maj 2018, 13:31:30

msb_varflod_103600

Klass 1-varning utfärdad för länets kust- och inland

I nuläget gäller klass 1-varning för höga flöden små och medelstora vattendrag i kust- och inland (inte fjäll) i Västerbotten. SMHI bedömer att detta troligen kommer uppgraderas till en klass 2-varning för höga flöden i små och medelstora vattendrag för kusten och inlandet i mitten eller slutet av veckan. Utvecklingen följs noggrant och
om läget förvärras kommer myndigheterna och aktörerna i länet att samverka.

Som fastighetsägare har du eget ansvar för att skydda dig själv och din egendom. Om din fastighet är i farozonen kan det därför vara läge att planera för åtgärder. Saker man kan göra enligt MSB är bland annat:

  • Kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har avrinning.
  • Flytta bilen om den står lågt placerad.
  • Hyr eller köp en pump i god tid innan översvämning hotar.
  • Det kan lätt bli översvämning i källarutrymmen. Ställ därför upp sådant som står på golvet på hyllor eller flytta dem någon annanstans.
  • Avled vatten genom att gräva ett dike eller bygg en barriär. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sedan täcka den med plast.
  • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden

Och vid en översvämning kan viktiga samhällsresurser bli särskilt belastade, därför är det viktigt att följa vårflodsutvecklingen. Mer information kan ni finna genom länkarna nedanför.

SMHI – aktuella varningar Robertsfors kommun (extern-länk)

Krisinformation.se om vårfloden (extern-länk)

DinSäkerhet.se – Skydda ditt hus mot översvämning (extern-länk)

Kom ihåg att vid en akut nödsituation ska ni ringa 112.

Senast uppdaterad: 8 maj 2018, 17:46:01

Påverkan på internetleverans i Granskär & Ulldalsviken 14 maj

Den 14 maj mellan 08:00-09:00 kommer Skellefteåkraft arbeta med mätarbyten i Granskär. Mätare kommer bytas i tekniknoden vilket kommer påverka internetleveransen i Granskär samt Ulldalsviken.

Senast uppdaterad: 8 maj 2018, 12:02:08

Påverkan av internetleverans 9 maj och 15 maj

Under vecka 19 och 20 kommer några aktiviteter runtom i kommunen kunna komma att påverka internetleveransen i vissa geografiska områden.

Den 9 maj mellan 13:00-15:00 kommer Skellefteåkraft stänga av strömmen i Norum vilket kommer påverka internetleveransen i Norum, Södra Norum, Brednoret samt Norra Sandåsen.

Den 15 maj mellan 08:00-12:00 kommer Robertsfors kommun själva genomföra kvalitetsförbättrande åtgärder i centrala Robertsfors vilket kommer påverka internetleveransen till Storgatan 33A, 35, 37 samt 39.

Senast uppdaterad: 7 maj 2018, 15:04:36

Tagga-VM

Tagga Fotbolls-VM på Biblioteken!

För många av oss är ju fotbolls-VM i Ryssland i sommar något att se fram emot och längta efter, kort sagt en höjdare. Det vill vi ta vara på, på biblioteken i Robertsfors kommun. Vi vill starta upp festen och hjälpa till att tagga igång! Från 24 april till 24 maj kommer vi att ha en i lästävling för unga och gamla i hela Robertsfors kommun vid namn ”TaggaVM”.   Läs mer…

Senast uppdaterad: 26 april 2018, 15:03:41

women-2300105_1280

Föreläsning om Demenssjukdomar och bemötande av personer med demenssjukdom

Välkommen till en föreläsning om ”Demenssjukdomar och bemötande av personer med demenssjukdom”
med Docent Ulf Isaksson. Läs mer…

Senast uppdaterad: 24 april 2018, 09:30:31