Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Eldningsförbudet hävs i Umeå, Vindeln och Robertsfors

Från fredag 3 juli klockan 14.00 hävs eldningsförbudet i Umeå, Vindelns och Robertsfors kommuner. På Holmön råder dock fortfarande eldningsförbud.

Läs mer…

Senast uppdaterad: 3 juli 2020, 15:19:47

Kopia avRobfors_logo_A_färg

Kommunfullmäktige 22 juni – Uppmaning till digital närvaro

Den 22 juni kommer Robertsfors Kommunfullmäktige ha sitt sammanträde 13.00 i Centrumhuset i vanlig ordning. På grund av den nuvarande Covid-19 situationen samt nationella förbud så vill Robertsfors kommun uppmana allmänheten att se på Kommunfullmäktige på distans istället för på plats. Det kommer vara möjligt att se på Kommunfullmäktige genom webbsändning (som ni kan nå genom hemsidan) samt kan ni nå ärendelista samt underlaget genom följande länk: Kommunfullmäktige-underlag (extern-länk).

Om en som invånare skulle vilja ställa några frågor till Kommunfullmäktige (i samband med ”Allmänhetens frågestund”) så är detta möjligt genom att skicka in frågorna innan sammanträdet per e-post till vår Kommunsekreterare: clarence [dot] coulton [at] robertsfors [dot] org.

Senast uppdaterad: 16 juni 2020, 12:03:41

31130962-grasbranning-pa-varen-2 webb

Risk för gräsbrand längs kusten

Fjolårsgräset har tinat fram och torkat upp på många håll och de närmaste dagarna råder det stor risk för gräsbrand. Det gäller framförallt längs kusten. Tänk på att vara försiktig om du ska grilla eller elda ris och kvistar. Läs mer…

Senast uppdaterad: 30 april 2020, 17:03:57

Tyck till om ny avfallsplan för Robertsfors kommun

Tillsammans har Robertsfors kommun och Umeåregionens kranskommuner tagit fram ett förslag till en ny avfallsplan ”Avfallsplan för Umeåregionen – resurshushållning för ett cirkulärt samhälle”, som ska börja gälla från och med 2021. Läs mer…

Senast uppdaterad: 29 april 2020, 14:15:48

Skärmklipp

Extra resurser efterlyses

Om Coronapandemin fortsätter kommer det att finnas ett stort behov av personal som kan rycka in med kort varsel. Med anledning av detta kommer Projektet TIR startar en två veckor lång introduktionsutbildning.

Syftet med utbildningsinsatsen är att förbereda personer för att kunna gå in som extra resurser om och när Covid-19 pandemin orsakar personalbrist inom vård, omsorg, städ och andra viktiga samhällsfunktioner. Utbildningen omfattar ämnen såsom hygien, smittskydd, sekretess, arbetsmetoder, städ, mm. Grundläggande kunskap som krävs för arbete inom vård och omsorg.

Utbildningen pågår under 10 dagar med start den 27/4

Kontakta TIR, Åsa Svanström asa [dot] svanstrom [at] robertsfors [dot] se

Affisch: (intern-nedladdningslänk)

 

Senast uppdaterad: 9 april 2020, 16:26:54

Kopia avRobfors_logo_A_färg

Kommunfullmäktige 20 april – Uppmaning till digital närvaro

Den 20 april kommer Robertsfors Kommunfullmäktige ha sitt sammanträde 13.00 i Centrumhuset i vanlig ordning. På grund av det nuvarande Covid-19 situation samt nationella förbud så vill Robertsfors kommun uppmana allmänheten att se på Kommunfullmäktige på distans istället för på plats. Det kommer vara möjligt att se på Kommunfullmäktige genom webbsändning (som ni kan nå genom hemsidan) samt kan ni nå ärendelista samt underlaget genom följande länk: Kommunfullmäktige-underlag (extern-länk).

Om en som invånare skulle vilja ställa några frågor till Kommunfullmäktige avseende Årsredovisningen (i samband med ”Allmänhetens frågestund”) så är detta möjligt genom att skicka in frågorna innan sammanträdet per e-post till vår Kommunsekreterare: clarence [dot] coulton [at] robertsfors [dot] org.

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 9 april 2020, 15:09:25

Vuxenutbildningen Lärcentrum övergår till Distans- och fjärrundervisning

Enligt beslut fattat av tf barn- och utbildningschef kommer vuxenutbildningen som finns på Lärcentrum i Robertsfors kommun att övergå till distans- och fjärrundervisning från och med torsdag 19 mars. Lärcentrum fortsätter att hålla öppet och vuxenstuderande är välkomna för möten med lärare och studie- och yrkesvägledare samt för tentamensskrivning, men ingen reguljär klassrumsundervisning kommer att bedrivas.

Vid frågor gällande gymnasieskolor i annan kommun hänvisas till respektive kommun eller huvudman för fristående skolor.

Övriga råd för att minska smittspridning gäller fortsatt. Håll er uppdaterade på krisinformation.se och folkhalsomyndigheten.se.

Se mer information angående Corona. 

Senast uppdaterad: 17 mars 2020, 17:33:10

Eldningsförbudet är upphävt

Från söndag 11 augusti klockan 09.00 hävs eldningsförbudet i Umeå, Vindelns och Robertsfors kommuner. Läs mer…

Senast uppdaterad: 11 augusti 2019, 09:25:01

Bevattningsförbud hävt

I samband med den förändrade vattensituationen har nu Robertsfors kommun hävt det tidigare bevattningsförbudet som började gälla i början av juli. Dock uppmanar vi även fortsättningsvis till en återhållsam bevattning.

Senast uppdaterad: 4 augusti 2019, 18:15:02

Ny sida för om eldningsförbud gäller eller ej

Umeåregionens brandförsvar har upprättat en ny permanent webbsida om eldningsförbud.  Där meddelas det om förbud råder eller inte och det gäller även Robertsfors kommun. För att få reda på om eldningsförbud råder kan ni hitta information dygnet runt på följande hemsida: (extern länk)

Om ni vill ha information och rådgivning om eldning  så kan ni nå Umeåregionens brandförsvar på
telefonnummer: 090-16 22 00 (kontorstid).

Brandriskprognosen som gäller är för Västerbotten och det är en generell svepning över länet.  För att se brandriskkartan kan man gå in på (extern-länk)

 

Senast uppdaterad: 3 juli 2019, 14:25:09