Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information
en karta med detaljplaner

Tyck till om detaljplan för Lillberget 1

Robertsfors kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Lillberget 1 i Robertsfors. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder, vårdbostäder och icke-störande verksamheter på fastigheten där Lillbergets förskola tidigare bedrev sin verksamhet.

Du som medborgare kan komma med synpunkter på förslaget. Du kan läsa mer samt ta del av förslaget på denna sida: Förslag till detaljplan för Lillberget 1 (intern länk)

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast den 19 april 2021.

Senast uppdaterad: 31 mars 2021, 08:45:45

Två kvinnor står i en glasdörröppning. Solen lyser upp den ena kvinnans ansikte. De ser glada och välkomnande ut.

Humlan – ett steg närmare vuxenlivet

På Inre Ringvägen i centrala Robertsfors ligger Humlan, Robertsfors kommuns verksamhet för barn i skolåldern som tillhör personkrets enligt LSS. På Humlan får barn och ungdomar avkoppling och rekreation, men får även träna sig i olika hushållssysslor som en förberedelse inför ett mer självständigt boende.

– Vi finns här för att hjälpa ungdomarna in i vuxenlivet. Här får de vara med och laga mat, städa, tvätta och få in rutiner för vardagen, berättar Sandra Söderström som är boendehandledare på Humlan.

Humlan kan till viss del liknas vid ett fritids för äldre barn, men där vissa barn även kan sova över och även vara på helger. Några kommer till Humlan några timmar efter skolan (så kallad korttidstillsyn) istället för att vara på ett ordinarie fritids eller vara ensamma hemma, medan andra bor på Humlan vissa helger eller veckodagar (korttidsvistelse). Utöver att träna färdigheter som behövs för att flytta till eget boende, fungerar Humlan även som ett miljöombyte och social träning för barnen men kan även vara en avlastning för föräldrarna.

– Alla barn och ungdomar har ett eget rum med toa och dusch och en back med sina egna saker och eventuellt sängkläder, berättar Sandras kollega Mona Forsberg och fortsätter:

– De som vistas här på helgen brukar få önska vad de vill göra och vilken mat vi ska äta, så att helgen känns rolig och lite speciell.

För att komma till Humlan behöver man ha ett beslut från kommunens LSS-handläggare om antingen korttidstillsyn eller kortidsvistelse. Barnen som vistas på Humlan kan ha en intellektuell funktionsvariation, autism eller annan funktionsnedsättning som innebär ett behov av extra hjälp och stöd.

Barn över 15 år kan själv ansöka om att få vistas på Humlan, men vanligast är att föräldrarna gör ansökan. Barnens åsikt och önskan är viktig under hela ansökningsprocessen och när de vistas på Humlan. Boendehandledarna arbetar i tätt samarbete med anhöriga, utifrån anpassade genomförandeplaner. Innehållet är individuellt anpassat med meningsfulla fritids- och sociala aktiviteter och aktiviteter som bygger upp självständigheten hos barnet och som ger en inre trygghet.

– Vi ser hur mycket barnen uppskattar den här verksamheten och det vi gör tillsammans med dem, det är därför jag älskar att jobba här, säger Sandra Söderström.

 

 

Humlan finns även på Instagram!: @humlanskorttids19

 

Trappuppgång med rund ledstång. På väggen texten Välkommen till Humlan samt två pappershumlor.  Allrum med grå soffa, öppenspis och tv och tv-bänk.

 

Senast uppdaterad: 19 mars 2021, 10:19:40

Robfors_logo_A_färg

Kommunfullmäktige 8 mars – Uppmaning till digital närvaro

Den 8 mars kommer Robertsfors Kommunfullmäktige ha sitt sammanträde 13.00, ännu en gång digitalt. På grund av den nuvarande Covid-19 situationen samt nationella riktlinjer vill Robertsfors kommun uppmana allmänheten att se på Kommunfullmäktige på distans istället för på plats. Det kommer vara möjligt att se på Kommunfullmäktige genom webbsändning (som ni kan nå genom hemsidan) samt kan ni nå ärendelista och underlaget genom följande länk: Kommunfullmäktige-underlag (extern-länk).

Om en som invånare skulle vilja ställa några frågor till Kommunfullmäktige (i samband med ”Allmänhetens frågestund”) så är detta möjligt genom att skicka in frågorna innan sammanträdet per e-post till vår Kommunsekreterare: clarence [dot] coulton [at] robertsfors [dot] org.

Senast uppdaterad: 1 mars 2021, 16:06:52

Grönsaker med fuktdroppar ligger i hög på en träbräda.

För nya verksamheter som hanterar livsmedel

Om du har börjat fundera på att odla, laga mat eller tillverka livsmedel för att sälja i sommar är det bra att kontakta kommunen redan nu.

Alla som planerar att hantera, bereda och sälja livsmedel behöver kontrollera om verksamheten ska registreras hos Samhällsbyggnadskontoret/Miljö innan ni startar. Om ni kontaktar oss kan vi bedöma om er verksamhet behöver anmälas samt var ni kan anmäla den.

En verksamhet som kräver registrering och som startar utan att anmälas kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift.

Behöver ni stöd och hjälp med att starta upp företaget så kan ni vända er till Näringslivskontoret. Frågor som rör livsmedel och anmälan av verksamhet hjälper miljöinspektörerna er gärna med.

Ni når oss via växeln 0934-140 00 eller via kommun [at] robertsfors [dot] se

 

Senast uppdaterad: 1 mars 2021, 10:13:51

Robertsfors kommunvapen svart fågel mot guldig bakgrund. Under texten RObertsfors kommun.

Kommunfullmäktige 14 december – Uppmaning till digital närvaro

Den 14 december kommer Robertsfors Kommunfullmäktige ha sitt sammanträde 13.00, denna gång digitalt. På grund av den nuvarande Covid-19 situationen samt nationella riktlinjer vill Robertsfors kommun uppmana allmänheten att se på Kommunfullmäktige på distans istället för på plats. Det kommer vara möjligt att se på Kommunfullmäktige genom webbsändning (som ni kan nå genom hemsidan) samt kan ni nå ärendelista ochunderlaget genom följande länk: Kommunfullmäktige-underlag (extern-länk).

Om en som invånare skulle vilja ställa några frågor till Kommunfullmäktige (i samband med ”Allmänhetens frågestund”) så är detta möjligt genom att skicka in frågorna innan sammanträdet per e-post till vår Kommunsekreterare: clarence [dot] coulton [at] robertsfors [dot] org.

Senast uppdaterad: 8 december 2020, 11:11:17

Robertsfors kommunvapen svart fågel mot guldig bakgrund. Under texten RObertsfors kommun.

Kommunfullmäktige 2 november – Uppmaning till digital närvaro

Den 2 november kommer Robertsfors Kommunfullmäktige ha sitt sammanträde 13.00 i Centrumhuset i vanlig ordning. På grund av den nuvarande Covid-19 situationen samt nationella riktlinjer vill Robertsfors kommun uppmana allmänheten att se på Kommunfullmäktige på distans istället för på plats. Det kommer vara möjligt att se på Kommunfullmäktige genom webbsändning (som ni kan nå genom hemsidan) samt kan ni nå ärendelista samt underlaget genom följande länk: Kommunfullmäktige-underlag (extern-länk).

Om en som invånare skulle vilja ställa några frågor till Kommunfullmäktige (i samband med ”Allmänhetens frågestund”) så är detta möjligt genom att skicka in frågorna innan sammanträdet per e-post till vår Kommunsekreterare: clarence [dot] coulton [at] robertsfors [dot] org.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2020, 15:40:42

Handslag med plasthandskar på. Svart bakgrund.

Håll i och håll ut

Robertsfors kommun följer utvecklingen av covid-19 i Västerbotten och i Sverige. Genom samverkan med Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, övriga kommuner samt andra aktörer länet uppdateras kommunen om läget och gemensamma kommunikationsinsatser för att bromsa smittan.

• Det råder allmän smittspridning i hela Västerbotten. Det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet.

• Provtagning och smittspårning är ett led i arbetet att minska spridningen av covid-19. Möjlighet till egenprov-tagning finns för invånarna i Västerbotten. Testa dig, även om du bara har milda symptom.

• Det råder besöksförbud på äldreboenden till och med 31 augusti.

• Res kollektivt bara om du måste – gör plats för dem som har kollektivtrafik som enda alternativ.

Tillsammans bromsar vi smittan!

Senast uppdaterad: 19 augusti 2020, 15:30:16

Två handflator med spretande fingrar ovanför ett handfat. Texten Nu är händerna rena.

Har du tvättat händerna?

Många går snart tillbaka till arbetet efter välbehövlig semester och om några veckor drar skolorna igång igen. För att undvika en andra våg av smittspridning av covid-19 gäller samma råd som tidigare: – Stanna hemma om du känner dig sjuk – Håll avstånd till andra – Tvätta händerna ofta och noga Just den där sista punkten kan vi nog alla bli bättre på. Lär även barnen att handtvätten får ta lite mer tid. På så sätt minskas risken för såväl magsjuka som influensor. En film på hur man tvättar händerna ”rätt” kan du se här: Tvätta händerna och minska risken att bli sjuk. (extern länk)

Senast uppdaterad: 29 juli 2020, 10:12:12

Provrör med texten Covid-19

Länk till Region Västerbottens coronarapportering

På länken nedan kan man följa Region Västerbottens coronarapportering. Där kan man se att antalet bekräftade fall av covid-19 i länet har ökat markant den senaste tiden. Siffrorna förklaras av att fler lindriga fall upptäcks tack vare egenprovtagning för allmänheten. Det är ingen ökad belastning inom sjukvården. Tillsammans får vi hjälpas åt så att det inför hösten förblir så.
* Håll avstånd
* Tvätta händerna noggrant
* Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom
* Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser där människor samlas och att du begränsar dina fysiska kontakter.
Tillsammans bromsar vi smittan!
Region Västerbottens coronarapportering

Senast uppdaterad: 21 juli 2020, 15:42:24

Eldningsförbudet hävs i Umeå, Vindeln och Robertsfors

Från fredag 3 juli klockan 14.00 hävs eldningsförbudet i Umeå, Vindelns och Robertsfors kommuner. På Holmön råder dock fortfarande eldningsförbud.

Läs mer…

Senast uppdaterad: 3 juli 2020, 15:19:47