Vattenföreningar

Vattenföreningar som är anslutna med eget ledningsnät via mätpunkt debiteras en lägre avgift jämfört med vad motsvarande fastighetstyp inom det kommunala ledningsnätet betalar eftersom de har investerings- och underhållskostnader för sitt eget ledningsnät.

Fasta avgift vattenförening:

Grundavgift 990 kr

Förbrukning per kubikmeter:

Vatten 12,25 kr/m3

Exempel på avgiften för vattenförening

En vattenförening med 20 medlemmar och en vattenförbrukning på 600m3, betalar enligt nedan (inkl. moms).

Rörlig avgift

600 m3 x 12,25 kr: 7 350 kr

Fast avgift

20 x 990 kr: 19 800 kr
Total kostnad: 27 150 kr

Kontaktperson

GVA-ingenjör

Johan Hedlund

Telefon: 0934-141 27

johan.hedlund@robertsfors.se

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

Telefon: 0934-141 08

egs@robertsfors.se