Särskilda serviceåtaganden

Vid åtgärder på fastighetsägarens begäran eller att vattentillförseln avstängts eller reducerats eller att annan åtgärd utförts av kommunen debiteras följande avgifter, inkl. moms.

Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare 600 kr
Montering eller demontering av strypbricka 600 kr
Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel 600 kr
Byte av skadad eller sönderfrusen vattenmätare, (inkl. mätare) 1 500 kr
Länsning vattenmätarbrunn 750 kr
Oberoende undersökning av vattenmätare, (inkl. nedtagning och uppsättning) 2 000 kr
Ej tillträde till vattenmätare 600 kr
Fritt att ta betalt för övriga tjänster särtaxa

Kontaktperson

GVA-ingenjör

Johan Hedlund

Telefon: 0934-141 27

johan.hedlund@robertsfors.se

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

Telefon: 0934-141 08

egs@robertsfors.se