Obebyggd fastighet

För obebyggd fastighet, tomtmark betalas en reducerad grundavgift med hänsyn till fastighetens nytta av att kunna ansluta sig till det kommunala ledningsnätet.

Fast avgift obebyggd fastighet:

Grundavgift 810 kr

Kontaktperson

GVA-ingenjör

Johan Hedlund

Telefon: 0934-141 27

johan.hedlund@robertsfors.se

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

Telefon: 0934-141 08

egs@robertsfors.se