Annan fastighet / Industrifastighet

Fastigheter som i detaljplan är klassad som industrimark och fastighetens areal överstiger 8 000 m2. För dessa fastigheter debiteras en fast avgift per år och en rörlig avgift baserad på förbrukning. Den fasta avgiften består av två delar, en grundavgift och en lägenhetsavgift som är baserad på byggnadens area. Varje påbörjad 150 m2 ses som en lägenhet, du debiteras för maximalt 15 lägenheter oavsett hur stor byggnaden är.

Fast avgift, Vatten och Avlopp

Grundavgift 2 025 kr
Avgift per lägenhet, max 15 lägenheter 1 115 kr

Förbrukning per kubikmeter

Vatten och Avlopp 19,50 kr/m3
Endast Vatten 12,25 kr/m3

Exempel på avgiften för annan fastighet/industrifastighet

Annan fastighet med en byggnads area på 6 000 m2 ansluten till både vatten och avlopp med en förbrukning på 1 500m3, betalar enligt nedan (inkl. moms).

Rörlig avgift

1 500 m3 x 19,5 kr: 29 250 kr

Fast avgift

Grundavgift: 2 025 kr
Lägenhetsavgift, max 15 lgh: 16 725 kr
Total kostnad per år inkl. moms: 48 000 kr

Kontaktperson

GVA-ingenjör

Johan Hedlund

Telefon: 0934-141 27

johan.hedlund@robertsfors.se

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

Telefon: 0934-141 08

egs@robertsfors.se