Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Installation av cistern

Den som avser att installera en cistern är i de flesta fall skyldig att informera Samhällsbyggnadskontoret/Miljö om detta. Informationen ska vara skriftlig och lämnas in i god tid (4veckor) innan installationen av cisternen påbörjas.

Informationsplikten gäller:

Du ska informera Miljö-och hälsoskydd skriftligen senast fyra veckor innan du påbörjar installationen av en cistern. Använd den blankett som finns på Umeå kommuns webbplats. Du ska informera Miljö-och hälsoskydd oavsett om cisternen är ny eller gammal när den anskaffas. Det gäller även när en cistern byts ut mot en annan. Observera att det i en föreskrift för ett vattenskyddsområde kan finnas särskilda regleringar såsom förbud eller ytterligare krav.

  • Installation av cistern med tillhörande rörledningar som läggs i eller ovan mark och som rymmer mer än 1 m3
  • All hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde.

Anmälan skickas till:

Samhällsbyggnadskontoret/miljö, Robertsfors kommun, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

Telefon: 0934-140 22

sijn@robertsfors.se

Miljöinspektör

Lina Åberg

Telefon: 0934-141 17

lina.aberg@robertsfors.se