Installation av cistern

Den som avser att installera en cistern är i de flesta fall skyldig att informera Samhällsbyggnadskontoret/Miljö om detta. Informationen ska vara skriftlig och lämnas in i god tid (6 veckor) innan installationen av cisternen påbörjas.

Informationsplikten gäller:

  • Installation av cistern med tillhörande rörledningar som läggs i mark och som rymmer mer än 1 m3.
  • Installation av cistern med eller utan tillhörande rörledningar ovan mark och vars volym är större än 1 m3 men högst 10 m3.
  • All hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.
  • Cisterner inomhus där någon sida inte är inspekterbar (mindre än 0,1 m över golv eller mindre än 0,2 m från vägg) eller där ledningar är ingjutna i golvet. För sådana cisterner gäller att de i detta sammanhang betraktas som cisterner i mark.

Cisterner inomhus där att alla sidor är inspekterbara och där ledningarna ligger fritt kontrollerbara (d.v.s. inte ingjutna i t.ex. golvet) omfattas inte av informationsplikten. Cisterner och rörledningar ska alltid vara certifierade och de flesta cisterner ska dessutom genomgå en installationskontroll utförd av ett ackrediterat kontrollföretag.

Anmälan skickas till:

Samhällsbyggnadskontoret/miljö, Robertsfors kommun, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

Telefon: 0934-140 22

Mobil: 070-582 85 74

sijn@robertsfors.se