Återkommande kontroll av cisterner

För att undvika utsläpp av föroreningar från cistern till mark och vatten finns regler om återkommande kontroll. Kraven på kontrollen gäller alla cisterner som rymmer mer än en kubikmeter, vare sig de är nergrävda i mark, står inomhus i en källare eller är uppställda utomhus.  Om den återkommande kontrollen missas kan ni riskera vitesföreläggande, förbud eller miljösanktionsavgift. Kontakta snarast ackrediterat kontrollorgan och beställ kontroll om detta inte är gjort!

Intervall för återkommande kontroll/besiktning

Kontrollintervall K- eller skyddad S-cistern S-cistern
Utanför vattenskyddsområde 12 år 6 år
Inom vattenskyddsområde med sekundärskydd 12 år 6 år
Inom vattenskyddsområde utan sekundärskydd 6 år 3 år

”K-cisterner” och ”skyddade S-cisterner” har god korrosionsbeständighet, till skillnad mot ”S-cisterner”. Sekundärskydd kan vara t ex invallning eller dubbelmantling.

Kontrollrapport

Företaget som utför besiktningen ska lämna en kontrollrapport till ägaren av cisternen alternativt till fastighetsägaren om det är en hyrcistern. Kontrollrapporten ska sparas och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten vid begäran.

Godkända besiktningsfirmor

För att utföra besiktningar av cisterner krävs att företaget är ackrediterat (godkänt) av Swedac. Aktuell förteckning över ackrediterade företag finns hos SWEDAC (www.swedac.se eller tfn 0771-99 09 00).

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

Telefon: 0934-140 22

Mobil: 070-582 85 74

sijn@robertsfors.se