Cisterner

Oljeutsläpp kan döda djur och växter om det sker till mark och vatten. Utsläpp från läckande cisterner av olja, diesel eller andra brandfarliga vätskor kan skada grundvatten och vattentäkter åratal framöver.

Information till cisterninnehavare 

Oavsett om du har en mindre villatank för olja eller en större cistern för diesel på din gård, är det du cisternägare, som är ansvarig för lagring och hantering av olja och andra brandfarliga vätskor. Du måste känna till vilka bestämmelser som gäller på området och lagra och hantera brandfarliga vätskor på rätt sätt. Om en olyckshändelse skulle ske och det visar sig att du inte följt reglerna, kan det uppstå problem med ersättning från försäkringsbolaget.

Förvaringstankar för brandfarliga vätskor, cisterner, blir med tiden utsatta för allehanda angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i olja eller bensin. Det är svårt för dig själv att se exakt i vilken kondition en cistern är. Mindre läckage kan vara svårt att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong. Om ett större läckage skulle ske kan skadorna vara svåra att åtgärda och medföra stora saneringskostnader.

Miljöbalkens bestämmelser ligger till grund för vilka skyddsåtgärder som behövs. Var och en som förvarar en kemisk produkt är skyldig att följa gällande regler och ansvarar för att bedöma och tillse att tillräckliga skyddsåtgärder är ordnade. Vid ett utsläpp riskerar annars den ansvarige att dömas för miljöbrott.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

Telefon: 0934-140 22

Mobil: 070-582 85 74

sijn@robertsfors.se