Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Kompostering

Vid kompostering bryter mikroorganismer ned organiskt material till jord och är på det sättet naturens eget sätt att återvinna avfall.

Kompostera matavfall

Om du vill kompostera matavfall, ska du först lämna en skriftlig anmälan till samhällsbyggnadskontoret/miljö.

Den som anmält kompostering är skyldig att ta hand om kompostjorden samt att se till att behållaren placeras, underhålls och sköts så att inga olägenheter inte uppstår. Kompostbehållaren ska ha tillräcklig volym samt vara skadedjurssäker.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

Telefon: 0934-140 22

sijn@robertsfors.se

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

Telefon: 0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se