Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Miljö

Samhällsbyggnadskontoret/ miljö:s uppgift är att bedriva tillsyn över miljöfarliga verksamheter i Robertsfors kommun. I tillsynen ingår att se till att verksamheter i kommunen efterlever de miljökrav som anges i lagar, förordningar och föreskrifter. Miljöskydd handlägger anmälningar och miljörapporter..

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

Telefon: 0934-140 22

sijn@robertsfors.se

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

Telefon: 0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se