Miljö

Samhällsbyggnadskontorets arbete innebär bland annat tillsyn enligt miljöbalken av miljöfarliga verksamheter.

Regler för miljöfarliga verksamheter, cisterner och kemikalier är en del av den information du kan hitta på dessa sidor.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sara Svensson

Telefon: 0934-141 17

sara.svensson@robertsfors.se

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

Telefon: 0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

Telefon: 0934-140 22

Mobil: 070-582 85 74

sijn@robertsfors.se

Senast uppdaterad: 21 augusti 2017, 09:00:28