Miljö

Samhällsbyggnadskontorets arbete innebär bland annat tillsyn enligt miljöbalken av miljöfarliga verksamheter.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

Telefon: 0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

Telefon: 0934-140 22

Mobil: 070-582 85 74

sijn@robertsfors.se

Miljöinspektör

Elin Sundqvist

Telefon: 0934-141 18

elin.sundqvist@robertsfors.se