Miljö

Samhällsbyggnadskontorets arbete innebär bland annat tillsyn enligt miljöbalken av miljöfarliga verksamheter.

Regler för miljöfarliga verksamheter, cisterner och kemikalier är en del av den information du kan hitta på dessa sidor.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sara Svensson

Telefon: 0934-141 17

Mobil: 070-21 92 140

sara.svensson@robertsfors.se

Miljöinspektör, kollektivtrafik och skolskjutsar

Malin Edin

Telefon: 0934-141 09

Mobil: 070-686 41 09

malin.edin@robertsfors.se

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

Telefon: 0934-140 22

Mobil: 070-582 85 74

sijn@robertsfors.se

Senast uppdaterad: 8 november 2016, 10:30:13