Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Taxa och riskklassning

Taxa för Robertsfors kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2012. I ärenden som rör godkännanden och registreringar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Ulrika Lindström

Telefon: 0934-141 01

Mobil: 070-270 97 40

ullm@robertsfors.se