Energi- och klimatrådgivning

Energirådgivningen är en kostnadsfri tjänst från kommunen. Genom rådgivningen kan du få svar på dina frågor kring exempelvis energisparande, energieffektivisering, val av värmesystem med mera. Du kan också få upplysningar om olika produkter inom energiområdet.

Rådgivning

Energi- och klimatrådgivning (EKR) riktar sig till allmänheten, föreningar och små och medelstora företag.
Verksamheten finansieras med medel från energimyndigheten. För 2017 har det skett en väsentlig minskning av anslagen till denna verksamhet i mindre kommuner, inkl Robertsfors kommun.

Det innebär att EKR verksamheten måste prioritera hårt. Ungefär halva anslaget avsätts till rådgivning per telefon och e-post, inklusive administrativa och nätverkande uppgifter.  Resterande medel används till ett antal uppdrag som ingår i åtagandet gentemot energimyndigheten. I det prioriteras några besök på företag samordnat med uppdrag inom energieffektivisering via länsstyrelsen, energi- och miljötillsyn, inom EPBDII (energiprestanda direktiv), deltagande i ett nationellt insatsprojekt, samt någon insats till föreningar.

Uppdrag inom rådgivning utförs i mån av tillgängliga medel.

Vi finns på Facebook

På våran Facebook-sida finner ni aktuell information, Energi- och klimatrådgivning Robertsfors kommun (extern-länk).

Kontaktperson

Energi- och klimatrådgivare

Marcel Berkelder

Mobil: 070-606 33 06

marcel@exergi.net

Relaterade länkar: