Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Energideklarationer

En energideklaration är en energibesiktning av en byggnad. Energideklarationen görs av fastighetsägaren och en energiexpert från ett ackrediterat företag. Energianvändning och inomhusmiljö redovisas i energideklarationen och den ger förslag på lönsamma åtgärder som kan minska energikostnaderna. Den ska upprättas av en energiexpert och är giltig i 10 år.

Vilka byggnader ska energideklareras?

Alla småhus som hyrs ut eller säljs ska ha en energideklaration.

Byggnader som har en uppvärmd golvarea på minst 500 kvadratmeter som ofta besöks av allmänheten ska alltid ha en energideklaration. Exempel på specialbyggnader är simhallar, skolor, och vårdbyggnader.

Det ska alltid finnas en energideklaration för flerbostadshus med hyres- eller bostadsrätter. Samma gäller för övriga byggnader med nyttjanderätt. Exempel på sådana är en- och tvåbostadshus som är hyres- eller bostadsrätt, samt lokaler som hyrs ut till exempelvis kontor, butiker och restauranger.

För mer information om energideklarationer: Gå till Boverkets hemsida.

Relaterade länkar:

Kontaktperson

Energi- och klimatrådgivare

Marcel Berkelder

Mobil: 070-606 33 06

marcel@exergi.net