Plan- och bygglagen

Den 2 maj 2011 (2010:900) kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som söker lov eller gör en anmälan.

Det finns fyra viktiga nyheter som påverkar bygglovsprocessen.

  • I bygglovet prövas att byggnaden är tillgänglig.
  • Den kontrollansvarige ska alltid vara certifierad.
  • Kommunen måste ge ett startbesked innan du får påbörja bygget.
  • Det krävs ett slutbesked innan du får använda byggnaden.

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

Telefon: 0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se