Antagen: Hertsånger 2:5

Robertsfors kommun har antagit en detaljplan för del av fastigheten Hertsånger 2:5.

Detaljplanen syftar till att, inom ett fastställt LIS-område, tillskapa tomter för bostadsbebyggelse. Tillkommande bebyggelse består av friliggande bostadshus med erforderliga komplementbyggnader.

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

Telefon: 0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se