Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Avgifter

Samhällsbyggnadskontoret tar ut avgifter för handläggning av bygglov, anmälningar, detaljplaner m.m. Det är kommunfullmäktige som fastställer vilka taxor som ska gälla.

För de flesta ärenden som kräver bygglov är avgiften beroende av storleken på det som byggs. Storleken på åtgärden, prisbasbelopp och hur komplex handläggningen förväntas vara kan nämnas som några faktorer. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret för mer information.

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

Telefon: 0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se

Byggnadsinspektör

Jennifer Svanberg Hanssen

Telefon: 0934-141 05

jennifer.svanberg.hanssen@robertsfors.se