Kostnad

Samhällsbyggnadskontoret tar ut avgifter för handläggning av bygglov, anmälningar, detaljplaner m.m. Det är kommunfullmäktige som fastställer vilka taxor som ska gälla.

För de flesta ärenden som kräver bygglov är avgiften beroende av storleken på det som byggs. Storleken på åtgärden, prisbasbelopp och hur komplex handläggningen förväntas vara kan nämnas som några faktorer. Aktuell bygglovtaxa kan du ladda hem här, bygglovtaxa (pdf-dokument).

Dokument:

Senast uppdaterad: 11 juni 2014, 10:44:08