Avgifter

Samhällsbyggnadskontoret tar ut avgifter för handläggning av bygglov, anmälningar, detaljplaner m.m. Det är kommunfullmäktige som fastställer vilka taxor som ska gälla.

För de flesta ärenden som kräver bygglov är avgiften beroende av storleken på det som byggs. Storleken på åtgärden, prisbasbelopp och hur komplex handläggningen förväntas vara kan nämnas som några faktorer. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret för mer information.

Kontaktperson

Har du frågor om avgifter?

Administratör

Harrieth Lindberg

Telefon: 0934-141 02

harrieth.lindberg@robertsfors.se