Bygglovsarkiv

Kommunen har ett bygglovsarkiv där bygglov, detaljplaner och liknande handlingar finns förvarade. Allmänheten kan begära ut handlingar från arkivet. I vissa fall innebär detta en kostnad, om det är fråga om större kartor eller ritningar samt om antalet kopior överstiger 10 st.

För mer information om bygglovsarkivet, besök sidan fastighetsinformation.

Kontaktperson

Administratör

Harrieth Lindberg

Telefon: 0934-141 02

harrieth.lindberg@robertsfors.se