Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Bygglovsarkiv

Kommunen har ett bygglovsarkiv där bygglov, detaljplaner och liknande handlingar finns förvarade. Allmänheten kan begära ut handlingar från arkivet. I vissa fall innebär detta en kostnad, om det är fråga om större kartor eller ritningar samt om antalet kopior överstiger 10 st.

För mer information om bygglovsarkivet, besök sidan fastighetsinformation.

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Jennifer Svanberg Hanssen

Telefon: 0934-141 05

jennifer.svanberg.hanssen@robertsfors.se

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

Telefon: 0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se