Lediga tomter

I Robertsfors finns det mesta. Vi har sju mil kust, många sjöar och åar som bidrar till trivsel och ett aktivt friluftsliv. Att bo i Robertsfors kommun innebär att ha nära till det mesta. Det gäller barnomsorg, skola, äldreomsorg och övrig service. Robertsfors kommun har också under många år varit en av Sveriges tryggaste kommuner att bo och leva i. Letar du efter en plats att bygga ditt nya drömboende på? Ta kontakt med oss och bygg nytt i Robertsfors kommun!

Nybyggnadsbidrag

Vi vill stimulera nyproduktion av egnahem för permanentboende i kommunen, därför erbjuder vi vissa stöd till de som bygger nytt. Byggherren kan vara både privatperson eller entreprenör. De bidrag som ges förutsätter att det handlar om en- och tvåbostadshus för permanentboende.

Tomter för 1 krona!

Kommunen erbjuder tomter för 1 krona till dig som vill bygga en villa. Erbjudandet gäller kommunens byggklara tomter som finns i Robertsfors, Ånäset, Bygdeå, Flarken, Åkullsjön, Överklinten och Sikeå.

Befrielse från bygglovsavgift

Byggherren befrias från bygglovsavgiften för en- eller tvåbostadshus med komplementbyggnader vid en ansökan per fastighet. Efter att bygglov beviljats debiteras eventuella kompletteringar och förändringar enligt gällande taxa.

Allmänt nybyggnadsbidrag

Inom 12 månader från det att slutbeskedet givits måste det finnas någon folkbokförd på fastigheten. Efter en folkbokföringsperiod på 12 månader kan fastighetsägaren ansöka om ett allmänt nybyggnadsbidrag på 60 000 kr, som ska bidra till uppkomna kostnader i samband med nybyggnationen såsom exempelvis anslutningsavgifter.

För vilka bidrag som är aktuella för bygglovsansökningar inkomna innan 2018-01-01 – kontakta kommunen.

Kontaktperson

Bostadsstrateg

Ann Lindberg

Telefon: 0934-141 11

anlg@robertsfors.se