Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Ventilation

En väl fungerande ventilation är en förutsättning för ett bra inomhusklimat som resulterar i att du trivs och mår bra i ditt hem. Bra inomhusklimat ger friskare människor samt god drift- och energiekonomi. Ventilationen ser till att frisk luft tar sig in och att den använda luften sugs ut. Det är därför viktigt att den är rätt inställd och underhållen.

I nästan alla byggnader måste man göra en funktionskontroll av ventilationen minst en gång, men ofta återkommande. Kontrollen kallas OVK, vilket står för ”obligatorisk ventilationskontroll”. OVK är reglerat i Plan- och bygglagen. Man måste vara certifierad funktionskontrollant för att få utföra en OVK. Syftet med obligatoriska ventilationskontroller är att undersöka så att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande.

Ett bra ventilationssystem innebär en förbättrad inomhusmiljö och mindre risk för hälsoproblem kopplade till dålig luft inomhus. Om du har ett en- eller tvåfamiljshus räcker det att göra en OVK när huset är nybyggt, eller när du installerat ett nytt ventilationssystem. För alla andra byggnader måste man göra OVK regelbundet, med mellan 3 och 6 års mellanrum. Hur ofta du måste göra en OVK beror på vilken typ av byggnad det handlar om och vilket ventilationssystem som finns i byggnaden. Läs mer om vilka intervaller som gäller för olika byggnader och ventilationssystem i Boverkets broschyr Krav på funktionskontroll av ventilationssystem.