Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Störande lukter

Matos, röklukt och avfall är exempel på lukter som ibland tar sig in i bostäder från grannar, restauranger, tvättstugor, soprum och trapphus. Lukterna kan ta sig in i bostaden via bland annat ventilationssystemet, brevinkastet, bjälklaget och uteluftventilerna. För att förebygga problem med lukter ska du hålla tilluftsventilerna i din bostad öppna. Dina fönster ska däremot vara stängda när du lagar mat eftersom dina grannar annars kan störas av matoset. En väl fungerande ventilation är av största betydelse för att hålla undan oönskade lukter utifrån.

Vanliga orsaker till luktproblem kan vara stängda friskluftsventiler, otäta ventilationskanaler, otätheter i huset, fukt- och mögelskador eller uttorkat vattenlås. Om du bor i ett i flerfamiljshus och anser att du ofta eller under längre tid störs av lukter i din bostad ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren för att få hjälp. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att de boende inte utsätts för luktstörning som kan orsaka olägenhet för människors hälsa. Om lukterna orsakas av någon verksamhet som till exempel en restaurang bör du i första hand kontakta verksamheten och påtala problemen. Får du inte hjälp kan du vända dig till miljökontoret.