Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Boendemiljö

Vi vistas inomhus upp till 90 % av vår tid. Därför är det viktigt att luftkvaliteten är bra, och att vi slipper störande ljud och dålig lukt. Trots att våra bostäder idag håller hög standard så har hälsoproblem relaterade till inomhusmiljön blivit allt vanligare. Allergiker, barn och äldre personer är särskilt utsatta. Inomhusmiljön hemma i din bostad kan kännas dålig av olika anledningar, som till exempel otillräcklig ventilation, eller förekomst av fukt och mögel. På den här sidan kan du läsa mer om hur kommunen kan hjälpa dig som upplever dålig boendemiljö.