Sophämtning

Tänk på att ha 1 m fri yta kring sopkärlet 190 liter, 50 cm för kärlet 370 liter samt 30 cm för kärlet 660 liter för att av fordonslyftarna ska kunna ta tag i kärlet. Locköppning ska vara vänd mot vägen.

Kärlen skall ställas ut kvällen före tömningsdag, tömning sker mellan 06:00-22:00.

Är inte kärlen tömda?  Något kan ha inträffat så att turen blivit försenad, låt kärlet stå kvar tills felet är åtgärdat.

Vi har uppgraderat vårt renhållningssystem och körturer. OMÄRKTA KÄRL kommer ej att tömmas, saknas vit etikett, i bakkant på vänster sida skall Ni meddela oss.

Fritidsabonnemang töms perioden 15 maj – 15 oktober.

Har du frågor kan du kontakta kommunens samhällsbyggnadskontor.

Kontaktperson

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

Telefon: 0934-141 08

egs@robertsfors.se

GVA-ingenjör

Johan Hedlund

Telefon: 0934-141 27

johan.hedlund@robertsfors.se