Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Matavfall

 

För att bidra till att matavfall bättre tas om hand som en resurs har regeringen beslutat att alla kommuner ska erbjuda system för separat insamling av hushållens matavfall senast år 2021. Under början av 2020 börjar vi omställningen i Robertsfors kommun.

Nu tar vi hand om jorden!

Matavfallet ger oss biogas som bränsle och biogödsel som återför viktig näring till vår åkermark – helt naturligt. Allt du behöver göra är att lägga ditt matavfall i en separat påse och lämna i rätt sopkärl.

Under början av 2020 börjar vi omställningen i Robertsfors kommun och en ny brun tunnan kommer att levereras ut till samtliga hushåll. Det här är en omställningen som görs i samverkan med övriga kommunerna i Umeåregionen.

Matavfallet kommer att hämtas med samma sopbil som tidigare, men kommer att läggs i ett särskilt fack, för att sedan i Skellefteå rötas ner till biogas.

Matavfallet innehåller energi som kan tas omhand genom rötning och bland annat bli till biogas som kan användas i exempelvis fordon. I processen bildas även ett näringsrikt biogödsel som kan användas vid odling. Om du sorterar ut matavfallet bidrar du till att förbättra miljön och ett hållbart kretslopp.

Ungefär 40 % av det som slängs i påsen idag består av matavfall, när du sorterat ut matavfall och lämnat alla förpackningar och tidningar till återvinningsstationen återstår endast en mindre del brännbart hushållsavfall

I det bruna kärlet ska du endast slänga matavfall. Matavfall kan man säga är sådant som blir över när du lagar mat eller har ätit. Nedan följer några exempel på vad du kan kasta i matavfallskärlet:

 • Matrester (tillagade och råa)
 • Bröd av alla sorter
 • Frukt och grönsaker
 • Kaffesump och kaffefilter
 • Te-sump och tepåsar
 • Ris, mjöl och pasta
 • Ägg och äggskal
 • Skal från skaldjur
 • Ben och rester från kött
 • Fisk och fågel
 • Popcorn, godis och choklad
 • Hushållspapper
 • Blommor och blad (dock inte jord)

På följande ställen inom kommunen:
Berthas Bod, Brogatan 6 Ånäset
Kommunkontoret Storgatan13 Robertsfors ( Låda vid ingången)
Järnaffärn, Idrottsvägen 2 , Robertsfors
Fagerliden ÅVC, Fagerliden 1, Robertsfors
ÅVS, Bygdeå Stenmyrvägen, Bygdeå
Norum, vid nedfart till Södra Norum (en märkt låda vid uppställningsplats för sopkärl) en markering finns in på den vägen.

Från och med den 1 mars 2020 får man enbart slänga restavfall i det gröna kärlet. Restavfall är det som blir över när man har sorterat ut sitt matavfall.

Exempel på restavfall är:

 • Träbestick
 • Mindre textilier, kläder, trasor
 • Kattsand
 • Servetter med tryck
 • Dammsugarpåsar
 • Post-it-lappar
 • Blöjor
 • Bindor och tamponger
 • Diskborstar och disktrasor
 • Plastleksaker
 • Kuvert

Man få alltså inte slänga någon mat i det gröna kärlet. Men, man får inte heller slänga exempelvis glas, metall, elektronik eller farligt avfall i det gröna kärlet. Om chauffören upptäcker det i kärlet så kommer den inte att bli tömd.

Inte heller förpackningar eller tidningar ska slängas i det gröna kärlet utan det åker man och slänger på återvinningsstationen.

Insamlingen går till så att hushållet sorterar ut sitt matavfall i en särskild papperspåse som kommer att levereras med den brunna tunnan. Papperspåsen är är gjord av förnyelsebar råvara som kan gå med i behandlingsprocessen. När papperspåsen är lagom full läggs den i den bruna tunnan.

På tömningsdagen ställer du de båda tunnorna, grön och brun, bredvid varandra och sedan töms de samtidigt med en tvåfacksbil. Tömning sker som vanligt varannan vecka.

Matavfallet transporteras sedan till en biogasanläggning där det röts ner och blir till biogas eller biogödsel,

Ja, du kan vägra den bruna tunnan men alla hushåll ska sortera ut sitt matavfall senast 2021. Det innebär isåfall att du måste hemkompostera istället. Du måste då anmäla kompostering av hushållsavfall till miljökontoret. Anmälan gör du enklast genom våran E-tjänst Anmälan kompostering av organiskt avfall.

Kommunfullmäktige beslutade om taxan, vid årsskiftet 2019-2020. Taxan hittar du på kommunens hemsida under ”Avgifter, regler och abonnemang.” Klicka här för att öppna taxan som PDF.

Taxan är viktbaserad, då en viktbaserad taxa är mer rättvis där du betalar för det avfall du slänger. Genom att sortera noggrant kan du påverka dina kostnader för avfall.

Taxan är baserad på självkostnadsprincipen vilket betyder att utgifterna som uppkommer vid avfallshantering ska täckas upp av avgifterna. I den rörliga avgiften ingår hyran av kärlet, papperspåsar för matavfall, transportering av avfallet och behandlingskostnad för avfallet. I grundavgiften ingår kostnaden kring våra återvinningscentraler samt administration och information.

Matavfallet kan komma att lukta, särskilt i värmen. För att minska lukten se till att hålla kärlet rent, förslut påsarna ordentligt och om möjligt ställ gärna tunnan i skugga under sommartid.

Starkt luktande matavfall, som räk – och kräftskal, kan slås in i tidnings- eller hushållspapper innan det läggs i papperspåsen. Du kan också frysa ner räk- och kräftskal tills det är dags för sophämtning.

Vid växlande temperaturer finns det risk att det blöta matavfallet fryser och fastnar i tunnan och i de andra
påsarna. Var noga med att avfallet ska rinna av i slasken innan det läggs i påsen. Ett tips kan vara att krama ur matavfallet med hjälp av en slaskskrapa som också kommer att levereras med din tunna.

Under vinterhalvåret kan påsen gärna stå utomhus ett tag och frysa till innan den läggs i den bruna tunnan. Före tömning kan det vara bra att lösgöra påsarna genom att exempelvis skaka till tunnan.

Du kan också få problem med flugor om du har öppna papperspåsar i tunnan. Tänkt därför på att inte fyll påsarna för mycket, se till att du kan stänga dem ordentligt. Ett tips kan vara att smörja lite ättika runt kanterna i den bruna tunnan. Det tar bort dåligt lukt och håller flugorna borta. Alternativt kan du strö lite trädgårdskalk runt kanterna. Flugorna trivs inte i varken sur eller basisk miljö.

Kontaktperson

Avfall
Robertsfors kommun
0934-14000
avfall@robertsfors.se