Taxa slam

Brunn 0-4 m3   1 100 kr
Brunn 4-9 m3 1 500 kr
Brunn > 9 m3 2 100 kr
Fosforfilter 3 000 kr
Framkörningsavgift, tömning ej skett pga ex nekad tömning, ej framkomlighet 570 kr
Tillägg tungt lock & slang
Tungt lock > 20 kg   400 kr
Slang 21-35 meter   150 kr
Slang 36-50 meter   225 kr
Slang >51 meter   600 kr
 Tilläggsavgift Budning
Beställning senast kl 14:00
Budning inom 8 dygn   500 kr
Budning inom 1 dygn   750 kr
Budning akut vardag 1 250 kr
Budning akut helgdag 2 500 kr
Tidsbokat deltagande vid tömning 200 kr
Framkörningsavgift vid ej utfört arbete, p.g.a nekad tömning, ej framkomlighet 700 kr
Latrintunna (inlämning reningsverk Bygdeå, Robertsfors, Ånäset    100 kr
Hämtning vid fastighet tillägg per tunna    300 kr
Plastsäck i latrintunna, avgift debiteras i efterhand    200 kr

Spolning avlopp

Tidpunkt Kostnad
Vardagar 07-16 1 375,00 kr / tim
Övrig tid 1 713,00 kr / tim

Alla avgifter inkl moms.

Senast uppdaterad: 5 juli 2017, 09:11:31

Kontaktperson

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

Telefon: 0934-141 08

egs@robertsfors.se