Taxa slam

Brunn 0-4 m3   1 200 kr
Brunn 4-9 m3 1 650kr
Brunn > 9 m3 2 300 kr
Fosforfilter 3 000 kr
Framkörningsavgift, tömning ej skett pga ex nekad tömning, ej framkomlighet 700 kr
Tillägg tungt lock & slang
Tungt lock som kräver två personal som lyfter   400 kr
Slang 21-35 meter   250 kr
Slang 36-50 meter   375 kr
Slang >51 meter 1 000 kr
 Tilläggsavgift Budning
Traktortömning, endast om vägen ej klarar bilens vikt 1 000 kr
Beställning senast kl 14:00
Budning inom 8 dygn   500 kr
Budning inom 1 dygn   850 kr
Budning akut vardag 1 250 kr
Budning akut helgdag 2 500 kr
Tidsbokat deltagande vid tömning 200 kr
Latrintunna (inlämning reningsverk Bygdeå, Robertsfors, Ånäset    100 kr
Hämtning vid fastighet tillägg per tunna    300 kr
Säck oavsett materiel får ej förekomma i latrintunna, avgift debiteras i efterhand    200 kr

Spolning avlopp

Tidpunkt Kostnad
Vardagar 07-16 1 625 kr / tim
Övrig tid 2 125 kr / tim

Alla avgifter inkl moms.

Kontaktperson

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

Telefon: 0934-141 08

egs@robertsfors.se