Renhållningstaxa

Permanentboende:

Storlek på kärl Årskostnad Hämtningsintervall Tillkommande Rörlig del
190 l 850 kr 1 gång / 14-dag 2,55/kg
370 l 1 360 kr 1 gång / 14-dag 2,55/kg
660 l 1 870 kr 1 gång / 14-dag 2,55/kg
Fast pris vid vågfel 190 l 18,75/tömning
Fast pris vid vågfel 370 l 37,50/tömning
Fast pris  vid vågfel 660 l 68,75/tömning

Boende Årskostnad Antal hämtningar / år
Permanentboende i fritidshusområde      1195 kr 26 st
Tillägg hämtning vid tomtgräns i fritidshusområde      1595 kr

Fritidsboende:

Årskostnad Antal hämtningar/år Hämtningsinformation
820 kr Sopor lämnas 15 maj – 15 okt

Befrielse

Boende Kostnad
Fritidsboende befriade från sophämtning 237,50 kr
Permanentboende befriade från sophämtning 425,00 kr

Grovavfallshämtning hushåll vid fastighet

Boende Kostnad
Hämtning grovavfall hushåll vid fastighet max 1 m3/ tillfälle 360:00 kr

Denna taxa gäller från och med 2018-05-01

Alla priser inkl. lagstadgad mervärdeskatt.

Kontaktperson

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

Telefon: 0934-141 08

egs@robertsfors.se