Avfall- och Renhållningsplaner

Tekniska kontoret ansvarar för renhållningen i kommunen. Bestämmelser om avfallsfrågor och renhållning finns i miljöbalken och i vissa förordningar. Varje kommun har också en renhållningsordning. På den här sidan finner ni Robertsfors Kommuns avfall- och renhållningsplaner för nedladdning.