Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Återvinningscentral Fagerliden

Robertsfors kommuns återvinningscentral heter Fagerliden adress Fagerliden 1, det ligger ca 3,4 km norr om Robertsfors, mot Ultervattnet.

På en återvinningscentral, ÅVC, kan du lämna nästan allt avfall som uppkommer i hemmet. Återvinningscentralen är bemannad och har bestämda öppettider. För återvinningscentralen ansvarar kommunen, denna service ingår i renhållningsavgiften. Insamlade material transporteras sedan vidare för återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning genom förbränning eller deponering på Dåva deponi och avfallsanläggning. Robertsfors kommuns egen returmarknad Bruksam har en container på återvinningscentralen Fagerliden. Där kan du lämna in saker du tror kan vara aktuella för återbruk.

Öppettider  6/4 2021  -30/9 2021 

Veckodag Öppettider
Måndag 11:30-19:30
Onsdag 07:30-15:30
Torsdag 11:30-19:30

Fagerliden stängd 2020-12-31 Nyårsafton 2021-01-06 Trettondag jul 2021-04-05 Annandag påsk 2021-04-05 Kristihimmelsfärdsdag 2021-05-13, Midsommarafton 2021-06-24

Sortera innan du kommer!

Oftast är det många som besöker återvinningscentralen samtidigt och det blir lätt stressigt för såväl kunder som personal. Tänk därför på att i förväg sortera ditt avfall innan du besöker återvinningscentralen (se Fagerliden karta under Dokument för sorteringsordning). Det underlättar för såväl dig själv, personal och övriga besökare. Du kan läser mer om hur du sortera ditt avfall här.

Från den 1 mars 2016, får avfall förpackat i färgade sopsäckar inte slängas på Fagerlidens återvinningscentral. Säckarna ska i fortsättningen vara genomskinliga/transparenta då avfall slängs från rampen i containrarna. Skälet är att kontrollen av felsorterat avfall underlättas. Om avfallet fortsättningsvis är i färgade säckar, måste kunden själv plocka ur avfallet ur säcken och lägga det på avsedd plats. Trädgårdsavfall När det gäller ris och kompost så kan färgade sopsäckar användas, men de ska tömmas av avlämnaren på rätt plats. De tömda säckarna läggs sedan i avsedd behållare eller i brännbart. Gipsavfall Gips i skivor, kan som förut lämnas i containern som är märkt: GIPS. Pulveriserat gips skall vara förpackat och sedan slängas i samma container som ovan. Skälet till denna ordning är att vi av arbetsmiljöskäl vill minska dammet vid avlastningen.

 

Kontaktperson

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

Telefon: 0934-141 08

egs@robertsfors.se

Arbetsledare GVA

Örjan Persson

Telefon: 0934-141 26

orjan.persson@robertsfors.se