Återvinningscentral

Robertsfors kommuns återvinningscentral heter Fagerliden och ligger ca 3,4 km norr om Robertsfors, mot Ultervattnet.

På en återvinningscentral, ÅVC, kan du lämna nästan allt avfall som uppkommer i hemmet. Återvinningscentralen är bemannad och har bestämda öppettider. För återvinningscentralen ansvarar kommunen, denna service ingår i renhållningsavgiften. Insamlade material transporteras sedan vidare för återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning genom förbränning eller deponering på Dåva deponi och avfallsanläggning.

Öppettider 1/10-31/3 

Veckodag Öppettider
Måndag 11:30-19:30
Onsdag 07:30-15:30
Torsdag 07:30-15:30

 Lördagar  18/5, 1/6, 29/6 ,27/7, 31/8 , 28/9   10:00-14:00

 

 

 

Fagerliden stängd

2019-04-22 Annandag Påsk
2019-05-01 Första maj
2019-05-30 Kristi Himmelfärds dag
2019-06-06 Nationaldagen

2019-06-22 Midsommardagen
2019-12-25 Juldagen
2019-12-26 Annandag Jul
2020-01-01 Nyårsdagen

Sortera innan du kommer!

Oftast är det många som besöker återvinningscentralen samtidigt och det blir lätt stressigt för såväl kunder som personal.

Tänk därför på att i förväg sortera ditt avfall innan du besöker återvinningscentralen. Det underlättar för såväl dig själv, personal och övriga besökare. Du kan läser mer om hur du sortera ditt avfall här.

Från den 1 mars 2016, får avfall förpackat i färgade sopsäckar inte slängas på Fagerlidens återvinningscentral. Säckarna ska i fortsättningen vara genomskinliga/transparenta då avfall slängs från rampen i containrarna. Skälet är att kontrollen av felsorterat avfall underlättas. Om avfallet fortsättningsvis är i färgade säckar, måste kunden själv plocka ur avfallet ur säcken och lägga det på avsedd plats.

Trädgårdsavfall
När det gäller ris och kompost så kan färgade sopsäckar användas, men de ska tömmas av avlämnaren på rätt plats. De tömda säckarna läggs sedan i avsedd behållare eller i brännbart.

Gipsavfall
Gips i skivor, kan som förut lämnas i containern som är märkt: GIPS. Pulveriserat gips skall vara förpackat och sedan slängas i samma container som ovan. Skälet till denna ordning är att vi av arbetsmiljöskäl vill minska dammet vid avlastningen.

Taxor

Frågor om taxor på Fagerliden kan besvaras av Johan Hedlund. Kontaktuppgifter finner du nedanför.

Kontaktperson

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

Telefon: 0934-141 08

egs@robertsfors.se

GVA-ingenjör

Johan Hedlund

Telefon: 0934-141 27

johan.hedlund@robertsfors.se