Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Resetillägg för gymnasieelever

Resetillägg för gymnasieelever skrivna i kommunen kan utgå om vissa kriterier uppfylls. Nedan följer villkoren för att vara berättigad till resetillägg. Kf § 26 020411.

Resetillägg utgår i form av bussbiljett  och kontantersättning. Regler för ansökan om resetillägg  gymnasieelever finner du här. Busskort ansöker ni om via er gymnasieskola.

Vid frågor- kontakta barn- och utbildningskontoret tel 0934-140 04