Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Skolskjutsregler

Robertsfors kommun har antagit skolskjutsregler som gäller för elever i förskolan och grundskolan. Reglerna i sin helhet hittar du längst ner på denna sida.

Elev i förskoleklass och grundskola är berättigad till skolskjuts enligt följande:

  • Elev i förskoleklass minst 2 km väg till skolan
  • Elev åk 1-3 minst 2 km väg till skolan
  • Elev åk 4-6 minst 2 km väg till skolan
  • Elev åk 7-9 minst 3 km väg till skolan
  • Elev gymnasiesärskola minst 3 km väg till skolan

Elev är berättigad till skolskjuts mellan bostaden och påstigningsplatsen, om avståndet mellan elevens bostad och påstigningsplats för skolbuss eller skolbil är:

  • Elev i förskoleklass – minst 2 km
  • Elev åk 1-3 minst 2 km
  • Elev åk 4-6 minst 2 km
  • Elev åk 7-9 minst 3 km
  • Elev gymnasiesärskola minst 3 km

Kontaktperson

Trafikstrateg/handläggare

Anna Jonsson

Telefon: 0934-141 06

anna.m.jonsson@robertsfors.se