Skolskjuts vid växelvis boende

Elev som växelvis bor på två olika adresser inom kommunen har rätt till skolskjuts, om kraven för skolskjuts i övrigt är uppfyllda.

För att en elev ska få skolskjuts vid växelvis boende krävs det att eleven bor ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna.

Ansökningsblankett för skolskjuts vid växelvis boende finns att hämta genom att klicka på följande länk (extern-länk).