Skolskjuts

Elever i förskoleklass och grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts till skolan, om avståndet är tillräckligt långt. Elever på fritidshem får ingen skolskjuts. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för skolskjuts.

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Skolskjutsen kan ordnas genom linjetrafik eller upphandlade fordon.

Hur får man skolskjuts?

Elever som har rätt till skolskjuts enligt gällande avståndsregler behöver inte göra någon särskild ansökan.

Läs mer om ansökan om skolskjuts vid växelvis boende och bestämmelser för skolskjuts i grundskolan i menyn till höger.

Val av skola

Rätten till skolskjuts gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola (kommunal skola). I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Information om möjlighet att överklaga beslut om skolskjuts

I skollagen ges möjlighet för den enskilde att överklaga beslut om skolskjuts. Kommunens beslut om skolskjuts till elev som går i anvisad skola kan överklagas genom förvaltningsbesvär.

Kommunens beslut om skolskjuts till elev som valt en annan skola, oavsett huvudman, kan överklagas genom laglighetsprövning.

Busstidtabeller

Bussar trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten. För aktuella tidtabeller besök tabussen.nu (extern-länk). Använd gärna Länstrafikens trafikinformation via sms för att ta del av eventuella störningar i trafiken.

Senast uppdaterad: 5 maj 2017, 08:19:16

Kontaktperson

Administratör, kollektivtrafik, skolskjutsar och färdtjänst

Harrieth Lindberg

Telefon: 0934-141 02

harrieth.lindberg@robertsfors.se

Miljöinspektör

Malin Edin

Telefon: 0934-141 09

Mobil: 070-686 41 09

malin.edin@robertsfors.se

Utredningssekreterare

Ida Nilsson

Telefon: 0934-140 04

ino@robertsfors.se