Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Skolskjuts

Elever i förskoleklass och grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts till skolan, om avståndet är tillräckligt långt. Elever på fritidshem får ingen skolskjuts. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för skolskjuts.

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Skolskjutsen kan ordnas genom linjetrafik eller upphandlade fordon.

Hur får man skolskjuts?

Elever som har rätt till skolskjuts enligt gällande avståndsregler behöver inte göra någon särskild ansökan. Vid ansökan om skolskjuts vid exempelvis växelvis boende krävs en särskild ansökan.

Läs mer om ansökan om skolskjuts vid växelvis boende och bestämmelser för skolskjuts i grundskolan i menyn till höger.

Val av skola

Rätten till skolskjuts gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola (kommunal skola). I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Busstidtabeller

Bussar trafikeras av Länstrafiken i Västerbotten. För aktuella tidtabeller besök tabussen.nu (extern-länk). Använd gärna Länstrafikens trafikinformation via sms (extern-länk) för att ta del av eventuella störningar i trafiken.

Kontaktperson

Utredningssekreterare

Mikael Jernstedt

Telefon: 0934-140 04

mikael.jernstedt@robertsfors.se

Sekreterare Barn & Utbildning

Nina Nordell

Telefon: 0934-141 42

nina.nordell@robertsfors.se

Trafiksamordnare/handläggare

Anna Jonsson

Telefon: 0934-141 06

anna.m.jonsson@robertsfors.se

Telefontid trafiksamordnare/handläggare:
Måndag-Onsdag kl. 8.30–11.30