Vaccinationer

F – 6 Skolorna

I åk.1 erbjuds alla elever vaccin mot mässling, påssjuka och rödahund.
De barn som är födda före 2002 erbjuds i åk. 6 vaccin mor mässling, påssjuka och rödahund. Flickor i åk. 5 eller 6 erbjuds vaccin mot HPV ( livmoderhalscancer). Som ges två gånger under ett år.

7 – 9 skolan

Alla elever födda från och med 2002 erbjuds i åk. 8 vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Kontaktperson

Skolsköterska

Linda Björn

Mobil: 070-66 77 436

labr@robertsfors.se

Skolsköterska

Maria Lindfors

Mobil: 070-667 74 35

mls@robertsfors.se

Skolsköterska

Therese Björkholm

Mobil: 070-55 80 186

terese.bjorkholm@robertsfors.se

Senast uppdaterad: 31 augusti 2016, 10:08:56