Skolsköterskor

Bygdeå: Skolsköterska Terese Björkholm
Finns på skolan tisdagar

Nyby: Skolsköterska Therese Björkholm
Finns på skolan Onsdagar

Djäkneboda: Skolsköterska Maria Lindfors
Finns på skolan några gånger per termin, fredagar

Åkullsjön: Skolsköterska Maria Lindfors
Finns på skolan några gånger per termin, fredagar

Tundal 4-9, lärcentrum: Skolsköterska Linda Björn
Finns på skolan måndag, onsdag-fredag

Jenningsskolan Förskoleklass, 1-3: Skolsköterska Linda Björn
Finns på skolan Tisdagar

Kontaktperson

Skolsköterska

Maria Lindfors

Mobil: 070-667 74 35

mls@robertsfors.se

Skolsköterska

Linda Björn

Mobil: 070-66 77 436

labr@robertsfors.se

Skolsköterska

Therese Björkholm

Mobil: 070-55 80 186

terese.bjorkholm@robertsfors.se

Senast uppdaterad: 31 augusti 2016, 10:10:04