Skolsköterskor

Bygdeå: Skolsköterska Terese Björkholm
Finns på skolan tisdagar och onsdagar

Nyby: Skolsköterska Therese Björkholm
Finns på skolan måndagar och fredagar

Djäkneboda: Skolsköterska Therese Björkholm
Finns på skolan några gånger per termin

Åkullsjön: Skolsköterska Therese Björkholm
Finns på skolan några gånger per termin

Tundal 4-9, lärcentrum: Skolsköterska Linda Björn
Finns på skolan måndag, onsdag-fredag

Jenningsskolan Förskoleklass, 1-3
Skolsköterska Terese Björkholm: Finns på skolan torsdagar
Skolsköterska Linda Björn: Finns på skolan tisdagar

Kontaktperson

Skolsköterska

Linda Björn

Mobil: 070-66 77 436

labr@robertsfors.se

Skolsköterska

Therese Björkholm

Mobil: 070-55 80 186

terese.bjorkholm@robertsfors.se

Senast uppdaterad: 11 januari 2018, 14:55:48