Hälsosamtal

Hälsosamtal för F-6 skolorna

Hälsosamtalet är en del i det förebyggande arbetet. Alla elever i åk. 1 och i åk. 4 erbjuds ett hälsosamtal där vi pratar kring trivsel, kamrater mm. I åk. 4 pratar vi även en del kring kost och motion, sömn, stress mm. I både åk.1 och i åk.4 kontrolleras längd, vikt, syn, hörsel och rygg.

Hälsosamtal för 7 – 9

Hälsosamtalet är en del av det förebyggande arbetet. Alla elever i åk. 8 erbjuds ett hälsosamtal som är ett sätt att verka för sunda levnadsvanor i ett salutogent perspektiv. Vid hälsosamtalet kontrolleras även längd, vikt, syn, hörsel och rygg.

Hälsosamtal gymnasiet

Hälsosamtalet är en del av det förebyggande arbetet. Alla elever i åk. 1 på gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal som är ett sätt att verka för sunda levnadsvanor i ett salutogent perspektiv. Vid hälsosamtalet finns möjlighet att få kontrollera längd, vikt, syn, hörsel och rygg om man så önskar.

Kontaktperson

Skolsköterska

Linda Björn

Mobil: 070-66 77 436

labr@robertsfors.se

Skolsköterska

Therese Björkholm

Mobil: 070-55 80 186

terese.bjorkholm@robertsfors.se

Senast uppdaterad: 4 oktober 2017, 10:36:20