Skolhälsovården

Alla våra skolar har tillgång till elevhälsoteam bestående av skolsköterskor och kuratorer.

Kontaktperson

Skolsköterska

Linda Björn

Mobil: 070-66 77 436

labr@robertsfors.se

Skolsköterska

Therese Björkholm

Mobil: 070-55 80 186

terese.bjorkholm@robertsfors.se

Kurator

Anette Broman

Mobil: 070-333 38 60

abn@robertsfors.se

Kurator

Hanna Lämås

Mobil: 070-699 04 29

hanna.lamas@robertsfors.se

Senast uppdaterad: 4 oktober 2017, 10:22:50