Särskola

För elev som är inskriven i särskolan planerar skolan en verksamhet utifrån elevens behov. De flesta elever går inkluderade i en klass i grundskolan med stöd av pedagogisk personal.

Mottagande i särskolan

Att kunna fatta beslut om att en elev har rätt till grundsärskola eller gymnasiesärskola förutsätter ett noggrant förarbete med en utredning som resulterar i ett tydligt resultat. Beslut om mottagande fattas av barn- och utbildningschefen.

LSS

Lagen om särskilt stöd och service, LSS, ger barn och ungdomar som går i särskola rätt till rådgivning och annat personligt stöd. Det rör sig om expertstöd där stort hänsynstagande tas till varje enskilt barn och landstingets habilitering är ansvarig.

Blankett

Ansökan om undervisning i särskola

Vill du veta mer om hur verksamheten ser ut för elever i särskolan i Robertsfors kommun?

Kontakta: Rektor Anna-Maria Nilsson 0934-14171.

Kontaktperson

Rektor: Tundalsskolan (4-6), Nybyskolan

Anna-Maria Nilsson

Telefon: 0934-141 71

anni@robertsfors.se

Senast uppdaterad: 25 februari 2015, 13:39:38