Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Särskola

För elev som är inskriven i särskolan planerar skolan en verksamhet utifrån elevens behov.

Mottagande i särskolan

Att kunna fatta beslut om att en elev har rätt till grundsärskola eller gymnasiesärskola förutsätter ett noggrant förarbete med en utredning som resulterar i ett tydligt resultat. Beslut om mottagande fattas av barn- och utbildningschefen.

LSS

Lagen om särskilt stöd och service, LSS, ger barn och ungdomar som går i särskola rätt till rådgivning och annat personligt stöd. Det rör sig om expertstöd där stort hänsynstagande tas till varje enskilt barn och landstingets habilitering är ansvarig.

 

Kontaktperson

Rektor: Tundalsskolan (4-6), Nybyskolan

Anna-Maria Nilsson

Telefon: 0934-141 71

anni@robertsfors.se