Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Elevstatistik

Elevstatistiken grundar sig på aktuell befolkningsstatistik den 15 september för höstterminen och 15 februari för vårterminen.

Dokument Ev. Kommentar
Grundskolan Vt-20
Grundskolan Ht-19
Grundskolan Vt-19
Grundskolan Ht-18
Grundskolan Vt-18
Grundskolan Ht-17
Grundskolan Vt-17
Elevstatistik Ht-16
Elevstatistik Vt-16
Elevstatistik Ht-15
Elevstatistik Vt-15
Elevstatistik ht-14
Elevstatistik vt-14
Elevstatistik_vt-13
Elevstatistik ht-12
Elevstatistik vt-12
Elevstatistik ht-11
Elevstatistik vt-11
Elevstatistik ht-10
Elevstatistik vt-10
Elevstatistik_ht-09
Elevstatistik vt-09
Elevstatistik ht-08 I elevstatistiken för ht -08 har viktiga förändringar skett. Elever från Djäkneboda som ska börja åk 7 hänvisas inte längre till grundskolan i Sävar. Dessa elever räknas fortsättningsvis in i Tundalsskolans statistik. Elever från Botsmark som ska börja åk 7 hänvisas inte längre till grundskolan i Robertsfors, de räknas inte längre med i vår statistik på Tundalsskolan.
Elevstatistik_vt-08 Från och vt-08 togs förskoleklassen med i statistiken. Förskoleklassen betecknas med F i tabellen.
Elevstatistik_ht-07
Elevstatistik_vt-07

 

Kontaktperson

Utredningssekreterare

Ida Nilsson

Telefon: 0934-140 04

ino@robertsfors.se