Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Läsårsdata

Läsåret skall enligt grundskoleförordningen 4:e kapitlet 1§ omfatta sammanlagt minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar för eleverna.

Läsårstider 2019/2020

Ht-19 Vt-20
Grundskolan: 2019-08-19 – 2019-12-20 2020-01-09 – 2020-06-05

Lovdagar samt kompetensutvecklingsdagar för lärare (elever lediga)

Lovdagar Kompetensutvecklingsdagar
2019-10-28-2019-11-01 2019-08-12-08-16
2019-12-23-2020-01-08 2019-10-28-10-30
2020-03-02-03-06 2020-01-07-01-08
2020-04-14-04-17  2020-06-09-06-15
2019-05-22

Kompetensutvecklingsdagar inom fritidshem

16/8 -19 och 28/10 -19, 7/1 -20 och 12/6 -20

Kompetensutvecklingsdagar inom förskola

23/9 -19 , 7/1-20 tillkommer ytterligare 1 dag ht och 1 dag vt mera information kommer .

Arbetsår personal 2019/2020

Lärare
Grundskolan: 2019-08-12 – 2020-06-15
Förskoleklassens personal, elevassistenter
2019-08-15– 2019-12-20
2020-01-08 – 2020-06-08

Avvikelse i arbetsåret är MBL-förhandlat. Den föreslagna förändringen innebär att uppehållsanställda elevassistenter arbetar tre dagar extra under arbetsåret året och kan kompa ut dessa under sport och/eller påsklov i samråd med rektor.

 

 

Kontaktperson

Utredningssekreterare

Ida Nilsson

Telefon: 0934-140 04

ino@robertsfors.se