Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Läsårsdata

Läsåret skall enligt grundskoleförordningen 4:e kapitlet 1§ omfatta sammanlagt minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar för eleverna.

Läsårstider 2010/2021

Ht-20 Vt-21
Grundskolan: 2020-08-18- 2020-12-18 2021-01-11 – 2021-06-09

Lovdagar samt kompetensutvecklingsdagar för lärare (elever lediga)

Lovdagar Kompetensutvecklingsdagar
2020-10-26-2020-10-30 2020-08-10-08-17
2020-12-21-2021-01-08 2020-10-28-10-30
2021-03-08-03-12 2021-01-07-01-08
2021-04-01-04-09 2021-06-10-06-16
2021-05-14

Kompetensutvecklingsdagar inom fritidshem

14 och 17 augusti 2020  , 7/1-21 tillkommer ytterligare 1 K-dag för fritidshemmen.

Kompetensutvecklingsdagar inom förskola

17 augusti 2020  , 7/1-21 tillkommer ytterligare 2 K-dagar lägger förskolorna ut.

Arbetsår personal 2020/2021

Lärare
Grundskolan: 2020-08-10 – 2021-06-16
Förskoleklassens personal, elevassistenter
2020-08-12– 2020-12-18
2021-01-08 – 2021-06-11

 

 

Kontaktperson

Utredningssekreterare

Mikael Jernstedt

Telefon: 0934-140 04

mikael.jernstedt@robertsfors.se