Läsårsdata

Läsåret skall enligt grundskoleförordningen 4:e kapitlet 1§ omfatta sammanlagt minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar för eleverna.

Läsårstider 2017/2018

Ht-17 Vt-18
Grundskolan: 2017-08-21 – 2017-12-21 2018-01-09 – 2018-06-13
Gymnasieskolan: 2017-08-22 – 2017-12-21 2017-01-10 – 2017-06-13

Lovdagar samt kompetensutvecklingsdagar för lärare (elever lediga)

Lovdagar Kompetensutvecklingsdagar
2017-09-22 2017-08-14 – 08-18
2017-10-30 –11-03 2017-10-30-11-01
2017-12-22 -2018- 01-08 2018-01-08
2018-03-05-03-09 2018-05-21
 2018-04-03-04-06 2018-06-14-06-20
2018-04-30
 2018-05-11, 2018-05-21

Kompetensutvecklingsdagar inom förskola/fritidshem

22/9 -17 och 8/1 -18, tillkommer ytterligare 1 dag ht och 1 dag vt

Arbetsår personal 2017/2018

Lärare
Grundskolan: 2017-08-14 – 2018-06-20
Gymnasieskolan: 2017-08-14 – 2018-06-20

Förskoleklassens personal, elevassistenter
2017-08-17– 2018-12-21
2018-01-09 – 2018-06-14

(Vissa lokala anpassningar kan ske i samråd mellan lokal arbetsgivarpart och lokala företrädare för arbetstagarorganisation.)

Kontaktperson

Utredningssekreterare

Ida Nilsson

Telefon: 0934-140 04

ino@robertsfors.se

Senast uppdaterad: 19 juni 2018, 11:27:33