Läsårsdata

Läsåret skall enligt grundskoleförordningen 4:e kapitlet 1§ omfatta sammanlagt minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar för eleverna.

Läsårstider 2018/2019

Ht-18 Vt-19
Grundskolan: 2018-08-23 – 2018-12-21 2019-01-09 – 2019-06-13
Gymnasieskolan: 2018-08-23 – 2018-12-21 2019-01-09 – 2019-06-13

Lovdagar samt kompetensutvecklingsdagar för lärare (elever lediga)

Lovdagar Kompetensutvecklingsdagar
2018-10-29-2018-11-03 2018-10-29-10-31
2018-1226-2019-01-08 2019-01-07-01-08
2019-03-04-03-08 2019-06-14-06-20
2019-04-15-04-18
2019-05-31
2019-06-07

Kompetensutvecklingsdagar inom fritidshem

20/8 -18 och 29/10 -18, 7/1 -19 och 14/6 -19

Kompetensutvecklingsdagar inom förskola

24/9 -18 , 7/1-19 tillkommer ytterligare 1 dag ht och 1 dag vt mera information kommer på schoolsoft.

Arbetsår personal 2018/2019

Lärare
Grundskolan: 2018-08-15 – 2019-06-20
Gymnasieskolan: 2018-08-15 – 2019-06-20

Förskoleklassens personal, elevassistenter
2018-08-21– 2018-12-21
2019-01-07 – 2019-06-14

Avvikelse i arbetsåret är MBL-förhandlat. Den föreslagna förändringen innebär att uppehållsanställda elevassistenter arbetar tre dagar extra under arbetsåret året och kan kompa ut dessa under sport och/eller påsklov i samråd med rektor.

 

 

Kontaktperson

Utredningssekreterare

Ida Nilsson

Telefon: 0934-140 04

ino@robertsfors.se