Läsårsdata

Läsåret skall enligt grundskoleförordningen 4:e kapitlet 1§ omfatta sammanlagt minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar för eleverna.

Läsårstider 2016/2017

Ht-16 Vt-17
Grundskolan: 2016-08-22 – 2016-12-22 2017-01-10 – 2017-06-14
Gymnasieskolan: 2016-08-22 – 2016-12-22 2017-01-10 – 2017-06-14

Lovdagar samt kompetensutvecklingsdagar för lärare (elever lediga)

Lovdagar Kompetensutvecklingsdagar
2016-09-20 2016-08-15 – 08-19
2016-10-31 –11-04 2016-10-31-11-02
2016-12-23 -2017- 01-09 2017-01 –09
2017-03-06-03-10 2017-05-24
 2017-04-18-04-21 2017-06-15-06-21
 2017-05-24-05-26
 2017-06-05

Kompetensutvecklingsdagar inom förskola/fritidshem

2016-09-20,  2016-10-31, 2017-02-13

(Tillkommer ytterligare 1 dag Vt.)

Arbetsår personal 2016/2017

Lärare
Grundskolan: 2016-08-15 – 2017-06-21
Gymnasieskolan: 2016-08-15 – 2017-06-21

Förskoleklassens personal, elevassistenter
2016-08-18– 2016-12-22
2017-01-10 – 2017-06-15

(Vissa lokala anpassningar kan ske i samråd mellan lokal arbetsgivarpart och lokala företrädare för arbetstagarorganisation.)

Kontaktperson

Utredningssekreterare

Ida Nilsson

Telefon: 0934-140 04

ino@robertsfors.se

Senast uppdaterad: 20 april 2017, 12:54:00