Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg från hemkommunen utgår till elever som omfattas av gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Elever vid folkhögskolor, fristående skolor och riksinternat ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

Kontaktperson

Utredningssekreterare

Ida Nilsson

Telefon: 0934-140 04

ino@robertsfors.se