Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg från hemkommunen utgår till elever som omfattas av gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Elever vid folkhögskolor, fristående skolor och riksinternat ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

Ansökan skickas till:
Robertsfors kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
915 81 Robertsfors
Länk till ansökningsblankett

Senast uppdaterad: 5 augusti 2016, 08:32:02

Kontaktperson

Robertsfors kommun,
Barn- och utbildningskontoret

0934-140 04