Byta skola/In-ut flyttning av elev

Vill du söka till annan skola än den närmast hemmet (annan kommunal eller fristående skola) ska du fylla i en ansökan om byte av skola. Ansökan inför nytt läsår ska ske senast 1 mars. Om fler elever än det finns plats för väljer en viss skola, har eleverna som bor inom närområdet företräde.

Blankett hittar Du här eller via barn- och utbildningskontoret, tel 14 004. Detta gäller ang. skolskjuts vid byte av skola.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2015, 10:51:28

Kontaktperson

Utredningssekreterare

Ida Nilsson

Telefon: 0934-140 04

ino@robertsfors.se